Włodzisław Duch

Referaty po polsku są poniżej (talks in Polish); talks in English are here

Lista publikacji związanych z tymi referatami jest tutaj.
Nagrania wideo wielu referatów i wywiadów są na YouTube.


 1. Sztuczna inteligencja czy już sztuczne mózgi (PDF 9 MB)
  Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego, Toruń 21.02.2024;

 2. Sztuczna inteligencja i nasze mózgi (PDF 7.5 MB).
  Biblioteka Pedagogiczna, Toruń, 8.01.2024. Nagranie wideo na YouTube.

 3. Large foundational models, brains, and scientific discoveries (PDF 10 MB)
  Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence Center (CD DAMSI), Nicolaus Copernicus University, Toruń, 19.12.2023
  Nagranie Youtube (po polsku) Duże modele językowe, mózgi i odkrycia naukowe.

 4. Sztuczna inteligencja i mózgi (PDF 8 MB).
  NCBR, Warszawa, 13.12.2023.

 5. Szanse i wyzwania związane z AI dla szkolnictwa wyższego w obszarze cyfryzacji nauki (PDF 7 MB).
  NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Józefów, 13.12.2023.

 6. Jak Sztuczna inteligencja zmieni edukację (PDF 8 MB).
  Polska Unia Edukacyjna, Forum Metodyczne Merito, Wrocław, 16.11.2023.

 7. Sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość (PDF 4 MB).
  VobaTech - otwarcie Vobacom CBR, 18.10.2023.

 8. AI: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? (PDF 8.5 MB).
  16.10.2023.

 9. Jak się uczyć w czasach sztucznej inteligencji (PDF 5.5 MB).
  Inauguracja roku akademickiego 2023/2024, UMK, Toruń, 2.10.2023

 10. Sztuczna inteligencja dla każdego (PDF 7.5 MB).
  XIX Konferencja "Informatyka w Edukacji" (IWE 2023), Toruń, 24.09.2023

 11. Cyberprzyszłość naprawdę fantastyczna II (PDF 8 MB). Copernicon, Toruń, 17.09.2023

 12. Mózgi i neuroinformatyka (PDF 6.5 MB).
  Tydzień mózgu. Uniwersytet Śląski, Katowice, 3/2023. video na YouTube

 13. Agnozje wyobrażeniowe: nowy dział neuropsychologii (PDF 4.5 MB).
  Czas na Umysł: Wyobraźnia. Lublin, 06-07.03.2023

 14. Matematyka, sztuczna inteligencja i mózgi. (PDF 5.5 MB).
  XXXI Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, Łódź, 10-13.02.2023

 15. Dokąd zmierza kognitywistyka? (PDF, 5 MB).
  Koło Naukowe Kognitywistyki, UMCS, 17.12.2022 (nagranie na YouTube).

 16. Brains and evolution of culture.
  Seminars "Paradygmat ewolucji w naukach społecznych", 24.11.2022. Slajdy po angielsku, ale nagranie na YouTube po polsku.

 17. Neurodynamics and recurrence quantification analysis of EEG data.
  Komisja Informatyki, Oddział PAN, Poznań, 25.11.2022 (nagranie po polsku)

 18. Falujące mózgi (PDF 4.5 MB)
  Falowanie – II Konferencja Katedry Obszarów Sztuki , Kraków , wykład otwierający, 4.11.2022.

 19. Grające mózgi (PDF 7.5 MB)
  Akademia Muzyczna im. I. Paderewskiego, Poznań, wykład Inauguracyjny na otwarcie roku, nagranie na YouTube. 17.10.2022.

 20. W stronę transhumanizmu: sztuczna inteligencja i technologie neurokognitywne (PDF, 11 MB).
  Sztuczna Inteligencja a Transhumanizm. Teorie – Zastosowania – Zagrożenia. Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki IFiS UP Kraków, 15.10.2022.

 21. Fenomika neuropsychiatryczna. (PDF, 9.5 MB).
  XXXIX Szkoła Zimowa IF PAN Dysfunkcje metaboliczne a choroby ośrodkowego układu nerwowego, 2-4.03.2022

 22. Najciekawsze (IMHO) kierunki rozwoju neuronauk (ref. po polsku, slajdy po angielsku: Most interesting developments in neuroscience, IMHO.)
  Wersja w Prezi, Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 27.11.2021.

 23. Jak technologie zmieniają społeczeństwa? (PDF, 9.3 MB).
  Dni Otwarte Transformacji Cyfrowej, TEAMS, 6.10.2021

 24. Power Speech: Technologie neurokognitywne (PDF, 7.5 MB).
  Forum Inteligentnego Rozwoju- E(x)plory Day. Hotel Copernicus, Toruń, 29.09.2021

 25. Istota świadomości (PDF 2.5 MB)
  Festiwal Nauki w Warszawie, debata główna, "Czy nauka może przekroczyć samą siebie?". Uniwersytet Warszawski, 26.09.2021.

 26. Neuroedukacja – gdzie jesteśmy i dokąd idziemy? (PDF, 3.4 MB).
  INSPIR@CJE. Warszawa, Oxford Tower, 25-26.09.2021.

 27. Rozwój sztucznej inteligencji i przyszłość cywilizacji.. PDF 8.5 MB.
  Warszawska wyższa Szkoła Informatyki. Nowe (stare) wyzwania edukacji akademickiej. Toruń 4.09.2021.

 28. Nadchodzi sztuczna inteligencja. PDF 1.5 MB.
  LegaLTech Forum, Innowacje w praktyce prawniczej, 16.06.2021

 29. Neurokognikacja - neurodynamika stanów poznawczych i komunikacji. PDF 10 MB.
  Kognikacja, Uniwersytet Szczeciński. Szczecin, 22-23.05.2021

 30. Wyzwania i perspektywy neuroinformatyki PDF 10.5 MB.
  Komitet Informatyki PAN 21.04.2021

 31. Neuroedukacja – gdzie jesteśmy i dokąd idziemy? PDF 2.7 MB.
  Czas na umysł 3.0, Lublin, konferencja poświęcona pamięci Piotra Francuza. KUL, Lublin 18.03.2021

 32. Neurodynamika i reprezentacje umysłowe. PDF, 13 MB.
  Tydzień Mózgu 2021, Koło Naukowe Psychologii “Adesse” przy Instytucie Psychologii UMCS, Lublin. 16.03.2021

 33. Sztuczna inteligencja i przyszłość cywilizacji (PDF 9.5 MB)
  Tydzień mózgu 2021, Toruń, 18.03.2021

 34. Sztuczna inteligencja: wielkie przyspieszenie (PDF 7 MB)
  Sztuczna inteligencja dla rozwoju miast i obszarów metropolitalnych, seminarium organizowane przez Miasto Wrocław, 17.02.2021.

 35. Edukacja wykorzystująca osiągnięcia neuronauk (PDF 2.3 MB)
  Klub Profesorów UMK im. Ludwika Kolankowskiego, Toruń 10.02.2021;
 36. Przegląd interwencji i podejść edukacyjnych korzystających z osiągnięć neuronauki, Tydzień mózgu 2021, Bydgoszcz, 15.03.2021

 37. Informatyka neurokognitywna. Stan obecny, zastosowania w fizyce i chemii, perspektywy. (PDF 12 MB).
  Sztuczna inteligencja i neuronauki. Stan obecny, zastosowania, perspektywy. 2021.03.04: WFAiIS UMK, Toruń. (PDF 7 MB).
  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, 04.02.2021.
  Nieco dłuższa wersja na seminarium Rady Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, Politechnika Wrocławska, 10.02.2021.

 38. Sztuczna inteligencja i przyszłość cywilizacji (PDF 3.8 MB)
  Wirtualna Noc Naukowców UMK, Toruń, 25.09.2020

 39. Zastosowania edukacyjne wykorzystujące osiągnięcia neuronauk (PDF 2.3 MB)
  XVII Konferencja Informatyka w Edukacji, IwE2020, Toruń 22-25.09.2020

 40. Sztuczna inteligencja i przyszłość cywilizacji (PDF 9.5 MB)
  Klub Profesorów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK Toruń, 12.02.2020

 41. Mózg człowieka i sztuczna inteligencja (PDF 7.5 MB)
  Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, UMK Toruń, 23.07.2019

