New Page 1

Sztuczna Inteligencja w Medycynie.

UMK - logo

Włodzisław
Duch

wduch

Katedra Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Poland.

e-mail: id: wduch, na serwerze fizyka.umk.pl.

WWW: https://www.fizyka.umk.pl/~duch

 


Plan

I. Co to jest sztuczna inteligencja i do czego się może przydać medykom - 4 godz.

 • Inteligencja obliczeniowa: wiadomości ogólne.
 • Podstawowe metody reprezentacji wiedzy.
 • Myślenie i szukanie rozwiązań.
 • Systemy eksperckie - symboliczne modele rozumowania.
 • Przykłady zastosowań systemów eksperckich w medycynie.

II. Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie - 4 godz.

 • Jak radzić sobie z informacją niepewną: logika rozmyta, przybliżona i logiczna analiza danych opisujących pacjenta.
 • Systemy uczące się: sieci neuronowe, drzewa decyzji i inne metody uczenia się maszynowego.
 • Dalsze przykłady zastosowań systemów eksperckich w medycynie.
 • Wspomaganie decyzji diagnostycznych.
 • Wspomaganie interpretacji obrazów.
 • Zastosowania w nauczaniu medycyny.
 • Przykłady systemów używanych rutynowo w praktyce klinicznej.