Metody do implementacji

Każda osoba jest zobowiązana zaimplementować metody o łącznej liczbie pubktów >= 10.

Meetoda

Punkty

Interpolacja wielomianowa
Neville'a (dwie wersje) 1
Newtona 1
funkcjami sklejanymi 4
Interpolacja wymierna
Odwrotności ilorazów różnicowych + Odwrotne ilorazy różnicowe 3
Neville'a 2
Kwadratury
Newtona-Cotesa 2
z interpolacji Hermite'a 1
Romberga wielomianowa + wymierna 4
Gaussa-Legendre'a n=2..5, dowolny przedział [a,b] 3
Aproksymacja
Wielomianami ortogonalnymi Czebyszewa/Grama 2
Metoda wyrównywania (przynajmniej 7 wzorów ze slajdów) 3
Funkcjami sklejanymi (dyskretna) 3
Równania nieliniowe
bisekcja + regula falsi + siecznych + Newtona z modyfikacjami 4
zera wielomianów: tw. Sturma + lokalizacja przedziału z zerami + metoda podwójnego kroku + alg. Maehly'ego 4
Minima funkcji
metoda podziału na 3 + połowienia + Johnsona + złotego podziału 3
Układy równań liniowych
Eliminacja Gaussa 2
Gaussa–Jordana 2
Rozkład Choleskiego 1
Iteracyjne rozwiązywanie układów równań
Prostej iteracji + Seidla + nadrelaksacja 3
Największego spadku + sprzężonych gradientów 4
Ortogonalizacja macierzy
Householdera 2
Grama-Schmidta + reortogonalizacja 2
Zagadnienia własne
metoda potęgowa + QR + LR + iteracji odwrotnej 4