 42. Jak możemy zrozumieć aktywność mózgu? (PDF 5 MB)
  Poznańskie Forum Kognitywistyczne, 18-19.05.2019

 43. Sztuczna inteligencja i technologie neurokognitywne (PDF 8 MB)
  Fizyka wokół nas, WFAiIS UMK Toruń, 16.05.19.

 44. Sztuczna inteligencja i technologie neurokognitywne (PDF 6.5 MB)
  Komisja Układów Złożonych PAU, Kraków, 10.05.19.

 45. Fizyka umysłu (PDF 5.5 MB)
  Krakowskie Konwersatorium Fizyczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Instytut Fizyki UJ, 9.05.2019 ( plakat.).

 46. Autyzm - sposoby komunikacji (PDF 3.8 MB)
  Festiwal Nauki i Sztuki, Toruń. Oblicza komunikacji. Centrum Kultury Dwór Artusa. Impreza główna Festiwalu, WD prowadzący+Iwona Ruta-Sominka, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, Izabella Wyborska, Centrum Te-rapii i Edukacji „Mały Książę” i Jacek Matulewski, Instytut Fizyki UMK; 26.04.2019

 47. Taniec i mózgi (PDF 4.5 MB)
  Studio Polskiego Teatru Tańca , Poznań. "Jak mózg tańczy?", 24.04.2019 (z okazji 45-lecia Teatru Tańca).

 48. Sztuczna inteligencja i przyszłość ludzkości (PDF 8.5 MB)
  Tydzień Mózgu 2019, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń, 12.03.2019.

 49. Sztuczna inteligencja: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? (PDF 8.5 MB)
  I Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe "Interdyscyplinarność dla Społeczeństwa", Aula I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, 2.03.2019.

 50. Polska na cyfrowej mapie świata: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? PDF 9 MB.
  Union Investment, Warszawa, 5.12.2018.

 51. Jak uczą się mózgi? PDF 5.6 MB
  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji nauczycieli w Toruniu, 3.12.2018

 52. Transhumanizm i dogłębna przemiana człowieka, PDF 6.5 MB
  Copernicon: Karnawał Fantastyki, Toruń, 14-16.09.2018

 53. Nad każdym wisi katastrofa … PDF 3 MB
  26 Kolokwia Psychologiczne PAN, Toruń, 23-25.06.2018.

 54. Przyszłość przetwarzania informacji (PDF 9.5 MB).
  XV Konferencja Informatyka w Edukacji, IwE2018, Toruń, 26.06.2018.

 55. Jak neurotechnologie zmienią człowieka (PDF 8 MB).
  XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Szczecin, 23-26.05.2018.

 56. Umysł i Mózg. Istota Świadomości (PDF 4.3 MB).
  XVI w ramach Święta Uniwersytetu Szczecińskiego, 23-26.05.2018.

 57. Czy technologie mogą pomóc mózgowi? (PDF 6.7 MB).
  Międzyuczelniana Konferencja i VI Dzień Mózgu: "Mózg pod presją współczesności - technologie - pomoc czy zagrożenie", Szczecin, 7.04.2018.
 58. Człowiek-cyborg, kolejny etap ewolucji? (PDF, 5.5 MB).
  Tydzień Mózgu 2018, A3.16, ICNT UMK, Toruń, 15.03.2018.
 59. Transhumanizm: rekonstrukcja ludzkich mózgów (PDF 5.6 MB).
  Otwarta część spotkania Klubu Profesorów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Sala VI, środa 10.01.2018.
 60. Umysł i Mózg. Istota Świadomości (11 MB).
  Istota świadomości, XXI Festiwal Nauki w Warszawie, Aula Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sobota, 23.09.2017. Moderator prof. Bogdan Lesyng + Piotr Durka, Włodzisław Duch, Robert K. Filipkowski i Wojciech Maksymowicz.

 61. Poszukiwanie źródeł aktywności poznawczej mózgu (9.5 MB).
  26 Kolokwia Psychologiczne PAN, UKW Bydgoszcz, 20.06.2017.

 62. Perspektywy zrozumienia autyzmu (6 MB PDF).
  Autyzm w perspektywie naukowej, edukacyjno-terapeutycznej i w środowisku domowym.
  UMK Toruń, Wykład inauguracyjny, 23.05.2017.

