Włodzisław Duch, krótki życiorys.

Włodzisław Duch jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracował również na Wydziale Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologiczego Nanyang (Nanyang Technological University) w Singapurze jako Nanyang Visiting Professor (2010-2012), gdzie był też zatrudniony w latach 2003-2007. Ukończył studia fizyki teoretycznej (1977), obronił doktorat z chemii kwantowej (1980), zrobił habilitację z matematyki stosowanej (1987), a po doktoracie pracował na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (University of Southern California) w Los Angeles (1980-82). Później pracował między innymi w Instytucie Astrofizyki Max-Plancka w Monachium (1984-2001), Instytucie Technologicznym Kyushu (Kyushu Institute of Technology), Uniwersytetach Tokyo, Rikkyo i Meiji w Japonii, na Uniwersytecie Florydy (Gainsville, USA), Uniwersytecie Alberty w Edmonton w Kanadzie, a także w kilku innych instytucjach. W latach 2012-14 pełnił funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych i Informatyzacji UMK, a od kwietnia 2014 do grudnia 2015 wiceministra (podsekretarza stanu) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Włodzisław Duch jest/był członkiem rad wydawniczych 16 międzynarodowych czasopism naukowych. Jest też współzałożycielem i redaktorem naukowym czasopisma Kognitywistyka i Media w Edukacji. Przez dwie kadencje piastował stanowisko prezesa Europejskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (European Neural Networks Society, 2006-2008-2011), został wybrany na Fellow of the International Neural Networks Society, jest czynnym członkiem komitetu technicznego IEEE CIS, oraz ekspertem programów naukowych Unii Europejskiej. Opublikował ponad 450 artykułów naukowych i popularno-naukowych, napisał 4 książki a 21 współredagował. Jego firma DuchSoft stworzyła oprogramowanie GhostMiner, którego sprzedażą zajmuje się firma Fujitsu.

Głównymi obszarami zainteresowań naukowych Włodzisława Ducha była początkowo fizyka komputerowa i molekularna (1977-1990), potem (1990-2012) inteligencja obliczeniowa (Computational Intelligence), w tym metody pozwalające na zrozumienie struktur danych, ogólna teoria inteligencji komputerowej oparta na ocenie podobieństwa i składaniu transformacji oraz meta-uczeniu, które automatycznie znajduje najlepszy model dla danego zbioru danych, informatyka neurokognitywną, czyli algorytmy inspirowane sposobem funkcjonowania mózgu na wielu poziomach, architektury kognitywne, neurodynamiczne modele chorób psychicznych integrujące poziom genetyczny, molekularny i behawioralny, oraz modele pozwalające na wizualizację zdarzeń mentalnych. Ma też na koncie kilka publikacji z filozofii umysłu. Od 2012 roku skupił się nad rozwojem Laboratorium Neurokognitywnego na UMK, a w nim badaniami eksperymentalnymi procesów poznawczych.

Mając szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach nauki oraz zrozumienie różnych kultur, Włodzisław Duch stara się zbliżać do siebie różne społeczności naukowe. Wiele informacji na temat jego działalności, prace naukowe i notatki do różnych wykładów, znaleźć można na stronach WWW dostępnych po napisaniu „W. Duch” w Google lub innych internetowych wyszukiwarkach. Wlodzislaw Duch