Jan Wasilewski

Adres / Address

Katedra Informatyki Stosowanej,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Department of Informatics,
Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
Nicolaus Copernicus University

ul.Grudziadzka 5, 87-100 Toruń, Poland
tel / phone: +48566113293
fax: +48566225397
e-mail: janwas@fizyka.umk.pl
www: http://www.is.umk.pl/~janwas

CV

Research Fields

Theoretical Molecular Physics, Quantum Chemistry.

Projects

Energetic structure of small molecules
Computer modeling of nanostructures
DFT versus WFT

Publikacje / Publications

Dydaktyka

Galeria foto / Photogallery