Włodzisław Duch

Kliknij na zdjęcie po lewej stronie

Fotografia paszportowa

Galeria zdjęć naszej Katedry


  

English
Polski
 
 
 
 
 
Google
Wszędzie tylko u nas
 
Mozaika zdjęć 

Kontakty

Osobiste i Uczelniane

linki WWW

Przyjemności

Bibliometria

Minione

Adres: Katedra Informatyki Stosowanej,    Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,   Uniwersytet Mikołaja Kopernika,   ul. Grudziądzka 5,  87-100 Toruń;
oraz Laboratorium NeuroKognitywne i BabyLab , Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  ul. Wileńska 4,  87-100 Toruń.

Telefon: +48-56-611-3267 (KIS) lub +48-56-611-3310 (centrala); Kalendarz
WWW: http://www.is.umk.pl/~duch/ (wystarczy poszukać "W. Duch", np. w Google) | e-mail: wduchis.umk.pl

Jestem teraz głównie w Toruniu, oprócz krótkich wyjazdów na konferencje. Godziny konsultacji: poniedziałki, 13:30-15:00 lub inne po emailowym uzgodnieniu.
Dostaję wiele listów z pytaniami i uwagami, które się często powtarzają. Nie mam niestety czasu na indywidualne odpowiedzi, staram się więc odpowiadać na blogu wduch.wordpress.com, w miarę możliwości czasowych.

Najbliższe miesiące (5-8.2019): (szczegóły są tutaj): 05.28-28: H2020 Call on European Network of Artificial Intelligence Excellence Centres. Information and Brokerage day, Brussels | 05.29-31: X-lecie Kognitywistyki w Toruniu. How can we understand brain activity? Discussion Panel: Research and Education in Interdisciplinary Dimension 06.07-07: Diakonia prawdy: nauka - teologia - przedsiębiorczość. Wydział Teologii UMK. Panel dyskusyjny "Jakiej teologii potrzebuje współczesny uniwersytet" | 06.16-20: ICAISC 2019, The 19th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane, Poland (co-chair). Keynote: Analysis of neurodynamics for diagnosis of mental states | 06.23-28: 1st Summer School of Interdisciplinary Research on Brain Network Dynamics, Val di Sole Monastery, Dolomite mountains, Italy. Multi-level explanations in neuroscience | 07.8-11: High-Performance Computing and Artificial Intelligence for Mental Illness, Suicide Prevention, and Substance Abuse Research Summit. Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, USA (invited by the organizers) | 07.14-19: International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN2019), Budapest, Hungary. Panel 1: Funding Opportunities in Neural Networks and Biologically Inspired AI Research | 08.31–02: 12th INCF Congress on Neuroinformatics and INCF Assembly, Warsaw, Poland. Program Committee member.

Pokaż/schowaj nowości

Pokaż/schowaj: wywiady, wykłady, referaty, wideo

Osobiste: Plany i konferencje | Życiorys (CV) i w PDF | krótkie CV | najkrótsze CV | Neurotree | Flipboard | Blog | notka w Wiki | w Nauka Polska.
Wykłady: plan tygodniowy | notatki do wykładów, w HTML lub PPT | referaty po angielsku i po polsku | sfilmowane referaty z Google.
Nauka: publikacje (tematy) i w PDF | publikacje (latami) | lista w Google Scholar | publikacje po polsku | zainteresowania badawcze(resume) | tematy prac mgr/dr | współpracownicy
Projekty: projekty DuchLabs | system GhostMiner | inne programy | | archiwum publikacji KIS UMK | Projekty studenckie
Strony WWW na temat nauki (rzadko aktualizowane)
Strony WWW do kilku książek i czasopism
 Nieco przyjemności

Strona powstała 26.06.1995; ostatnie zmiany 20.08.2019,
lub w/g kalendarza bizantyjskiego 7528, hebrajskiego 5779, chińskiego 4715, koreańskiego 4352, buddyjskiego 2562, islamu 1440, majów szczęśliwie zakończony w 2012, plus według innych kalendarzy.

od 1.01.2001   
nowe ClusterMap od 23.11.2015