6.05.1942

urodzony w Wilnie

 

1945

repatriacja do Torunia

 

1955-1959

 

1959-1964

Liceum Mikołaja Kopernika, Toruń

 

studia na kierunku fizyka, Wydział  Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK), Toruń

 

1964

 

1964-1967

magister fizyki, specjalność fizyka teoretyczna

 

asystent w Katedrze Fizyki Teoretycznej, UMK

 

1967-1971

starszy asystent, Instytut Fizyki UMK

 

1971

 

od 1971

doktor fizyki

 

adiunkt, Instytut Fizyki UMK

 

1973-1974

Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) Oddział Toruń, kierownik Laboratorium Metod Numerycznych (dodatkowy półetat)

 

1973-1988

udział w międzyresortowym programie badawczym CPBP-01.12 koordynowanym przez INTiBS PAN we Wrocławiu

 

1974-1975

stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, Katedra Chemii Teoretycznej, Ruhr Universität Bochum (Niemcy), współpraca z

prof. W. Kutzelniggiem

 

1978-1981

współpraca przy organizacji i kierowaniu Studium Podyplomowym Chemii Kwantowej

 

1979, 1980, 1983-1984, 1987, 1989, 1996

wspólpraca z prof. V. Staemmlerem, Katedra Chemii Teoretycznej, Ruhr Universität Bochum; cd stypendium Humboldta, projekty Duetsche Forschungsgemainschaft

 

1985-87

organizacja pracowni komputerowych w Instytucie Fizyki UMK i kierowanie nimi

 

1986, 1991

International Center for Theoretical Physics (ICTP) Trieste, krótkie staże

 

od 1986

współpraca przy organizacji i kierowaniu Studium Podyplomowym Programowania i Zastosowań Komputerów

 

1990

habilitacja

 

od 1991

etat profesora nadzwyczajnego w Katedrze Metod Komputerowych UMK

 

od 1991

udział w grantach KBN kierowanych przez prof. K. Jankowskiego (problematyka korelacji elektronowej)

 

1992-1995

indywidualny grant KBN nr 2.2702.92.03: "Otwartopowłokowe stany elektronowe cząsteczek"

 

od 1994

kierowanie specjalnością magisterską Fizyka Komputerowa; koordynacja całości kształcenia komputerowego na Wydziale

 

1996-2002

Prodziekan d/s Kształcenia, Wydział Fizyki i Astronomii UMK

(dwie kadencje)

 

1999-2009

działalność w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA)

 

2007

profesor nauk fizycznych; Katedra Informatyki Stosowanej,

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

 

od 1.10.2012

na emeryturze

 

2014

książka: Jan Wasilewski
Zabawy z komputerem i fizyką. Skoki, rzuty i rakiety.
Modele jednopunktowe
Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń, 2014
ISBN: 978-83-7780-958-7

 

2015-2017

profesor w Kolegium Jagiellońskim - Toruńska Szkoła Wyższa, zajęcia informatyczne dla studentów administracji i pedagogiki

 

2016-2017

warsztaty z fotografii cyfrowej dla Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku