Kognitywistyka-wstep

Czy można zbudować świadomy komputer ?

UMK - logo

    Włodzisław Duch  

duch1

Katedra Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

e-mail: duch@fizyka.umk.pl

WWW: https://www.is.umk.pl/~duch


  1. Kilka cytatów


  2. Po co nam świadomość?


  3. Czym jest świadomość?


  4. Jak ją skonstruować?

1. Kilka cytatów

Baldy - czemu nie jest świadomy?
Po co nam świadomość?

Problem psychofizyczny, relacja duszy/umysłu do ciała - spuścizna scholastyki.

Proponowane funkcje duszy Realizowane przez Czyje propozycje
Poruszanie ciałem Procesy metaboliczne Religie animistyczne
Forma ciała DNA, topobiologia, środowisko płodowe Arystoteles
Intelekt bierny Mózg - zachowania sensomotoryczne Tomizm
Intelekt możnościowy Mózg - wyższe czynności psychiczne Tomizm, neoscholastycy
Wola Płaty czołowe i jądra podstawy mózgu Tomizm, neoscholastycy
Instynktowne formy zachowania Podwzgórze, układ limbiczny Neurobiologia
Dyspozycje Struktura połączeń neuronów Fenomenologia

Po co świadomość? Do rozwiązywania problemów?
W jaki sposób rozwiązujemy problemy? Świadomie?
Jak można cokolwiek zrobić świadomie?

Nie ma żadnych dowodów na to, że świadomość przydatna jest do rozwiązywania problemów wymagających inteligencji!

Dla AI świadomość to problem drugorzędny.
Załóżmy jednak, że chcemy ...


Czym jest świadomość?

Świadomość jest zdolnością do interpretacji stanu mózgu, dyskryminacją ciągłych reprezentacji z punktu widzenia kategorii i wartości tych stanów dla systemu.
Wyniki pojawiają się w pamięci roboczej.

Nie widać zasadniczych powodów, dla których systemy sztuczne o mózgopodobnej organizacji nie mogłyby być przekonane, że mają wrażenia i dla których mielibyśmy takie twierdzenia odrzucić (eksperymenty myślowe w filozofii umysłu nie dają do tego podstaw).

Czy AI może ewoluować i przerosnąć inteligencję ludzka?

W wielu dziedzinach powoli już przerasta, a obszar ten coraz bardziej się rozrasta.
AI nie będzie jednak dokładnie równoważna ludzkiej inteligencji - sztuczne systemy mają inne ograniczenia sprzętowe, a dokładna symulacja działania ludzkiego mózgu jest bardzo trudna.

Czy niekontrolowany rozwój AI może spowodować problemy etyczne?

Z pewnością.
Niebezpieczeństwa: zastosowania wojskowe, rosnące tempo zmian społecznych, możliwość całkowitej automatyzacji wielu zawodów.

Bunt robotów raczej nam nie grozi - przestrzeń wirtualna systemów sztucznych będzie dla nich bardziej interesująca niż przestrzeń fizyczna.

Jak ją skonstruować?

Schemat ogólny mózgu.

Konieczne procesy dynamiczne: korelacja

Nadal próby ratowania starego obrazu świata: duch nad materią, np. kwantowa świadomość.
Próby te skończą się niepowodzeniem.
Czas potraktować wyniki badań nad mózgiem poważnie.
Locke, Huxley, Hamilton, Mill, mieli rację.
Umysł jest tym, co robi mózg, świadomość to proces poznawczy.
Jak wykorzystać zrozumienie biologicznych uwarunkowań rozwoju umysłu?
Jak "kultywować umysł" w tej sytuacji?
Wspaniałe perspektywy kognitywistyki.


4-6 maja 2000
Sympozjum Kognitywne 2000.
Obrzycko k. Poznania,

Zgłoszenia: mgr Wioletta Dziarnowska, e-mail: werka@newmail.net
Prof. Andrzej Klawiter, klawiter@main.amu.edu.pl