Włodzisław Duch

Kliknij na zdjęcie po lewej stronie

Nawigacja za pomocą PearlTree!

Fotografia paszportowa

Galeria zdjęć naszej Katedry


  

English
Polski
 
 
 
 
 
Google
Wszędzie tylko u nas
 
Mozaika zdjęć 

Kontakty

Osobiste i Uczelniane

linki WWW

Przyjemności

Bibliometria

Minione

Adres: Katedra Informatyki Stosowanej,    Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,   Uniwersytet Mikołaja Kopernika,   ul. Grudziądzka 5,  87-100 Toruń;
oraz Laboratorium NeuroKognitywne i BabyLab , Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  ul. Wielńska 4,  87-100 Toruń.
Telefon: +48-56-611-3267 (KIS) lub +48-56-611-3310 (centrala); Kalendarz
WWW: http://www.is.umk.pl/~duch/ (wystarczy poszukać "W. Duch", np. w Google) | e-mail: wduchis.umk.pl

Jestem teraz głównie w Toruniu, oprócz krótkich wyjazdów na konferencje. Godziny konsultacji: poniedziałki, 13:30-15:00 lub inne po emailowym uzgodnieniu.
Dostaję wiele listów z pytaniami i uwagami, które się często powtarzają. Nie mam niestety czasu na indywidualne odpowiedzi, staram się więc odpowiadać na blogu wduch.wordpress.com, w miarę możliwości czasowych.

Najbliższe wystąpienie: Debata główna: Istota świadomości, XXI Festiwal Nauki w Warszawie, Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sobota, 23.09.2017, g. 17:00. Moderator prof. Bogdan Lesyng + Piotr Durka, Włodzisław Duch, Robert K. Filipkowski i Wojciech Maksymowicz.
Pokaż/schowaj nowości

Pokaż/schowaj wykłady, referaty, wideo, wywiady
Osobiste: Plany i konferencje | Życiorys (CV) | krótkie CV | najkrótsze CV | Neurotree | Flipboard | Blog | notka w Wiki | w Nauka Polska.
Wykłady: plan tygodniowy | notatki do wykładów, w HTML lub PPT | referaty po angielsku i po polsku
Nauka: lista publikacji | lista w Google Scholar | publikacje po polsku | zainteresowania badawcze(resume) | tematy prac mgr/dr | współpracownicy
Projekty: projekty DuchLabs | system GhostMiner | inne programy | | archiwum publikacji KIS UMK | Projekty studenckie
Strony WWW na temat nauki: wersja edytowalna w Wikispaces
Strony WWW do kilku książek
 Nieco przyjemności

  Mój profil cytowań Google
  h=38, i10=153,
  cytowany ok. 6200 razy.

  profil cytowań UMK.pl

Strona powstała 26.06.1995; ostatnie zmiany 31.08.2017,
lub w/g kalendarza bizantyjskiego 7526, hebrajskiego 5777, chińskiego 4713, koreańskiego 4350, buddyjskiego 2560, islamu 1438, majów szczęśliwie zakończony w 2012, plus według innych kalendarzy.

od 1.01.2001   
nowe ClusterMap od 23.11.2015