Zadania z zawodów w programowaniu zespołowym organizowanych przez ACM

zaczerpnięte z http://www.acm.inf.ethz.ch/ProblemSetArchive.html

Zadania z finałów:
Zadania z zawodów regionalnych: