Życiorys


Edukacja i praca:

1989 - 1994 Studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek matematyka, specjalność informatyka
lipiec 1994 Dyplom magistra matematyki o specjalności informatyka
lipiec 1994 - luty 1995 Staż na Uniwersytecie w Cambridge, Anglia
luty 1995 - styczeń 2003 Praca na stanowisku asystenta w Katedrze Informatyki Stosowanej (KIS) UMK w Toruniu
lipiec - wrzesień 1995 Staż na Uniwersytecie w Cambridge, Anglia
sierpień 2001 Staż w Instytucie Maxa Plancka w Monachium, Niemcy
luty 2003 - czerwiec 2003 Praca na stanowisku wykładowcy w KIS UMK w Toruniu
czerwiec 2003 doktorat nauk technicznych w zakresie informatyki w Instytucie Badań Systemowych PAN
lipiec 2003 - wrzesień 2003 Praca na stanowisku asystenta w KIS UMK w Toruniu
listopad 2013 Wniosek do Centralnej Komisji o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (książka hab. p.t. "Meta-learning in decision tree induction").
październik 2003 - Praca na stanowisku adiunkta w KIS UMK w Toruniu

Udział w projektach badawczych:

1995 - 1997 Grant KBN "Systemy Neurorozmyte" - wykonawca
1998 - 1999 Grant KBN "Systemy uczące się w zastosowaniu do analizy danych medycznych i psychometrycznych" - wykonawca
2000 - 2002 Grant KBN nr 8 T11C 006 19 "Teoria i zastosowania metod inteligencji obliczeniowej" - wykonawca
2005 - 2007 Grant MNiI nr T11C-07128 "Selekcja informacji" - główny wykonawca
2005 - 2007 Grant MNiI nr T11C-06928 "Meta-learning" - główny wykonawca
2008 - 2010 Grant MNiI nr N519 -150633 "Biblioteka InfoSel++" - wykonawca
2010 - 2012 Grant habilitacyjny MNiSW nr N N516 445038 "Meta-uczenie w indukcji drzew decyzji" - kierownik

Realizowane projekty programistyczne:

1999 - 2004 Praca nad systemem analizy danych "GhostMiner" opartym na metodach inteligencji obliczeniowej. Współpraca z firmą FQS Poland z Krakowa.
2005 - Praca nad systemem "Intemi" do projektów inteligencji obliczeniowej, również meta-uczenia.

Udział w konkursach analizy danych - w drużynie z Norbertem Jankowskim:

Praca dydaktyczna:

1995 - Prowadzenie zajęć dydaktycznych na UMK (średnio ok. 260 godzin rocznie) m.in. z następujących przedmiotów:
  • Wstęp do metod sztucznej inteligencji
  • Matematyka finansowa
  • Zasady programowania strukturalnego
  • Programowanie w języku C
  • Pascal i metody numeryczne
  • Programowanie obiektowe w językach C++ i C#
  • Zaawansowane programowanie obiektowe
  • Metody numeryczne 2
  • Programowanie w logice
  • Programowanie sieciowe i komunikacyjne

Udział w konferencjach naukowych:

Zaproszone, niedrukowane referaty:

Inna aktywność naukowa i organizacyjna:

Działalność popularyzatorska:

luty 2001 Udział w audycji radiowej poświęconej zagadnieniom Sztucznej Inteligencji. Program IV Polskiego Radia.
marzec 2001 Udział w audycji radiowej "Wiek sztucznej inteligencji". Radio PiK.