 63. Czy neuronauki pomogą nam rozwinąć pełny potencjał człowieka? (8 MB PDF).
  Edukacja oparta na dowodach, Wrocław, 6-7.04.2017

 64. 17-ICT-komercyjne (5 MB PDF).
  Konferencja regionalna WFAiIS UMK dla biznesu. Prezentacja komercyjnych projektów, Katedra Informatyki Stosowanej i Laboratorium Neurokognitywne, ICNT. 5.04.2017

 65. Kreatywne komputery (3.2 MB PDF).
  KRON, czyli Kreatywne Rozmowy o Nauce pt. "Mózg i sztuczna inteligencja", Białystok, 30.03.2017

 66. Czy technologia pomoże nam usprawnić nasze mózgi? (6.5 MB PDF).
  Prymus Pomorza i Kujaw 2017, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Toruń, 22.03.2017

 67. Czy neuronauki pomogą nam rozwinąć pełny potencjał? (8 MB PDF).
  Tydzień Mózgu 2017, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Toruń, 18.03.2017

 68. Wizualizacja umysłu w procesach mózgu (PDF 5 MB).
  Tydzień Mózgu 2017, Toruń, 15.03.2017.

 69. Matematyka w mózgach (PDF 4.5 MB).
  Wykład im. Anny Zofii Krygowskiej, IM UP, Kraków, 27.10.2016.

 70. Otoczenie przyszłości (1 MB PDF).
  Neighbourhoods of the Future. Ministry of Development, Warszawa, 27.10.2016.
  Comment in HuffPost 2017: Never Too Old For Sex, Drugs And Rock N'Roll

 71. Perspektywy kognitywistyki (6MB PDF ).
  Wykład otwierający XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Białystok, 22.09.2016.

 72. Technologie Neurokognitywne (6 MB PDF).
  Wykład inauguracyjny, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 23.06.2016.

 73. 30 lat Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów, UMK 4.06.2016.
  Nagranie TV UMK.

 74. Badania nad mózgiem: charakter, znaczenie i perspektywy rozwoju (8 MB PDF).
  Centrum Transferu Wiedzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 23.05.2016.
 75. YouTube wideo

 76. Gdzie nas zaprowadzą neuronauki? (6.5 MB PDF).
  Interfejsy, kody, symbole. Przyszłość komunikowania. Konferencja w Art Center, połączona z wystawą "Eco Expanded City", Wrocław, Poland. 16.05.2016.

 77. Zajrzyjmy im do wnętrza (4.5 MB PDF).
  Światowy Tydzień Mózgu, Toruń, 14.03.2016.

 78. Jak w pełni rozwinąć ludzki potencjał (10 MB PPTX).
  TEDx Toruń, 12.12.2015.

 79. Jak w pełni rozwinąć potencjał człowieka (4.5 MB PDF).
  KALEJDOSKOP, Spotkanie Akademickich Festiwali Nauki, Bydgoszcz 5-6.11.2015.

 80. Otwarta Nauka w Polsce i na Świecie (1.3 MB PDF) oraz Otwarta Nauka: Plany Wdrożenia (1.8 MB PDF), referaty przedstawiane na konferencjach organizowanych przez MNiSW we wrześniu 2015 i przez KRASP w październiku 2015.

 81. Podmiot, świadomość, wolna wola (5.7 MB PPTX).
  Podmiot i Świadomość, Sympozjum specjalne w ramach X Zjazdu Filozofii Polskiej. UAM Poznań, 19.09.2015.

 82. Mózgi, umysły i jaźń (8 MB PDF).
  Umysł – Decyzje – Zachowania. Interdyscyplinarne perspektywy przewidywania i kontroli działania (od neuronauki po filozofię). Toruń, 15-16.05.2015.

 83. Neuronauka w dydaktyce (2.5 MB PDF).
  II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych. Senat RP, 25.03.2015.

 84. Perspektywy nauk neurokognitywnych (7.5 MB, PDF)
  Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, 17.03.2015

 85. Za dużo magii, za mało rozumu (PDF, 4 MB).
  Siódma konferencja centrów nauki „Interakcja-Integracja”, Toruń, 11-13.03.2015 (trochę zmieniony referat 66).

