W Duch 

Włodzisław Duch

Kliknij na zdjęcie po lewej stronie

Fotografie, Google Images

Galeria zdjęć Laboratorium i Katedry


  
English
Polski
 
 
 
 
 
Google
Wszędzie tylko u nas
 
Mozaika zdjęć 

Kontakty

Osobiste i Uczelniane

linki WWW

Przyjemności

Bibliometria

Minione

icon

Adres: Katedra Informatyki Stosowanej, Instytut Nauk Technicznych,   Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejUniwersytet Mikołaja Kopernika,  ul. Grudziądzka 5,  87-100 Toruń; KIS Facebook
oraz Laboratorium NeuroKognitywne i BabyLab , Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  ul. Wileńska 4,  87-100 Toruń.
Uniwersyteckie Centrum Doskonałości Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja (Neuroinformatyka i Sztuczna Inteligencja).

Telefon: +48-56-611-3267 (KIS) lub +48-56-611-3310 (centrala); Kalendarz
WWW: https://www.is.umk.pl/~duch/ (wystarczy poszukać "Wlodek Duch", np. w Google) | e-mail: wduchiconumk.pl.

Jestem teraz głównie w Toruniu, oprócz krótkich wyjazdów na konferencje. Godziny konsultacji: poniedziałki, 13:30-15:00 lub inne po emailowym uzgodnieniu.
Dostaję wiele listów z pytaniami i uwagami, które się często powtarzają. Nie mam niestety czasu na indywidualne odpowiedzi, staram się więc odpowiadać na blogu wduch.wordpress.com, w miarę możliwości czasowych.

icon Zostałem wybrany do Komitetu Neurobiologii PAN oraz Komitetu Informatyki PAN (2020-23).
Dyskusja w Polsacie (18.01.2020), Wszystko co Najważniejsze | Granice Fizyki, debata w której brał udział: A. Białas, I. Białynicki-Birula, W. Duch, M. Heller, T. Marek, A.K. Wróblewski, M. Żylicz | ostatnie wywiady | artykuły na temat polityki naukowej.

Ostatnie/najbliższe miesiące (od 6/2020): (szczegóły są tutaj): 2020.07.1-10: The 27th International Conference on Transdisciplinary Engineering (TE2020), Warsaw, Poland. Keynote: Artificial Intelligence and Neurocognitive Technologies for Human Augmentation | 2020.07.19-24: WCCI 2020, World Congress of Computational Intelligence (Web) | 2020.09.21-23: XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Toruń (przeniesiona na 2021 rok) | 2020.09.22-25: XVII Konferencja Informatyka w Edukacji, Przegląd zastosowań edukacyjnych wykorzystujących osiągnięcia neuronauk | 2020.09.25: Wirtualna Noc Naukowców UMK | 2020.10.12-14: ICAISC 2020, The 19th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane, Poland (co-chair). Keynote: Neurocognitive Technologies and Computational Intelligence for Human Augmentation | 2020.11.06-06: INNS Virtual Workshop on Explainable AI |
2020.11.17-18: Open Eyes Economy Summit 2020. Panel: Człowiek w środowisku sztucznej inteligencji | 2020.12.01-04: IEEE Symposium on Computational Intelligence for Human-like Intelligence (IEEE CIHLI), Canberra, Australia.

Artykuły w recenzjach. Nowości są na stronie naszego Laboratorium, liście publikacji, oraz na stronie referatów.

Pokaż/schowaj nowości

Pokaż/schowaj: wywiady, wykłady, referaty, wideo

icon Osobiste: Plany i konferencje | Życiorys (CV) i w PDF | najkrótsze CV | krótkie CV | krótkie+dłuższe CV + Genealogia Akademicka i Neurotree | LinkedIn | Flipboard | Blog | notka w Wiki + Nauka Polska.
icon Wykłady: plan tygodniowy | notatki do wykładów, w HTML lub PPT | referaty po angielsku i po polsku | sfilmowane referaty z Google.
icon Nauka: publikacje (tematy) i | publikacje (latami) | lista w Google Scholar | publikacje po polsku | zainteresowania badawcze(resume) | tematy prac mgr/dr | współpracownicy
icon Projekty: projekty DuchLabs | system GhostMiner | inne programy | | archiwum publikacji KIS UMK | Projekty studenckie

Strony WWW do kilku książek i czasopism

Avant
 Nieco przyjemności

Strona powstała 26.06.1995; ostatnie zmiany 9.01.2021,
lub w/g kalendarza bizantyjskiego 7530, hebrajskiego 5781, chińskiego 4717, koreańskiego 4354, buddyjskiego 2564, islamu 1442, majów szczęśliwie zakończony w 2012, plus według innych kalendarzy.

od 1.01.2001   
nowe ClusterMap od 23.11.2015