Włodzisław Duch

Kliknij na zdjęcie po lewej stronie

Nawigacja za pomocą PearlTree!

Fotografia paszportowa

Galeria zdjęć naszej Katedry


  

English
Polski
 
 
 
 
 
Google
Wszędzie tylko u nas
 
Mozaika zdjęć 

Kontakty

Osobiste i Uczelniane

linki WWW

Przyjemności

Bibliometria

Minione

Adres: Katedra Informatyki Stosowanej,    Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,   Uniwersytet Mikołaja Kopernika,   ul. Grudziądzka 5,  87-100 Toruń; oraz
Laboratorium Kognitywne, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  ul. Wielńska 4,  87-100 Toruń.
Telefon: +48-56-611-3267 (KIS) lub +48-56-611-3310 (centrala);
WWW: http://www.is.umk.pl/~duch/ (wystarczy poszukać "W. Duch", np. w Google) | e-mail: wduchis.umk.pl

Jestem teraz głównie w Toruniu, 25.03-2.04.2016 w Tokio.
Dostaję wiele listów z pytaniami i uwagami, które się często powtarzają. Nie mam niestety czasu na indywidualne odpowiedzi, ale odpowiadam na blogu wduch.wordpress.com.
Na portalu Kleofas toczyła się dyskusja wokół mojego artykułu Neuronauki i natura ludzka.
Więcej byłych nowości jest tutaj.


Najbliższe/niedawne wystąpienia: ostatnie referaty | najbliższe wystąpienia konferencyjne | lista referatów i konferencji | artykuły popularne i inne po polsku.

Osobiste: Plany i konferencje | Życiorys (CV) | krótkie CV | najkrótsze CV | Flipboard | Blog | notka w Wiki | w Nauka Polska.
Wykłady: plan tygodniowy | notatki do wykładów, w HTML lub PPT | referaty po angielsku i po polsku
Nauka: lista publikacji | publikacje po polsku | zainteresowania badawcze(resume) | tematy prac mgr/dr | współpracownicy | Projekty studenckie
Laboratorium CI KIS UMK: archiwum publikacji | lista projektów | system GhostMiner | inne programy
Strony WWW na temat nauki: wersja edytowalna w Wikispaces
Strony WWW do kilku książek
 Nieco przyjemności

  Mój profil cytowań Google
  h=35, i10=145,
  cytowany ok. 5600 razy.

  profil cytowań UMK.pl

Strona powstała 26.06.1995; ostatnie zmiany 15.08.2016,
lub w/g kalendarza bizantyjskiego 7525, hebrajskiego 5776, chińskiego 4712, koreańskiego 4349, buddyjskiego 2559, islamu 1437, majów szczęśliwie zakończony, plus według innych kalendarzy.

od 1.01.2001   
nowe ClusterMap od 23.11.2015