 86. Dlaczego wierzymy w religie i teorie spiskowe? (4.6 MB PDF).
  MUR, Mózg-Umysł-Religia, Konferencja Kognitywno-Religioznawcza, Uniwersytet Jagielloński, 1-2.03.2014 (trochę zmieniony referat 65).

 87. Nadmiar magii, brak rozumu (4.6 MB PDF).
  Wrocławska Akademia Młodych Uczonych i Artystów, 30.11.2013

 88. Komunikacja jako rezonans miedzy mózgami. (6 MB PPTX).
  Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji", Toruń, Collegium Humanisticum, 24-25.06.2013

 89. Jak w pełni rozwinąć potencjał człowieka? (18.6 MB PPTX).
  Piknik Naukowo-Artystyczny, Jordanów, 22.06.2013

 90. Neurohistoria sztuki? (4.9 MB PPTX).
  Neurohistoria sztuki, Center for Contemporary Art, Toruń, 20-21.06.2013

 91. Memy w mózgach (8.6 MB PPTX).
  Neuromania, I Konferencja Studentów Toruńskiej Kognitywistyki, 25-26.05.2012

 92. Wizje natury ludzkiej (5.9 MB PPTX).
  Societas Humboldtiana Polonorum, 19.12.2012

 93. Stan obecny i perspektywy neuroedukacji (8.0 MB PPTX).
  Neurodydaktyka: w poszukiwaniu efektywniejszych koncepcji i metod nauczania. Nauczanie przyjazne mózgowi w teorii i praktyce. NKJO, Toruń, 28.11.2012

 94. Mózgi i umysły, czyli co o sobie wiemy (15.2 MB PPTX).
  XXV Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego, IF UMK, 23.02.2012; bardzo podobny wykład w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 22.11.2012

 95. Co i skąd o sobie wiemy? W poszukiwaniu podmiotu poznającego (5.3 MB PPTX).
  Zlot filozoficzny, Torun, 24.06.2011.

 96. Robotyka kognitywna (Prezi, chmura).
  Akademia Dzieci, Dzień Młodego Naukowca, Filharmonia w Gdańsku, 6.01.2011.

 97. Reprezentacja pojęć w mózgu i co z tego wynika (7.5 MB PPTX).
  Seminarium Katedry Kognitywistyki i Epistemologii UMK, 27.05.2011.

 98. Gdzie ta wolna wola, czyli jak mózgi podejmują decyzje. (6 MB PDF).
  3. Tydzień Mózgu, Poznań, Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk, 15.03.2011.

 99. Świadomość tworów sztucznych. (8.3 MB PPT).
  Seminarium "Etyka maszyn", Wydział Teologiczny UMK, 23.02.2011.

 100. Neuronauki i natura ludzka. Kłopoty nauki z religią. (3.5 MB PPT).
  Współczesna nauka a nowy ateizm. KUL, Lublin, 16.11.2010.

 101. Tajemnice Mózgu (12.7 MB PPTX).
  Współczesne Badania Naukowe - nauka w przykładach, UMK Toruń, 27.10.2010 i 10.2011.

 102. Jak reprezentowane są pojęcia w mózgu i co z tego wynika. (10.2 MB PPT).
  Konceptualizacja. Aspekty kognitywne, semiotyczne i metafizyczne, UJ Kraków, 9.09.2010.

 103. Jak podejmujemy decyzje? Świat bez wolnej woli. (5 MB PDF).
  V Dni Mózgu, KUL, Lublin 18.03.2010.

 104. Otwarta nauka (2.0 MB PPT).
  II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce, Toruń 14-15.01.2010

 105. Czy jesteśmy automatami? Wolna wola, podmiotowość i mózg (8.1 MB PPT); nowsza wersja z 2010 roku powyżej.
  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków 9.04.2009

 106. Neuroplastyczność, czyli jak utrzymać swój mózg w dobrej formie (17 MB PPT).
  Uniwersytet Trzeciego Wieku. Toruń 23.03.2009

