Warunki zaliczenia zajęć - laboratorium PO1 (C++)

W związku z trybem zdalnym, rezygnujemy z kolokwium przewidzianego w sylabusie. Oceny końcowe zostaną wystawione na podstawie oceny przygotowanych projektów i pracy bieżącej każdego studenta. Projekty i praca bieżąca będą oceniane na podstawie sumy punktów za poniżej opisane zadania. Do uzyskania jest łącznie 30 punktów, w tym za poszczególne zadania: Ostateczne oceny dla przedziałów punktów:

Zadania do wykonania:

  1. Klasa wielomianów (C++)
  2. Dziedziczenie na dwa sposoby (dodatkowe projekty, nie w ramach poprzedniego punktu)
  3. A Vexing Problem (problem I z konkursu ACM z 2001 roku)
  4. Szablony funkcji i klas