 107. Język: jak robią to mózgi? (5.5 MB PPT).
  III Krakowska Konferencja Kognitywistyczna: Język odnaleziony. Kraków 13-15.03.2009

 108. Informatyka Neurokognitywna (12 MB PPT).
  Studencki Festiwal Informatyczny. Kraków, 12-14.03.2009

 109. Fizyka i Informatyka: Nowy, Wspaniały Świat (14.3 MB PPTX).
  Otwarcie Roku. UMK, Toruń, 1.10.2008

 110. Mózgi i Muzyka (5.3 MB PPT).
  Konferencja: Muzyka w naszym życiu, Toruń, Pałac Dąbskich 20.12.2008

 111. Architektury kognitywne, czyli jak zbudować sztuczny umysł? (5 MB PPT).
  Konferencja: Sposoby działania umysłu i metody ich badania. Poznań, 18-19.04.2008

 112. Kobiety, mężczyźni, mózgi i (nie)cała reszta (6.5 MB PPT).
  Konferencja: Wojna płci. UMK, Toruń, 16.04.2008

 113. Perspektywy Neuromarketingu (3.5 MB PPT).
  Konferencja: Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, Poznań, 11.12.2007

 114. Od neurodynamiki do geometrii umysłu (3.7 MB PPT).
  Fizyka a umysł, UAM Poznań, 23-24.11.2007

 115. Twórczość, Intuicja, Mózgi i Komputery.
  Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), Toruń, 12.10.2007

 116. Czy jesteśmy automatami? Wolna wola, podmiotowość i mózg (3 MB PDF).
  Dni Mózgu, KUL, Lublin 14.03.2007; nowsza wersja z 2010 roku powyżej.

 117. Neuroestetyka (5.2 MB PPT).
  Neuroestetyka, Poznań 24.02.2007

 118. Jak działa mózg? Uwagi dla modelarzy.
  XXIV Szkoła Zimowa Inst. Farmakologii PAN, "Pamięć. Od neuronu do kliniki", luty 2007 (PPT 4.2 MB).

 119. Umysł i sztuka w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Kreatywny sztuczny mózg. Wirtualny świat fikcji, sztuki i fantazji (PPT 4.2 MB).
  Festiwal Nauki i Sztuki, UMK 20.04.2006

 120. Komputerowe modele problemów neurologicznych i demencji (PPT 2.2 MB).
  Polskie Towarzystwo Neurologiczne, UM Gdańsk, 19.04.2006

 121. Mózg-Maszyna-Świadomość-Dusza (PPT, 0.3 MB)
  Dyskusja "Mózg-Maszyna-Świadomość-Dusza", Tydzień Mózgu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 18.03.2006

 122. Twórczość, Mózgi i Komputery (PPT 1.9 MB).
  Polskie Towarzystwo Akustyczne, Fizyczne i Kognitywistyczne, UAM Poznań 16.02.2006

 123. Neuroestetyka (2.2 MB PPT).
  Sztuka – Mózg – Emocje, Toruń 22.04.2005

 124. Kognitywistyka - zrozumienie umysłu (1.5 MB PPT).
  Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Świder 2.05.2005

 125. Naturalizowanie świadomości - wybrane problemy. (PPT, 1.4 MB)
  Panel dyskusyjny, IV Krajowa Konferencja "Znak, znaczenie, kontekst w badaniach kognitywistycznych", Toruń 23.05.2005

 126. Umysł, świadomość i działania twórcze (html).
  Sztuka-Mózg-Emocje, Toruń 23.04.2005

 127. Trzy projekty, które zmienią świat (PPT, 1.5 MB)
  Klub Małych Ojczyzn, Kwidzyn, Referat dla młodzieży i drugi dla mieszkańców miasta: Trzy projekty, które zmienią świat. Kwidzyn, 16.02.2005

 128. Świadomość tworów sztucznych: odwrócony argument (PPT, 1.8 MB)
  Forum Filozoficzne, Lublin 14-16.05.2004

 129. Różne oblicza kognitywistyki
  Poznańska grupa kognitywistyczna, 30.10.2003, telekonferencja

 130. Rozwój technologii informacyjnych w nadchodzących latach.
  Politechnika Warszawska, 5.02.2002

 131. Przyszłość technologii informacyjnych i przyszłość książki.
  Konferencja, Toruń, 20.11.2001

 132. Jak działa mózg i skąd się bierze umysł?
  Festiwal Nauki, Wrocław, 22.09.2001.

 133. Fizyka umysłu (1.2 MB PPT) oraz nieco inna wersja W kierunku fizyki umysłu (1.2 MB PPT)
  Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Torun 16-20.09.2001

 134. Szkic teorii umysłu. Neurofilozoficzne rozwiązanie trudnego problemu świadomości.
  Ogólnopolskie seminarium filozoficzno - kognitywistyczne "Czym jest umysł?", IFiS PAN, Warszawa 9.06.2001

 135. Zastosowania kognitywistyki
  II Krajowa Konferencja "Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji", 14 - 16 maja 2001 - Toruń

 136. 7 pytań o kognitywistykę
  Wywiad przeprowadzony przez Marka Kasperskiego

 137. "Wiek sztucznej inteligencji" (14.5 MB, MP3)
  Wywiad w Radio PiK, marzec 2001

 138. Jak działa mózg?
  Instytut Filozofii UAM, Poznań 6-7.04.2001, 10 godzin wykładów.

 139. O symulacjach dynamicznych sieci neuronowych, modelach pamięci i jej zaburzeń.
  Komitet Fizyki PAN, Sekcja Fizyki Komputerowej, Warszawa 14.02.2001 (format PowerPoint)

 140. Neurofilozoficzne rozwiązanie trudnego problemu świadomości.
  Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Poznań 5.02.2001

 141. Cyberprzyszłość naprawdę fantastyczna.
  Zahcon 2000, Konwent Miłośników Fantastyki, Toruń, 7.10.2000

 142. Sztuczny mózg? Sztuczna inteligencja?
  Dyskusja o postępach na drodze do sztucznej inteligencji, 3 Festiwal Nauki, Wrocław, 23.09.2000

 143. Czy umysł może zrozumieć sam siebie? Uwagi o percepcji muzyki.
  Koncert Orkiestry Kameralnej, Toruń 20.05.2000

 144. Świadomość i dynamiczne modele działania mózgu.
  Szkoła PTBUN (Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego), 5.05.2000

 145. Czy można zbudować świadomy komputer?
  Koło Naukowe Fizyki, IF UMK, 9.03.2000

 146. Koncepcja duszy i umysłu w świetle neurobiologii.
  Seminarium kognitywne, UMK, 2.03.2000

 147. Inteligentne metody szukania informacji medycznych.
  IV Konferencja Internetu Medycznego, listopad 1999

 148. Sztuczna Inteligencja w Medycynie.
  Notatki do wykładów na temat sztucznej inteligencji w medycynie, projekt MEDUNI, kwiecień/grudzień 1999

 149. Sztuczny mózg, sztuczna inteligencja.
  Krótki referat o postępach na drodze do sztucznej inteligencji wygłoszony w czasie debaty na zakończenie tygodnia mózgu, Wydział Fizyki UW, 21.03.1999

 150. Duch w maszynie.
  Referat wygłoszony na seminarium czwartkowym, Instytut Fizyki UMK, 18.03.1999

 151. Fizyka i metafizyka świadomości.
  Referat wygłoszony na konwersatorium kognitywnym UMK, Toruń 23.05.1995 oraz w Lubelskim Towarzystwie Naukowym, Lublin 5.6.1995, kopia folii, PDF.

 152. Model ewoluującego Boga Franka Tiplera.
  Referat wygłoszony na zebraniu PTF IF UMK, listopad 1987!

Inne referaty: zobacz listę tutaj; spróbuję dodać więcej referatów jak tylko znajdę chwilę czasu ...

Kilka wideo z dawnych lat.

 • Budujmy silne polskie marki: Administracja i jej rola w budowaniu silnego wizerunku Polski, debata na WAT, udział: Arkadiusz Bąk - Wiceminister Gospodarki; Robert Biedroń - Prezydent Słupska; prof. Włodzisław Duch - Podsekretarz stanu, MNiSW, Mariusz Frankowski - Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; Monika Piątkowska – Wiceprezes i Członek Zarządu ds. Informacji i Komunikacji Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych; dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej