Biblioteka Katedry Metod Komputerowych, stan z dnia: 10.12.2013

I. Książki otrzymane w darze od fundacji Humboldta

 1. Houstis E.N, T.S.Papatheodorou, C.D. Polychronopoulos (Eds) Supercomputing 1987. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 297 Springer Verlag 1988, 1094 pp ZIS inw. nr. A 1
 2. Ecksmiller R, C. v.d. Malsburg (Eds.) Neural Computers. NATO ASI Series F, Vol 41 Springer Verlag 1989, 566 pp ZIS inw. nr. A 2
 3. Coelho H, J.C. Cotta, Prolog by Example. Springer Verlag 1988 ZIS inw. nr. A 3
 4. 8th Int. Conf. on Automated Deduction. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 230 Springer Verlag 1986, 708 pp ZIS inw. nr. A 4
 5. Rayna G, REDUCE. Software for algebraic computation Springer Verlag 1987, 330 pp ZIS inw. nr. A 5
 6. Peitgen H-O, D. Saupe, The Science of Fractal Images. 1988 Springer Verlag 1988, ZIS inw. nr. A 6
 7. Gjessing S, Nygaard K (Eds) ECCOP'88. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 322 Springer Verlag 1988, 410 pp ZIS inw. nr. A 7
 8. Schmid E.W, G. Spitz, W. Losch, Theoretical Physics on the Personal Computer. 1988 Springer Verlag 1988, + 1 disc Cena 395158,50 zł ZIS inw. nr. A 8
 9. Bibel W, Jorrand Ph (Eds) Fundamentals of Artificial Intelligence. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 232 Springer Verlag 1987, 314 pp ZIS inw. nr. A 9
 10. JanBen R (ed) Trends in Computer Algebra, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 296 Springer Verlag 1988, 197 pp Cena 174029,40 zł ZIS inw. nr. A 10
 11. Rand R.H, A. Armbruster, Perturbation Methods, Bifurcation Theory and Computer Algebra 1987 Springer Verlag 1987, 243 pp Cena 237893,40 zł ZIS inw. nr. A 11
 12. Schultz M, Numerical Algorithms for Modern Parallel Computer Architectures, 1988 Springer Verlag 1988, 232 pp Cena 199575 zł ZIS inw. nr. A 12
 13. Stauffer D, et. al., Computer Simulation and Computer Algebra 1988 Springer Verlag 1988, 232 pp ZIS inw. nr. A 13
 14. Bolc L, M.J. Coombs, Expert System Applications, 1988 Springer Verlag ZIS inw. nr. A 14
 15. Kohonen T, Self-organization and Associative Memory Springer Verlag 1988, 312 pp Cena 271422 zł ZIS inw. nr. A 15
 16. Goettler H, H.J. Schneider (Eds), Graph-Theoretic Concepts in Computer Science Lecture Notes in Computer Science, Vol. 314 Springer Verlag 1988, 254 pp ZIS inw. nr. A 16
 17. Schmidt J.W, C. Thanos (Eds), Foundations of Knowledge Base Management 1988 Springer Verlag 1989, 580 pp Cena 507718,80 zł ZIS inw. nr. A 17
 18. Lusk E, R. Overbeek (Eds), 9th International Conference on Automated Deduction Springer Verlag 1988, pp ZIS inw. nr. A 18
 19. F.H. Vogt F.H. (Ed), Concurency 88, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 335 Springer Verlag 1988, 402 pp Cena 250666,20 zł ZIS inw. nr. A 19
 20. Bouchon B, Saitta L, Yager R.R (Eds) Uncertainty and Intelligent Systems. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 313 Springer Verlag 1988, 408 pp Cena 250666,20 zł ZIS inw. nr. A 20
 21. Cercone N, McCalla G (Eds), The Knowledge Frontier. Springer Verlag 1987, 512 pp Cena 335286 zł ZIS inw. nr. A 21
 22. Kanal L, Kumar V (Eds), Search in Artificial Intelligence 1988 Springer Verlag 1988, 482 pp ZIS inw. nr. A 22
 23. Gaul W, Schader M, Data, Expert Knowledge and Decisions Springer Verlag 198?, ZIS inw. nr. A 23
 24. CIP Language group The Munich project CIP, Vol. I. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 183 Springer Verlag 1985, 276 pp Cena 132517,80 zł ZIS inw. nr. A 24

II. Pozostałe książki Biblioteka Katedry Informatyki Stosowanej, stan z dnia: 25.02.2011

 1. Gasik S Podstawy SPSS PC+ Wydawnictwa Interkomputera, Warszawa 1988, cena 960 zł, 92 pp ZIS inw. nr. 1
 2. Grubiel E, H. Krupicka, Z. Płoski Programowanie i Logo, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1987, 1987, 682 pp, 360 zł, 380 pp ZIS inw. nr. 2
 3. Cullum J, R.A. Willoughby Large Scale Eigenvalue Problems North Holland, ISBN 0-444-70074-9, cena 544840 zł(68.25 USD) 1986, 330 pp ZIS inw. nr. 3
 4. Grossberg S The Adaptive Brain, 2 vol, 1987, 1012 pp North Holland, ISBN 0-444-70119-2, cena 1.057.615 zł (132.50 USD) ZIS inw. nr. 4
 5. McClelland J.L, D.E. Rumelhart and the PDP research group Parallel distributed processing The MIT Press, Cambridge, 1987, 1208pp (2 vol) ISBN 0-262-63112-1, cena 229511 zł (28.75 USD) ZIS inw. nr. 5
 6. Anderson J.A, E Rosenfeld Neurocomputing The MIT Press, Cambridge ISBN 0-262-01097-6, cena 484967 zł(60.75 USD) 1988, 800 pp ZIS inw. nr. 6
 7. McClelland J.L, D.E. Rumelhart Explorations in parallel distributed processing The MIT Press, Cambridge, 1987, 256pp+2 disks ISBN 0-262-63113-X, cena 219533 zł (USD 27.50) ZIS inw. nr. 7
 8. Miller R.K. Fifth generation computers Prentice-Hall, 1987, 197 p ISBN 13-314295-7, cena 492152 zł (USD 61.65) ZIS inw. nr. 8
 9. Grimson W.E.L, R.S. Patil AI in the 1980 and beyond. An MIT survey. The MIT Press, Cambridge, 1987, 400 pp ISBN 0-262-07106-1, cena zł 269426 (USD 33.75) ZIS inw. nr. 9
 10. Pfeifer R, Z. Schreter, F. Fogelman-Soulie, L. Steels, ed Connectionism in Perspective North Holland, 1989, 518 pp ISBN 0-444-88061-5, zł 720466,-( USD 90.25) ZIS inw. nr. 10
 11. Shapiro E Encyclopedia of Artificial Intelligence John Wiley and Sons, 1987, 2 vol, pp. 1246 ISBN 0471807486, cena zł 1875770 (USD 235) ZIS inw. nr. 11
 12. Kanal L.N, T.S. Levitt, J.F. Lemmer, ed Uncertainty in Artificial Intelligence III North Holland, 1989, 424 pp ISBN 0-444-87417-8, cena 798300 zł (USD 100.00) ZIS inw. nr. 12
 13. Delacour J, J.-C.S. Levy, ed Systems with learning and memory abilities North Holland, 1988, 618 pp ISBN 0-444-70522-8, cena zł 1219250 (USD 152.75) ZIS inw. nr. 13
 14. de Boulay B, D. Hogg, L. Steels, Advances in Artificial Intelligence - II North Holland, 1987, 682 pp ISBN 0-444-70279-2, cena 840267 zł (USD 105.25) ZIS inw. nr. 14
 15. Annandale Ch. (compiled by) Home Study Dictionary Peter Haddock Ltd. ISBN: 0 7105 0261 3, cena 108 000 zł, 892 pp ZIS inw. nr. 15/90
 16. Marciniak A. Turbo Pascal 5.5 PWN Warszawa-Poznan 1990 ISBN 83-01-10001-X, 35 000 zł, 610 pp ZIS inw. nr. 16/90
 17. Deminet J. MS DOS 4.01 Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990 ISBN 83-204-1336-2, cena 7 200 zł, 96 pp ZIS inw. nr. 17/90
 18. Stanisław Waligorski Programowanie w jezyku LOGO WNT, Warszawa 1990, ISBN 83-204-1313-3, 9 000 zł, 124 pp ZIS inw. nr 18/90
 19. Maly slownik informatyczny angielsko-polski WNT, Warszawa, ISBN 83-204-1193-9, cena 8 500 zł, 62 pp ZIS inw. nr. 19/90
 20. Krzysztof Kaminski Turbo Pascal 5.0 WNT, Warszawa, ISBN 83-204-1360-5, cena 7 500 zł, 94 pp ZIS inw. nr 20/90
 21. Polsko-angielski słownik informatyczny cena 33 000 zł, ZIS inw. nr 21/90
 22. Artur Leszczewski SideKick Plus Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1991 ISBN 83-85190-07-4, cena 28 000 zł, pp 136 ZIS inw. nr 22/91

  Pozycje 23-72 to książki prywatne W. Ducha, bez wyceny, przekazane do biblioteki KMK ale nie ujęte w inwentarzu.

 23. Mirosław L. Majewski Chiwriter. Blaski i cienie. WKL, Warszawa 1991, ISBN 83-206-0988-7, pp 224, cena 25 000 zł ZIS inw. nr 73/91
 24. A Migdał, Jakościowe metody w teorii kwantów, Cena 8 000 zł ZIS inw. nr 74/91 Podrecznik sieci EARN pod system VM/SP Centrum Informatyczne UW, Warszawa 1990, pp 110, cena 60 000 zł KMK inw. nr 75/91
 25. Jan Bielecki Microsoft DOS 5.0. Poradnik uzytkownika. Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1991 ISBN 83-85190-26-0, pp. 172, cena 48 000 zł KMK inw. nr 76
 26. Wayne Rash Jr, Peter R. Stephenson Novell od A do Z Intersoftland, Warszawa 1992 ISBN 83-85515-00-3, pp 244, cena 135 000 zł KMK inw. nr 77/92
 27. Rouge Daniel MS-DOS. Pomysły i zastosowania WNT, Warszawa 1992 pp 351, cena 85 000 zł KMK inw. 78/93
 28. Windows 3-1 cena 63 000 zł KMK inw. 78/92
 29. John Bentley Perełki programowania pp 203, cena 50 000 zł KMK inw. 79/93 (dar)
 30. Donald Alcock Illustrating Pascal pp 184, cena 416 000 zł KMK inw. 80/93
 31. Hubert P.Yockey Information theory and molecular biology pp 408, cena 1 737 500 zł KMK inw. 81/93
 32. Daniel J.Amit Modeling Brain Function The word of attractor neural networks pp 504, cena 438 400 zł KMK inw. 82/93
 33. P. Peretto An Introduction to the Modeling of Neural Networks pp 473, cena 739 600 zł KMK inw. 83/93
 34. Edited by Paul Davies The New Physics pp 516, cena 496 000 zł KMK inw. 84/93
 35. Walter Moore Schrodinger. Life and thought pp 513, cena 327 100 zł KMK inw. 85/93
 36. Edited by D.H. Mellor Ways of communicating pp 165, cena 528 700 zł KMK inw. 86/93
 37. David Caplan Neurolinguistics and linguistic aphasiology, An introduction pp 498, cena 467 000 zł KMK inw. 87/93
 38. William H. Press NUMERICAL RECIPES in FORTRAN The Art of Scientific Computing pp 963, 2 egz. cena 975 500 zł, 1 024 000 zł KMK inw. 88/93
 39. Niedzielska E, red Wstep do informatyki cena 38 000 zł KMK inw. 89/93
 40. Mirkowska G, Salwicki A Logika algorytmiczna dla programistow cena 33 200 zł KMK inw 90/93
 41. Zydorowicz Tomasz, PC i sieci komputerowe cena 67 500 zł KMK inw. 91/93
 42. Harel Dawid, Rzecz o istocie informatyki: algorytmika cena 90 000 zł KMK inw. 92/93
 43. Michalkiewicz Piotr Programowanie dla Windows w VISUAL BASIC Wydawnictwo Lynx_SFT Warszawa, 1993, cena 70 000 zł KMK inw. 93/93
 44. T. Pankowski Podstawy Baz Danych PWN wwa 1992, cena 58.000 KMK inw. 94/93
 45. J. Mucek Podstawy projektowania systemow informatycznych PWN 1992, cena 30.000 KMK inw. 95/93
 46. PostScript od A do Z cena 150.000 zł, KMK inw. 96/93
 47. Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language GRAMERCY BOOKS, New York/Avenel, New Jersey ISBN 0-517-68781-X, pp 1854, cena 660 000 zł KMK inw. nr 97/93 r.
 48. Dariusz Dyl Komputerowy skład tekstu w systemie LATEX Wydawnictwo Adam Marszałek, pp 60, cena 33 000 zł KMK inw. nr 98/93 r.
 49. Encyklopedia Techniki. Chemia Wydawnictwa Naukowo-Techniczne ISBN 83-204-1312-5, pp 904, cena 385 000 zł KMK inw. nr 99/93 r.
 50. Stanisław Kozielski, Zdzisław Szczerbiński Komputery równoległe Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa ISBN 83-204-1605-1, pp 204, cena 62 000 zł KMK inw. nr 100/93 r.
 51. Henryk Górecki Optymalizacja systemów dynamicznych Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 ISBN 83-01-11210-7, pp 588, cena 110 000 zł KMK inw. nr 101/93 r.
 52. Artur Klein Informatyka. Podstawy wiedzy Wydawnictwo Penta, Warszawa ISBN 83-85440-01-1, pp 92, cena 105 000 zł KMK inw. nr 102/93 r.
 53. Fritz Albert Popp Biologia Światła Wiedza Powszechna, Warszawa ISBN 83-214-0817-6, pp 176, cena 80 000 zł KMK inw. nr 103/93 r.
 54. Marc J. Rochkind Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa ISBN 83-204-1596-9, pp 312, cena 60 000 KMK inw. nr 104/93 r.
 55. Janusz Małecki Wstęp do telekomunikacji Wydawnictwo Lynx-SFT, Warszawa ISBN 83-85455-25-6, pp 144, cena 59 000 zł KMK inw. nr 105/93 r.
 56. Claude Delannoy Ćwiczenia z języka C++ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa ISBN 83-204-1611-6, pp 178, cena 90 000 zł KMK inw. nr 106/93 r.
 57. red. Maciej M. Sysło Elementy informatyki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 ISBN 83-01-11366-9, pp 304, cena 80 000 zł KMK inw. nr 107/93 r.
 58. Zbigniew Weiss, Tadeusz Gruźlewski Programowanie współbieżne i rozproszone Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa ISBN 83-204-1637-X, pp 392, cena 90 000 zł KMK inw. nr 108/93 r.
 59. Krzysztof Barteczko Praktyczne wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++ Lupus, Warszawa 1993 ISBN 83-85545-13-1, pp 556, cena 207 000 zł KMK inw. nr 109/93 r.
 60. Bernd Steinbrink Multimedia u progu technologii XXI wieku Robomatic, Wrocław ISBN 83-900945-2-5, pp 442, cena 149 000 zł KMK inw. nr 110/93 r.
 61. John R.Levine i Margaret Levine Young UNIX dla opornych Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1993 ISBN 83-85769-20-X, pp 364, cena 115 000 zł KMK inw. nr 111/93 r.
 62. Carl Gustav Jung Wspomnienia, sny i myśli Wydawnictwo Wrota - Wydawnictwo KR, Warszawa 1993 ISBN 83-900175-0-5, pp 538, cena 125 000 zł KMK inw. nr 112/93 r.
 63. Katarzyna Gozdek-Michaelis Supermożliwości twojego umysłu Agencja Wydawnicza "COMES" ISBN 83-85486-21-6, pp 142, cena 44 000 zł KMK inw. nr 113/93 r.
 64. Dana Parker & Bob Starrett Przewodnik po CD-ROM Intersoftland, Warszawa 1993 ISBN 83-85515-34-8, pp 270, cena 105 000 zł KMK inw. nr 114/93r.
 65. Mike Miller Zarządzanie pamięcią Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1993 ISBN 83-85515-50-X, pp 258, cena 122 000 zł KMK inw. nr 115/93r.
 66. Zdzisław Nowakowski, Witold Sikorski Informatyka bez tajemnic Mikom, Warszawa ISBN 83-85625-35-6, pp 256, cena 75 000 zł KMK inw. nr 116/93r.
 67. Kathy Murray Grafika komputerowa Intersoftland, Warszawa 1993 ISBN 83-85515-43-7, pp 272, cena 141 000 zł KMK inw. nr 117/93r.
 68. Philip G. Zimbardo, Floyd L.Ruch Psychologia i życie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994 ISBN 83-01-04040-8, pp 726, cena 30 000 zł KMK inw. nr 118/93r.
 69. Leszek Janiszewski, Grażyna Barbacka-Surowiak, Józef Surowiak Neurofizjologia porównawcza Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN 83-01-11322-7, pp 266, cena 70 000 zł KMK inw. nr 119/93r.
 70. Compact world atlas Bartholomev, ISBN 0-7028-2100-4, pp 112 + 80, cena 180 000 zł KMK inw. nr 120/93r.
 71. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski Rach. prawdop. i statyst. matemat. w zadaniach, cz.I Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 ISBN 83-01-05928-1, pp 256, cena 45 000 zł KMK inw. nr 121/93r.
 72. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski Rach. prawdop. i statyst. matemat. w zadaniach, cz.II Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 ISBN 83-01-11384-7, pp 328, cena 75 000 zł KMK inw. nr 122/93r.
 73. Zdzisław Nowakowski, Witold Sikorski Informatyka bez tajemnic Mikom, Warszawa ISBN 83-85625-35-6, pp 256, cena 75 000 zł KMK inw. nr 123/93r.
 74. Frank Anders, Thomas Behrensdorf, Malte Borges Clipper 5.0 Wydawnictwo LUPUS, ISBN 83-85545-11-5, pp 400, cena 146 000 zł KMK inw. nr 124/93r.
 75. Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz Latex. Podręcznik Użytkownika Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1992 ISBN 83-85190-60-0, pp 208, cena 53 000 zł KMK inw. nr 125/93r.
 76. Ryszard Smoliński, Piotr Zapart Posługuję się językiem C w zagadnieniach numerycznych Intersoftland, Warszawa 1993 ISBN 83-85515-37-2, pp 128, cena 60 000 zł KMK inw. nr 126/93r.
 77. John R. Levine i Margaret Levine Young UNIX dla opornych READ ME, Warszawa 1993, ISBN 83-85769-20-X, pp 364, cena 112 000 zł KMK inw. nr 127/93r.
 78. Tadeusz Orski MS-DOS 6.0 IKAR 1993, ISBN 83-900680-4-4, cena 78 000 zł KMK inw. nr 128/93r.
 79. Scott Dunn, Charles Bermant, Jesse Berst Windows 3.1. 101 wskazowek i trikow WNT Warszawa 1993 ISBN 83-204-1624-8, pp 174, cena 49 000 zł KMK inw. nr 129/93r.
 80. Dariusz Boratyn Spojrz w okna Windows Wydawnictwo Croma, Wroclaw 1992 ISBN 83-901062-0-5, cena 159 000 zł KMK inw. nr 130/93r.
 81. Andrzej Dyrek Od PC do workstation Doctor Q Press, Krakow 1992 ISBN 83-900371-3-0, pp 486, cena 155 000 zł KMK inw. nr 132/93r.
 82. Claude Delannoy Cwiczenia z jezyka C Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa ISBN 83-204-1612-4, pp 196, cena 90 000 zł KMK inw. nr 132/93r
 83. Roman K. Konieczny Wprowadzenie do programowania w jezyku C Intersoftland, Warszawa 1993 ISBN 83-85515-59-3, pp 330, cena 158 000 zł KMK inw. nr 133/93r.
 84. Ryszard J.Obuchowski Lotus Organizer for Windows Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1993 ISBN 83-7101-086-9, pp 90, cena 34 000 zł KMK inw. nr 134/93r.
 85. Tomasz Kopacz Język C w praktyce MIKOM, ISBN 83-85625-25-9, pp 216, cena 69 000 zł KMK inw. nr 135/93r.
 86. Czesław Bobrowski Fizyka - krótki kurs Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, ISBN 83-204-1541-1, pp 668, cena 125 000 zł KMK inw. nr 136/93r.
 87. Jacek Kudrewicz Fraktale i chaos Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa ISBN 83-204-1607-8, pp 120, cena 36 000 zł KMK inw. nr 137/93r.
 88. T. Grzebieniowski Pocket Polish Dictionary Langenscheidt, pp 800, cena 188 000 zł KMK inw. nr 138/93r.
 89. G. Weisskopf Prawa Murphy'ego dla PC cena 160 000 zł KMK inw. 139/93
 90. Igor Aleksander and Helen Morton Neurons and symbols Chapman and Hall 1993; 256 pp, cena 24.95 GBP, cena 772.297,07 zł, Tempus account KMK inw. 140/93
 91. Thomas Cleary No barrier Harper Collins, 1993, pp. 213, cena 8.99 GBP, 278.274,57 zł, Tempus account KMK inw. 141/93
 92. John Rowan The transpersonal psychotherapy and councelling Routledge, London 1993, pp. 249, cena 9.99 GBP, 309.228,36 zł, Tempus account KMK inw. 142/93
 93. 1130 zł inw. 142a Hertz J, Krogh A, Palmer R.G, Wstęp do teorii obliczeń neuronowych WNT, Warszawa 1993, pp. 368, cena 90.000 zł KMK inw. 142/94, 142a/96 - 11,30 zł
 94. Piłat R, Czy istnieje świadomość? PAN, Inst. Filozofii i Socjologii, Warszawa 1993, cena 60.000 zł KMK inw. 143/94
 95. Zupan Jure, Gasteiger Johann, Neural networks for chemists: an introduction. VCH, Weinheim, Germany 1993, cena 68 DM, 874.200 zł ; JEP 3340 KMK inw. 144/94; Tempus
 96. Schroeder Manfred, Fractals, chaos and power laws. W.H. Freeman and Co, New York 1991; pp 430, cena 32.95 USD, 743 253 zł KMK inw. 145/94; Tempus
 97. Steinbrink Bernd Multimedia - u progu technologii XXI wieku Robomatic (Markt \& Technik) 1993, pp. 440 ISBN 83-900945-2-5, cena 153.000 zł, KMK inw. 146/94
 98. Zurada Jacek M Introduction to Artificial Neural Systems West Publishing Company, St Paul 1992 ISBN 0-314-93391-3, hardcover, pp.684+58+20, cena 900.000 zł KMK inw. 147/94
 99. Anderson JA, Pellionisz A, Rosenfeld E, Neurocomputing 2 MIT Press 1990, soft, cena 35.95 GBP, 1 248 508 zł ISBN 0-262-01119-0, pp. 728 KMK inw. 148/94
 100. Anderson J.R., Cognitive Psychology and its implications. 3-ed. WH Freeman, New York 1990, cena GBP 19.95, 692 844 zł ISBN 0-7167-2085-X pp. 520 KMK inw. 149/94
 101. Levine DS, Introduction to neural computing and cognitive modelling. LEA 1991, cena GBP 14.95, 519 199 zł ISBN 0-8058-0268-1, pp. 440 KMK inw. 150/94
 102. Winston P.H, Artificial Intelligence, 3rd ed, Addison Wesley, cena GBP 24.95, 866 489 zł ISBN 0-201-53377-4, pp. 738 KMK inw. 151/94
 103. Churchland P.S., Sejnowski T.J, Computational brain. MIT, Bradford Book 1992, ISBN 0-262-03188-4, pp. 544, cena 19,95 USD, 450 012 zł KMK inw. 152/94 (dar)
 104. Barwise J, Gawron J.M, Plotkin G, Tutiya S, ed. Situation theory and its applications, CSLI Lecture Notes 26, ISBN 0-937073-70-9, pp. 642 26,95 USD, 607 911 zł KMK inw. 153/94 (dar)
 105. Barsalou LW, Cognitive Psychology. LEA 1992, cena 36 USD, 812 052 zł KMK inw. 154/94 (dar)
 106. Boden MA, Artificial intelligence and natural men MIT Press, 2nd ed 1990, cena GBP 13.95, 484 470 zł ISBN 0-262-52123-7 KMK inw. 155/94 (dar)
 107. Carling A, Introducing neural networks Sigma Press 1992, cena GBP 14.95, 519 199 zł ISBN 1-85058-174-6, pp. 340 KMK inw. 156/94 (dar)
 108. Dutta S, Knowledge processing and applied artificial inttelligence Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford 1993 ISBN 0-7506-1612-1, pp. 352, cena 20 GBP, 694 580 zł KMK inw. 157/94 (dar)
 109. Eberhart RC, Dobbins RW, eds. Neural networks PC Tools: a practical guide Academic Press 1990, cena 42.5 GBP, 1 475 983 zł ISBN 0-12-228640-5 KMK inw. 158/94 (dar)
 110. Gallant SI, Neural network learning and expert systems Bradfor Book, MIT Press 1993, cena 382.500,00 zł ISBN 0-262-07145-2 KMK inw. 159/94 (dar)
 111. Gallistel CR, The organization of learning (Bradford Book, MIT Press 1993), GBP 17.95, 623 386 zł ISBN 0-262-57098-X KMK inw. 160/94 (dar)
 112. Jackson P, Introduction to the expert systems, 2-nd ed. Addison-Wesley, 2nd ed. 1990, cena GBP 23.95, 831 760 zł ISBN 0-201-17578-9, pp. 526 KMK inw. 161/94 (dar)
 113. Kolb B, Whishaw IQ, Fundamentals of human neuropsychology. WH Freeman, 3rd ed, 1990, cena GBP 24.95, 866 489 zł ISBN 0-7167-1973-8 KMK inw. 162/94 (dar)
 114. Masters T, Practical Neural Networks recipes in C++ Academic Press 1993, cena 100.000,00 zł ISBN 0-12-479040-2, pp. 494 KMK inw. 163/94 (dar)
 115. Matlin MW, Cognition Harcourt Brace Pub. 3rd ed, 1994 ISBN 0-15-500571-5, pp. 554, cena 100.000,00 zł KMK inw. 164/94 (dar)
 116. Mishlore J, The roots of consciousness Council Oak Books, Tulsa 1993, cena GBP 18, 625 122 zł KMK inw. 165/94 (dar)
 117. Rich E, Knight K, Artificial Intelligence McGraw Hill 1991, cena GBP 19.95, 692 844 zł KMK inw. 166/94 (dar)
 118. Stillings N.A., Feinstein M.H, Garfield J.L, Rissland E.L, Rosenbaum D.A, Wiesler S.E, Baker-Ward L. Cognitive Science: An Introduction. MIT Press 1987, cena 100.000,00 zł KMK inw. 167/94 (dar)
 119. Wasserman PD, Advanced methods in neural networks van Nostrand Reinhold 1993, cena GBP 25, 868 225 zł KMK inw. 168/94 (dar)
 120. Benjafield J, Cognition Prentice Hall 1992, cena 17.95 GBP, 623 386 zł KMK inw. 169/94 (dar)
 121. Eysenck MW, Keane MT, Cognitive psychology (Lawrence Erbaum Ass. 1990) ISBN 0-86377-154-8, cena GBP 12.95, 449 741 zł KMK inw. 170/94 (dar)
 122. Mayer RE, Thinking, problem solving, cognition (WH Freeman 1992), cena 18.95 GBP, 658 115 zł KMK inw. 171/94 (dar)
 123. Potter and Orfali, Brain boosters Ronin, Berkley 1993, cena 10.99 GBP, 381 672 zł KMK inw. 172/94 (dar)
 124. Barr A, Cohen P.R., Feigenbaum E.A. The Handbook of Artificial Intelligence, Vol. IV Addison-Wesley Publishing Co, Reading, Ma 1989 ISBN 0-201-51731-0, 700 pp, cena 29.95 USD, 675 582 zł KMK inw. 173/94 (dar)
 125. Lehman, E.L. Teoria Estymacji Punktowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991, cena 76.000 zł KMK inw. 174/94
 126. Zydorowicz T, Corel Draw 4.0 Wyd. PLJ, Wwa 1993, pp 400, cena 127.000 zł KMK inw. 175/94
 127. Hopcroft J.E, Ullman J.D, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń. Wyd. Naukowe PWN, Wwa 1994, pp. 400, cena 150.000 zł KMK inw. 176/94, 176a/94 (egz. 2)
 128. Benis Anthony M Toward self and sanity. On the genetic orgins of the human character. Wesden, New York 1985, pp. 504, cena 4.95 USD, 114.368,02 zł KMK inw. 177/94
 129. Garnham Alan, Oakhill Jane Thinking and reasoning Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA, 1994, pp.390, cena 21.95 USD, 507.147,07 zł KMK inw. 178/94
 130. Dennett Daniel C, Consciousness explained Little, Brown and Co, Boston, Toronto, London, 1991, pp. 512, cena 14.95 USD, 172 822,78 zł KMK inw. 179/94
 131. Crick Francis, The Astonishing hypothesis. The scientific search for the soul. Charles Scribner's sons, New York, 1994, pp. 318, cena 25.00 USD, 577.616,25 zł KMK inw. 180/94
 132. Treffert Darold A, Extraordinary People. Understanding savant syndrome. Ballentine Books, New York 1989, pp. 358, cena 4.95 USD, 57 299,53 zł KMK inw. 181/94
 133. Johnson-Laird Philip N, The computer and the mind. An introduction to cognitive science. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1988, pp. 444, cena 14.95 USD, 345.414,52 zł KMK inw. 182/94
 134. Newell Allen, Unified theories of cognition Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1990, pp. 549, cena 19.95 USD, 460.937,77 zł KMK inw. 183/94
 135. Magic Eye. A new way of looking at the world. Andrew's and MacMeell, Kanzas City, 11th printing, April 1994, pp. 34, cena 12.95 USD, 299.205,22 zł KMK inw. 184/94
 136. Wilber Ken, Jack Engler and Daniel P. Brown, Transformations of consciousness. Conventional and contemplative perspectives on development. Shambala 1986, pp. 356, cena 69.90 DM, 1.034.675,18 zł; Tempus KMK inw. 185/94
 137. Friedman Leonore, Meetings with remarkable women. Shambala 1985, pp. 356, cena 19 USD, 438.988,84 zł, Tempus KMK inw. 186/94
 138. Wilber Ken, Grace and Grit. Shambala 1993, pp. 422, cena DM 39.90 = 590.647,82 zł KMK inw. 187/94
 139. Li Ming, Vitanyi Paul, An introduction to Kolmogorov Complexity and its applications. Springer Verlag, Berlin 1993, pp. 550, cena DM 108 = 1.598.600,00 zł KMK inw. 188/94
 140. Batto F, Multimedia on your PC Sigma press, Wilmslow, UK, pp. 178, cena 10.95 GBP, 393.300,00 zł KMK inw. 189/94
 141. Buzan Tony, Use your head. BBC Books: London 1989, pp. 154, cena DM 29.90 = 442.586,38 zł KMK inw. 190/94
 142. Bullhatchet H.J., Kaiser S.K. Teach yourself Japanese Hodder and Stoughyon 1989, pp. 348, cena DM 22.80 = 337.490,62 zł KMK inw. 191/94
 143. Hall Calvin S, Lindzey Gardner, Teorie osobowości Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, pp. 656, cena 15,20 zł KMK inw. 192/94
 144. Martha L.Abell, James P.Braselton, The Mathematica Handbook AP Professional, pp.790, cena 1 218 000 zł KMK inw. 193/94
 145. John R. Levine, Carol Baroudi, Internet dla Opornych IDG Books, Warszawa 1994, pp.336, cena 130 000 zł KMK inw. 194/94
 146. Marek Zieliński, Mariusz Kaleta, Ami Pro Edycja Polska Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1993, pp. 398, cena 130 000 zł KMK inw. 195/94
 147. Maciej Sypek, Ami Pro 3.0 po polsku Oficyna Wydawnicza READ ME, pp. 266, cena 93 000 zł KMK inw. 196/94
 148. Bjarne Stroustrup Język C++ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, pp. 700, cena 215 000 zł KMK inw 197/94
 149. Jan Chojcan, Jerzy Rutkowski Zbior zadan z teorii informacji i kodowania Gliwice 1994, pp. 160, cena 25 000 zł KMK inw 198/94
 150. L. Rutkowski Filtry adaptacyjne i przetwarzanie sygnałów Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, pp. 236, cena 50 000 zł KMK inw 199/94
 151. Tracy LaQuey, Jeanne C.Ryer Internet i okolice BIZNET Poland, Inc. pp. 238, cena 103 000 zł KMK inw. 200/94
 152. Zdzisław Dec Dlaczego WORD Kraków 1994, pp. 218, cena 108 000 zł KMK inw. 201/94
 153. Thelen E. and Smith L.B. (1994) A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action MIT Press, pp. 378, cena 60.00 USD, 1 353 420,00 zł KMK inw. 203/95
 154. Smith L.B. and Thelen E. (1994) Eds. A Dynamic Systems Approach to the Development. MIT Press, pp. 378, cena 60.00 USD, 1 353 420,00 zł KMK inw. 204/95
 155. Korbicz J, Obuchowicz A, Uciński D (1994) Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa KMK inw. 205/95, cena 9,40 zł KMK inw. 205a/cena 9,40 zł (egz. 2)
 156. Kacprzak T, Ślot K (1995) Sieci neuronowe komórkowe. Teoria, projekty, zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa-Łódź, cena 4,50 zł KMK inw. 206/95
 157. Thompson, Richard F. (1993) The Brain. The Neuroscience Primer W.H. Freeman and Co, New York, 18.95 GBP, 71,25 zł KMK inw. 207/95 (Tempus)
 158. Astington J.W., Harris P.L, Olson D.R (Eds) Developing theories of mind Cambridge Univeristy Press 1988, 8.00 GBP, 30,00 zł KMK inw. 208/95 (Tempus)
 159. Baddeley Alan Working Memory Clarendon Press, Oxford 1986, 10.00 GBP, 37,60 zł KMK inw. 209/95 (Tempus)
 160. Johnson-Laird P.N, Wason P.C, Thinking. Readings in Cognitive Science Cambridge University Press, Cambridge, 3.95 GBP, 14,80 zł KMK inw. 210/95 (Tempus)
 161. Shammas N.C. Jak przejsc z Turbo Pascala na Turbo C++ Intersoftland, Warszawa 1994, cena 18,20 zł KMK inw. 211/95
 162. Roetzheim H.W. Laboratorium złożonosci Intersofland, Warszawa 1994, cena 16,50 zł KMK inw. 212/95
 163. Norton Peter Wewnątrz IBM PC oraz ps/2 Translator, Warszawa, cena 15 zł KMK inw. 213/95
 164. Norton Peter, Hahn Harley Petera Nortona przewodnik po Unix-ie Wydawnictwo PLJ, Warszawa 1993, cena 18,50 zł KMK inw. 214/95
 165. Rychlewski Jan, Wymiary i podobieństwo Wyd. Naukowe PWN, W-wa, cena 4,10 zł KMK inw. 214/95
 166. Klin M.Ch, Poschel R, Rosenbaum K, Algebra stosowana dla matematyków i informatyków. Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa 1993, 6.00 zł KMK inw. 215/95
 167. Kossut Małgorzata, Mechanizmy plastyczności mózgu Wyd. Naukowe PWN, W-wa 1994, 5.00 zł KMK inw. 216/95
 168. Thro Ellen, Sztuczne życie, zestaw narzędzi badacza. SAMS Publishing, 1994, 16.20 zł KMK inw. 217/95
 169. Parker Dana, Starrett Bob, Przewodnik po CD-ROM Intersoftland, W-wa 1993, 10.40 zł KMK inw. 218/95
 170. Stewart Ian, Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu. Wyd. Naukowe PWN, W-wa 1995, 9.50 zł KMK inw. 219/95
 171. Górniewicz L, Ingarden R.S. Algebra z geometrią dla fizyków. UMK Toruń 1993, 8.00 zł KMK inw. 220/95
 172. Żakowski W, Leksiński W, Matematyka IV. Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa 1971, 12.00 zł KMK inw. 221/95
 173. Schuster H.G., Chaos deterministyczny. Wprowadzenie Wyd. Naukowe PWN, W-wa 1995, wyd. drugie, 7.0 zł KMK inw. 222/95
 174. Brzeziński Jerzy, red. Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1993, 6.20 zł KMK inw. 223/95
 175. Lindsay P.H., Norman D.A. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wyd. Naukowe PWN, W-wa 1995, wyd. drugie, 11,00 zł KMK inw. 224/95
 176. Biela Adam Skalowanie wielowymiarowe Norbinum, Lublin 1995, wyd. drugie, 4.0 zł KMK inw. 225/95
 177. Dawkins Richard, Ślepy Zegarmistrz. PIW, W-wa 1994, 13.50 zł KMK inw. 226/95
 178. Chwedeńczuk B, Ed. Filozofia Umysłu SPACJA, W-wa 1995, 13.30 zł KMK inw. 227/95
 179. Hoffman P.E. Internet, Poradnik Wydawnictwo PLJ, W-wa 1995, 11.50 zł KMK inw. 228/95
 180. Baron Bernard Metody numeryczne w Turbo Pascalu Helion, Gliwice 1995, 34.00 zł KMK inw. 229/95
 181. B.F.J. Manly, Multivariate Statistical Methods, A Primer 2ED, Chapman Hall 1994, 15.99 GBP. , 60,97 zł, (Kubicz NK 8698) KMK inw. 230/95, Tempus
 182. Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Addison-Wesley Publishing Co. tomy 1-3 Vol.1, Fundamental Algorithms, Second Edition 1973, 0-201-03809-9, 643 pp, cena USD 52.37, 124.88 zł KMK inw. 231a/95, Tempus
 183. Vol.2, Seminumerical Algorithms, Second Edition 1981, 0-201-03822-6, 688 pp. cena USD 52.37, 124.88 zł KMK inw. 231b/95, Tempus
 184. Vol.3, Sorting and Searching 1973, 0-201-03803-X, 722 pp. cena USD 52.37, 124.88 zł KMK inw. 231c/95, Tempus
 185. Mark. G Sobel, A practical guide to Unix system Benjamin Cummings Publishing Co. ISBN 0-8053-7565-1 cena USD 34.95, 88.18 zł KMK inw. 232/95, Tempus
 186. R. Warner, T. Szubka, eds. The mind-body problem. A guide to the current debate. (Blackwell, Oxford 1994), ISBN: 0-631-19086-4%, GBP 14.99, 60.70 zł KMK inw. 233/95, Tempus
 187. T. Sosnowski, K. zimmer, praca zbiorowa Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych WN-PWN, cena 7,00 zł KMK inw. 233a
 188. Anderson J.R, Learning and Memory J. Wiley and Sons, NY 1995, ISBN 0-471-11596-7 cena GBP 17.95; 12.95 USD, 31.47 zł KMK inw. 234/95, Tempus
 189. L, Grzesiuk, red, praca zbiorowa Psychoterapia WN PWN, Warszawa 1994, cena 13,00 zł KMK inw. 234b
 190. Black Ira B, Information in the Brain. A Molecular Perspective, 1994, A Bradford Book ISBN 0-262-52188-1 248 pp % GBP 13.50; 20.25 USD, 49.21 zł KMK inw. 235/95, Tempus
 191. M. Sysło, N. Deo, J. Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej WN-PWN, cena 12,00 zł KMK inw. 235b
 192. Owen Flanagan, Consciousness reconsidered Bradford Book, MIT Press 1992, ISBN 0-262-56077-1 256 pp. -- 7 illus. % 11.75 GBP; 17.5 USD, 42.53 zł KMK inw. 236/95, Tempus
 193. Metody modelowania 7,60 zł KMK inw. 236a/95
 194. Michael S. Gazzaniga, ed. The Cognitive Neurosciences. 1995 A Bradford Book ISBN 0-262-07157-6 1460 pp. - 555 illus, 16pp.color, cena 64.96 GBP, \ USD 95.00 = 230.86 zł KMK inw. 237/95, Tempus
 195. Marzena Zakrzewska, Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych wyd. Naukowe UAM, cena 5,40 zł KMK inw. 237a
 196. John R. Koza, Genetic Programming. Automatic Discovery of Reusable Programs. 1992, Complex Adaptive Systems series. A Bradford Book ISBN 0-262-11170-5, 840 pp, % GBP 53.95, 80.95 USD, 196.72 zł KMK inw. 238/95, Tempus
 197. John R. Koza, Genetic Programming II, Automatic Discovery of Reusable Programs 1994, Complex Adaptive Systems series. A Bradford Book ISBN 0-262-11189-6 768 pp, % GBP 40.50, 60.75 USD, 147.63 zł KMK inw. 239/95, Tempus
 198. A. Nigrin, Neural Networks for Pattern Recognition 1993, A Bradford Book, ISBN 0-262-14054-3, 440 pp, %GBP 40.50, 60.75 USD, 147,63 zł KMK inw. 240/95, Tempus
 199. John L. Pollock, Cognitive Carpentry. A Blueprint for How to Build a Person. 1995 A Bradford Book ISBN 0-262-16152-4 354 pp. %GBP 31.50, 47.25 USD, 114.82 zł KMK inw. 241/95, Tempus
 200. R. Schalkoff, Pattern Recognition. Statistical, Structural and Neural Approaches Wiley 1992, ISBN 0-471-55238-0, % GBP 19.50, 18.95 USD, 46.05 zł KMK inw. 242/95, Tempus
 201. Arnold Trehub, The Cognitive Brain A Bradford Book 330 pp. -- 132 illus. ISBN 0-262-70049-2, % GBP 15.20, 22.95 USD, 55.77 zł KMK inw. 243/95, Tempus
 202. F. Varela, E. Thompson and E. Rosch, eds, The Embodied Mind MIT Press 1993 pbk, ISBN 0-262-72021-3 % GBP 12.50, 18.75 USD, 45.56 zł KMK inw. 244/95, Tempus
 203. Michael A. Arbib, The Handbook of Brain Theory and Neural Networks July 1995 ISBN 0-262-01148-4 1,200 pp., approx. 1,000 illus, % 95 GBP, 372.94 zł KMK inw. 245/95, Tempus
 204. Ilona Roth and Vicki Bruce Perception and Representation, Open University Press, 2n ed, 1995, ISBN 0 335 19474 5, GBP 12.99, 164,78 zł KMK inw. 246/95, Tempus
 205. Alan Searlman and Douglas Hermann Memory from a broader perspective, Mc-Graw Hill 1994, ISBN 0-07-028387-7, GBP 19.95, 164,78 zł KMK inw. 247/95, Tempus
 206. Gordon M. Shepherd Neurobiology Oxford University Press, 3rd ed 1994, GBP 28.95, 100,54 zł KMK inw. 248/95, Tempus
 207. Simon Haykin, Neural Networks. A Comprehensive Foundation. New York: MacMillian, 1994. GBP 23.95 i 22,95 USD, 73,60 zł KMK inw. 249/95, 249a/95, Tempus
 208. Teuvo Kohonen, Self-Organizing Maps Springer Series in Information Sciences, Vol. 30, 1995, pp. 362, ISBN 3-540-58600-8, 98 DM = 169,09 zł %dydaktyka KMK inw. 250/95, Tempus
 209. J. A. Scott Kelso, Dynamic Patterns. The Self-Organization of Brain and Behavior 1995 Complex Adaptive Systems series. A Bradford Book ISBN 0-262-11220-0 368 pp. -- 120 illus., 10 color % \ USD 49.95 KMK inw. 251/95, Tempus % 165,82 zł = 42,50 GBP
 210. H-O. Paitgen, H. Jürgens, D. Saupe, C. Zahlten, Fraktale - animacje, eksperymenty i wywiady z E. Lorenzem i B.B. Mandelbrotem. Wyd Naukowe PWN 1995, kaseta wideo, KMK inw. 252/95 % 38 zł, dydaktyka
 211. Kevin Reichard, Unix dla użytkowników DOS i Windows Mikom, Warszawa 1995 KMK inw. 253/95 % 12,30 zł, dydaktyka
 212. C Radakrishna Rao, Statystyka i prawda Wyd Naukowe PWN 1994, KMK inw. 254/95 % 5,00 zł, dydaktyka
 213. Jarosław Podgórski Statystyka z komputerem - Statgraphics v 5 i 6 Mikom, Warszawa 1995 KMK inw. 255/95 % 12,80 zł, dydaktyka
 214. H-O. Paitgen, H. J\"urgens, D. Saupe, Granice chaosu - Fraktale Wyd Naukowe PWN 1995, 18, 00 zł KMK inw. 256/95
 215. Wprowadzenie do teorii... cena 15,00 zł KMK inw. 256a
 216. Józef Korbicz, Michaił Zacharewicz Zgurowski Estymacja i sterowanie stochastyczne układami o parametrtach rozłożonych Wyd Naukowe PWN 1991, KMK inw. 257/95, cena 7,30 zł, dydaktyka
 217. Tadeusz Bromek, Elżbieta Pleszczyńska Statistical inference - thory and practice PWN - Polish Scientific Publishers and Kluwer Academic Publishers 1991 KMK inw. 258/95, cena 8 zł, dydaktyka
 218. J. Pickering, M. Skinner, Eds. From Sentience to Symbols. Readings on Consciousness Harvester Wheatsheaft, London 1990, cena USD 32,95=83,40 zł KMK inw. 259/95
 219. M. Brown, C. Harris, Neurofuzzy Adaptive Modelling and Control (Prentice Hall 1994), ISBN: 0-13-134453-6, cena USD 56,95=144,15 zł KMK inw. 260/95 Tempus
 220. B. Kosko, Neural Networks and Fuzzy Systems Prentice Hall 1992, ISBN 0-13-612334-1, cena USD 19,95=75,81 zł KMK inw. 261/95
 221. D. Young, X Window System, Programming and Applications Prentice Hall 1989, ISBN: 0-13-972167-3, KMK inw. 262/95, cena USD 43,95=111,24 zł
 222. LiMiu Fu, Neural Networks in Computer Intelligence McGraw Hill Inc. 1994, ISE Edition, ISBN 0-07-113319-4, KMK inw. 263/95 % GBP 19.95 = 76,53 zł
 223. A. Karczmarkiewicz, Pracujemy w Word 6.0 dla windows, wersja polska. Lynx-SFT, Warszawa 1994, cena 19 zł KMK inw. 264/95
 224. B.L.J. Kaczmarek, Mózg -język-zachowanie. UMCS, Lublin 1995, cena 3,20 zł KMK inw. 265/95
 225. J. Searle, Umysł, mózg i nauka. Wyd. Naukowe PWN, Wwa 1995, cena 4.50 zł KMK inw. 266/95
 226. T. Tyszka (red) Czy powrót do introspekcji ? Wyd. Naukowe PWN, Wwa 1995, cena 10 zł KMK inw. 267/95
 227. J. Silva, P. Miele Samokontrola umysłu metodą Silvy Ravi, Łódź 1995, cena 6.90 zł KMK inw. 268/95
 228. P.S. Churchland, Neurophilosophy. Toward a unified science of the mind/brain. MIT Press, Bradford Book, 1986 (7th printing 1993), cena 58.49 zł KMK inw. 269/95
 229. S.M. Kosslyn, R.A. Andersen Frontiers in Cognitive neuroscience MIT Press, 1992, cena 109.82 zł KMK inw. 270/95
 230. James A. Anderson, An Introduction to Neural Networks 1995, A Bradford Book, ISBN 0-262-01144-1, 672 pp. -- 367 illus. cena GBP 49.50; 74.25 USD, 180.43 zł KMK inw. 271/95, Tempus
 231. Baars B.J, A cognitive theory of consciousness. Cambridge Univ. Press 1988, pbk 1993, ISBN 0-521-42743-6 cena 13.95 GBP, 53.88 zł KMK inw. 272/95, Tempus
 232. G. Fauconnier, Mental Spaces. Cambridge Univ. Press 1994, ISBN 0-521-44949-9 cena GBP 12.95, 50.02 zł KMK inw. 273/95, Tempus
 233. G. Edelman, Bright Air, Brillant Fire. On the matter of mind. (Penguin 1992), ISBN 0-14-017244-0, % pbk GBP 7.99, 38.42 zł KMK inw. 274/95, Tempus
 234. Bohdan Chwedeńczuk, red. Filozofia percepcji; Fragmenty filozofii analitycznej III Fundacja Aletheia, wydawnictwo Spacja, Warszawa 1994, 11.30 zł KMK inw. 275/95
 235. R. Tadeusiewicz Sieci neuronowe Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993, 10.80 zł KMK inw. 276/95
 236. Abraham Sperling Psychologia Zysk i Ska, Poznań 1995, 12.20 zł KMK inw. 277/95
 237. Nęcka Edward, Inteligencja i procesy poznawcze. Oficyna wydawnicza ,,Impuls", Kraków 1994, 8.60 zł KMK inw. 278/95
 238. Bożydar L. Kaczmarek Mózgowa organizacja mowy Agencja Wydawniczo-Handlowa, Lublin 1995, 8.10 zł KMK inw. 279/95
 239. J. Chromiec Sztuczna inteligencja 12.20 zł KMK inw. 280/95
 240. A. Niederliński, J. Mościński, Z. Ogonowski, Regulacja adaptacyjna Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, 11.00 zł KMK inw. 281/95
 241. Jan Zabrodzki, red. Grafika komputerowa Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1994, 21.00 zł KMK inw. 282/95
 242. Artur Charkiewicz Internet dla studentów i nie tylko... Wydawnictwo Translator, Warszawa 1995, 10.70 zł KMK inw. 283/95
 243. Goosens The LateX Companion Tempus JEP 3340, cena 95,68 zł KMK inw. 284/96
 244. W. Richard Stevens Programowanie zastosowań sieciowych w systemie Unix Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cena 35,00 zł KMK inw. 285/96
 245. Fuzzy Logic CD-ROM library 4 ksiazki na CD-ROM: Cox, The fuzzy systems Handbook; McNeill/Thro, fuzzy Logic, a Practical Approach; Dubois/Prade, Fuzzy Sets and Their Applications; Lotfi Zadeh, Fuzzy Sets and Their Applications to Cognitive and Decision Processes. KMK inw. 286/96 (Tempus 174.95 zł)
 246. DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders American Psychiatric Association KMK inw. 287/96 (Tempus 162,24 zł)
 247. Raymond Moody Odwiedziny z zaświatów. Alkazar, Wwa 1994, 6.50 zł KMK inw. 288/96
 248. Murray Gell-Mann Kwark i Jaguar Wydawnictwo CIS, Wwa 1996, 35 zł KMK inw. 289/96
 249. Richard Leakey Pochodzenie człowieka Wydawnictwo CIS, Wwa 1995, 15,5 zł KMK inw. 290/96
 250. Witold Dobrołowicz Myśleć intuicyjnie Wyd. Naukowo-Techniczne, Wwa 1995, 5,20 KMK inw. 291/96
 251. Jamie James Muzyka sfer Znak, Kraków 1996, 25,20 zł KMK inw. 292/96
 252. Krzysztof Jajuga Statystyczna analiza wielowymiarowa Wyd Naukowe PWN, Wwa 1993, 3.60 zł KMK inw. 293/96
 253. Roman Murawski Filozofia matematyki Wyd Naukowe PWN, Wwa 1995, 7.0 zł KMK inw. 294/96
 254. Jerzy Dąbkowski Statgraphics HELP, Wwa 1992, 10.0 zł KMK inw. 295/96
 255. Jan J Mulawka Systemy ekspertowe Wyd Naukowo-Techniczne, Wwa 1996, 10.30 zł KMK inw. 296/96
 256. Piere N.V. Tu Dynamical systems, 2nd ed. Springer Verlag 1994, 112,48 zł KMK inw. 297/96
 257. Eric Kandel, James Schwartz, Thomas Jessell Principles of neural science, 3rd ed. Prentice Hall Int. 1991, 123,27 zł KMK inw. 298/96
 258. B. Mrożek, Z. Mrożek MATLAB: uniwersalne środowisko do obliczeń techniczych. ControlSoft, 10 zł KMK inw. 299/96
 259. Daryll Reanney Śmierć wieczności. Przyszłość ludzkiego umysłu Wyd. Naukowe PWN, Wwa 1993, 6.0 zł KMK inw. 300/96
 260. Jospeh O'Connor, John Seymour, NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego Zysk i Ska, Poznan 1996, 19,80 zł KMK inw. 301/96
 261. Emilia Osiejuk Problematyka dyskursu w neuropsychologii poznawczej. Uniw. Warszawski, Wwa 1994, cena 6 zł KMK inw. 302/96
 262. Jean Piaget, Barbel Inhelder, Psychologia dziecka. Wyd. Siedmiorów, Wrocław 1996, cena 7,50 zł KMK inw. 303/96
 263. Jerzy Brzeziński, Tomasz Maruszewski, red. Nowe idee w metodologii psychologii. Kolokwia Psychologiczne Tom3, 1995 Pismo komitetu nauk psychologicznych PAN Inst. Psychologii PAN, Wwa 1995, 6,80 zł KMK inw. 304/96
 264. Wanda Budohoska, Anna Grabowska, Dwie półkule - jeden mózg. wiedza Powszechna, Wwa 1994, 3.40 zł KMK inw. 305/96
 265. Adam Putko, O naturze przekonań jako reprezentacji umysłowych Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1995, cena 4,80 zł KMK inw. 306/96
 266. Jerzy Mroziak, Równoważność i asymetria funkcjonalna półkul mózgowych. Uniwersytet Warszawski, Wwa 1992 5,00 zł KMK inw. 307/96
 267. B.D. Ripley, Pattern Recognition and Neural Networks. Cambridge University Press 1996 131,40 zł, pp. 404 ISBN 0-521-46086-7 KMK inw. 308/96
 268. Zdzisław Hellwig Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 7,40 zł, pp.312 ISBN 83-01-02137-3 KMK inw. 309/96
 269. Waldemar Ufnalski Równowagi chemiczne Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995 10,00 zł, pp. 274 ISBN 83-204-1944-1 KMK inw. 310/96
 270. Dawid Harel Rzecz o istocie informatyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992 6,70 zł, pp. 428 ISBN 83-204-1525-X KMK inw. 311/96
 271. David E. Goldberg Algorytmy genetyczne i ich zastosowania Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995 18,00 zł, pp. 408 ISBN 83-204-1852-6 KMK inw. 312/96
 272. Peter Norton W sercu PC Helion, 53,80 zł, pp. 544 ISBN 83-85701-71-0 KMK inw. 313/96
 273. Byron Spinney Ethernet, porady praktyczne MIKOM, 8,10 zł, pp. 112 ISBN 83-7158-020-7 KMK inw. 314/96 R. Kent Dybvig Scheme Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1,80 zł, pp. 236, ISBN 83-204-1297-8 KMK inw. 315/96
 274. Roger C. Parker Microsoft Office 4 dla Windows dla opornych IDG Books, Warszawa 1995 26,60 zł, pp. 406, ISBN 83-85769-89-7 KMK inw. 316/96
 275. William H. Roetzheim, Laboratorium złożoności. Intersoftland 16,20 zł, pp. 198 ISBN 83-86389-02-08 KMK inw. 317/96
 276. Stephen R. Davis C++ dla opornych IDG Books, pp. 444, 25,50 zł ISBN 83-85769-91-9 KMK inw. 318/96
 277. Bjarne Stroustrup Język C++ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 34 zł, pp. 700 ISBN 83-204-1871-2 KMK inw. 319/96
 278. Billy Taylor System BIOS dla programujących w językach C i C++ Wydawnictwo Nakom, Poznań 1996 26,90 zł, pp. 410 ISBN 83-85060-94-4 KMK inw. 320/96
 279. Abraham Silberschatz et. al. Podstawy systemów operacyjnych Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 42,90 zł, pp. 636 ISBN 83-204-1988-3 KMK inw. 321/96
 280. Mieczysław Sobczyk Statystyka Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 10,00 zł, pp. 328 ISBN 83-01-11241-7 KMK inw. 322/96
 281. Antonio R. Damasio Descartes' Error: Emotion, Reason and the Human Brain Papermac 1996, cena 12,00 GBP, 50,22 zł KMK inw. 323/96
 282. Richard Gregory, Mind in Science, Penguin Books, cena 14,99 GBP, 62,72 zł KMK inw. 324/96
 283. Walter J Freeman, Societies of Brains: A study in the neuroscience of love and hate. Lawrence Erlbaum Associates 1995, cena 12,50 GBP, 52,31 zł KMK inw. 325/96
 284. Leon Lederman, Boska cząstka 21,50 zł KMK inw. 326/96
 285. Brian Livingston, Davis Straub, Sekrety windows 95, I IDG Books, Wyd. Wibet 1996, 27.40 zł KMK inw 327/96
 286. Red. ks. J. Makselom, Psychologia dla Teologów Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie, cena 13,20 zł KMK inw. 328/96
 287. J. Ingram, Płonący dom. Odkrywając tajemnice mózgu. Prószyński i Ska, Warszawa 1996, cena 10,00 KMK inw. 329/96 (dar)
 288. Robert G. Parr and Weitao Yang Density-Functional Theory of Atoms and Molecules Oxford Science Publications pp. 334, cena 148 zł ISBN 0-19-509276-7 KMK inw. 331/96
 289. Gisela Engeln-Mullges, Frank Uhlig Numerical Algorithms with Fortran Springer, pp. 602, 123 zł ISBN 3-540-60529-0 KMK inw. 332/96
 290. Stephen Wolfram The Mathematica Book Wolfram Media, Cambridge University Press pp. 1404, 169 zł, ISBN 0-521-58888-X KMK inw. 333/96
 291. Włodzimierz Macewicz HTML, Język opisu dokumentu hipertekstowego ZNI "MIKOM", Warszawa 1996 pp.182, 9.60 zł ISBN 83-71-7158-029-0 KMK inw. 334/96
 292. Stanisław Osowski Sieci neuronowe Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996 pp. 242, 9,10 zł ISBN 83-86569-01-8 KMK inw. 335/96
 293. Stanisław Osowski Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1996 pp. 350, 23 zł ISBN 83-204-1976-X KMK inw. 336/96
 294. J. Żurada, M. Barski, W. Jędruch Sztuczne sieci neuronowe Wydawnictwo Naukowe PWN pp. 374, 23 zł ISBN 83-01-12106-8 KMK inw. 337/96
 295. Maurice J. Bach Budowa systemu operacyjnego UNIX Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa pp. 506, 37 zł ISBN 83-204-2015-6 KMK inw. 338/96
 296. Craig Hunt TCP/IP Administracja sieci Oficyna Wydawnicza READ ME pp. 440, 35 zł ISBN 83-7147-024-X KMK inw. 339/96
 297. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter Algorytmy i struktury danych Wydawnictwa Naukowo-Techniczne pp. 290, 13 zł ISBN 83-204-1995-6 KMK inw. 340/96
 298. Dariusz Boratyn MS Access 2.0 Croma, MSoft, DK pp. 538, 33,30 zł ISBN 83-86343-30-3 KMK inw. 341/96
 299. Dariusz Boncler Windows 95. Opis systemu (wersja polska i angielska) Wydanie drugie poprawione i rozszerzone Komputerowa Oficyna Wydawnicza 'HELP", Warszawa 1995 pp. 373, 26,70 zł ISBN 83-85137-85-8 KMK inw 342/96
 300. Radford M. Neal Bayesian Learning in Neural Networks Springer, Lecture Notes in Statistics vol. 118 pp. 185, ok. 110,00 zł KMK inw 343/96
 301. Raul Rojas Neural Networks. A systematic introduction Springer, pp. 502, ok. 115,00 zł KMK inw 344/96
 302. Vladimir N. Vapnik The nature of statistical learning theory Springer, pp.188, ok. 115 zł KMK inw 346/96
 303. Eric Maloney, J.C. Nossiter, Używaj Worda 7PL dla Windows 95 Translator s.c., pp. 433, 36,50 zł KMK inw 347/97
 304. Christopher M. Bishop. Neural Networks for Pattern Recognition 500pp, Oxford University Press 1995, Imprint: Clarendon Press Paperback, 0-19-853864-2, 126,40 zł KMK inw 348/97
 305. Mohamad H. Hassoun, Fundamentals of Artificial Neural Networks, MIT Press 1995, ISBN 0-262-08239-X, 544 pp, 201 zł KMK inw 349/97
 306. Timothy Masters Sieci Neuronowe w praktyce. Programowanie w języku C++ Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wwa 1996, 26 zł KMK inw 350/97
 307. Interactive Brain Atlas, University of Washington, Seatle CD-ROM, 215 USD x 2.8883 zł/USD = 620,98 zł KMK inw. 351/97
 308. Aeleen Frish Unix, Administracja systemu O'Reilly & Associates, Inc., cena 34,80 zł KMK inw. 352/97
 309. Carl Sagan Błękitna kropka. Człowiek i jego przyszłość w kosmosie Prószyński i Ska, Warszawa 1996, cena 39.00 zł KMK inw. 353/97
 310. Daniel Dennet Natura umysłów Wydawnictwo CIS, Wwa 1997, cena 19.60 zł KMK inw. 354/97
 311. Andrzej Zalewski, Rafał Cegieła Matlab - obliczenia numeryczne i ich zastosowania Wydawnictow Nakom, Poznań, 1996, cena 24 zł KMK inw. 355/97
 312. Stuart Sutherland, Rozum na manowcach. Książka i Wiedza, Warszawa 1996, cena 19.40 zł KMK inw. 356/97
 313. Oliver Sacks Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem Warszawa 1996, cena 15.10 zł KMK inw. 357/97
 314. Andrzej Kloc Programowanie w jezyku C Wydawnictwo ProCAD, 1995, str. 144, cena 8,- zł KMK inw. 358/97
 315. Slawomir Osiak Programowanie w Windows, dla Windows 3.11 i Windows 95 Mikom, Warszawa 1997, str. 226, z dyskietka, cena 21,30 zł KMK inw. 359/97
 316. Galen A. Grimes Przegladarka Netscape for Windows 95 w 10 minut Intersoftland 1996 Warszawa str. 118 cena 9,09 zł KMK inw. 360/97
 317. Włodzisław Duch Fascynujacy Swiat Komputerow Nakom, Poznan, 1997 pp 444, cena 25,40 zł * 5 = 127,00 zł KMK inw. 361 - 365/97 (5 egz)
 318. Włodzisław Duch Fascynujacy Swiat Programow Komputerowych Nakom, Poznan, 1997 pp 456, cena 31,90 zł * 5 = 159,50 zł KMK inw. 361a - 365a/98 (5 egz)
 319. S. Kochan, P. Wood, Unix shell programming Hayden Books, USA, cena 17,40 zł KMK inw. 366/97
 320. M. Burgard, M. Moore, X-Desktop cookbook Prentice Hall 1992, cena 17,80 zł KMK inw. 367/97
 321. Ian Spencer OWL Programming in 21 Days SAMS Publishing 1995, cena 66 zł KMK inw. 368/97
 322. Ed Taylor TCP/IP bez tajemnic MIKOM, Warszawa 1996 stron 116, cena 5,90 zł KMK inw. 369/97
 323. Kevin Reichard UNIX dla użytkowników DOS i Windows MIKOM, Warszawa 1995 stron 256, cena 9,80 zł KMK inw. 370/97
 324. Andrzej Dąbrowa i in. Elementy sprzętu IBM PC MOKOM, Warszawa 1996 stron 164, cena 6,80 zł KMK inw. 371/97
 325. S.M. Weiss, N. Indurkhya Predictive data mining Morgan Kauffman 1997, cena 59.95+8.50=68.45 USD=241,22 zł (razem z dostępem do oprogramowania) KMK inw. 372/97
 326. pod red. Marii Materskiej i Tadeusza Tyszki Psychologia i poznanie Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997, 308 stron, cena 16 zł, ISBN 83-01-12451-2 KMK inw. 373/97
 327. Paul Suppan Chemia i Światło Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 330 stron, cena 19 zł ISBN 83-01-12375-3 KMK inw. 374/97
 328. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, red, Mózg a zachowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 515 stron, cena 37,00 zł KMK inw. 375/98
 329. W. H. Calvin, Jak myśli mózg, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1997 208 stron, cena 19,40 zł KMK inw. 376/98
 330. V.J. Stenger Fizyka a psychika Wydawnictwo Pandora, Łódź 1996 168 stron, cena 12,10 zł KMK inw. 377/98
 331. O. Sacks Przebudzenia Zysk i Ska, Poznań 1997 412 stron, cena 19,90 zł KMK inw. 378/98
 332. K. Wilber Krótka historia wszystkiego Jacek Santorski i Co, Warszawa 1997 388 stron, cena 30,70 KMK inw. 379/98
 333. S.K. Veggeberg Leczenie umysłu Prószyński i Ska, Warszawa 1996 128 stron, cena 9,80 KMK inw. 380/98
 334. K. Wilber Eksplozja świadomości Abraxas, Kraków 1997 288 stron, cena 27,30 KMK inw. 381/98
 335. A.M. Karczmarewicz, B. Skłodowski Microsoft Word 97 LYNX-SFT 460 stron, cena 42,60 zł KMK inw. 382/98
 336. Richard Dawkins Samolubny gen Prószyński i Ska, Warszawa 1996, 472 stron, cena 17,60 zł KMK inw. 383/98
 337. Jane Goodall Przez dziurkę od klucza Prószyński i Ska, Warszawa 1995, 292 stron, cena 13,40 zł KMK inw. 384/98
 338. Mirosław Krzyśko Statystyka matematyczna Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1996, 250 stron, cena 11,50 zł KMK inw. 385/98
 339. Wykłady ze statystyki matematycznej Wyd. Naukowe PWN, Wyd. 2, Warszawa 1996, 326 stron, cena 12,00 zł KMK inw. 386/98
 340. Siegmund Brandt Analiza danych Wyd. Naukowe PWN, Wyd. 2, Warszawa 1996, 728 stron, cena 35,00 zł + 5.00 zł CD-ROM KMK inw. 387/98
 341. Eugeniusz Gatnar Symboliczne metody klasyfikacji Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, 228 stron, cena 20,00 zł KMK inw. 388/98, drugi egz. 388a/98
 342. Microsoft Bookshelf'98 CD-ROM, cena 249 zł 98 gr KMK inw. 389/98,
 343. Maria Sokół Po prostu Netscape 4 Wydawnictwo Helion 464 stron, cena 39,70 zł KMK inw. 390/98
 344. Thomas H. Cormen et. al. Wprowadzenie do algorytmów WNT Warszawa 1118 stron, cena 90 zł KMK inw. 391/98
 345. Steven Pinker, The Language Instinct Harper Perennial 1994 494 str, 15 USD=50,61 zl KMK inw. 392/98
 346. Terrence Deacon The symbolic species W.W. Norton and Co, 1997 528 str, 15.95 USD=53,82 zl KMK inw. 393/98
 347. Oliver Sacks An antropologist on Mars xxx str, 13.00 USD=43,86 zl KMK inw. 394/98
 348. Oliver Sacks The island of the colorblind xxx str, 13.00 USD=43,86 zl KMK inw. 395/98
 349. Gielecki J, Gacek W, Wilczak T, Multimedialny słownik anatomiczny Wydwanictwo Lekarskie PZWL 1997 CD-ROM, 55,20 zł KMK inw. 396/98
 350. Słownik Medyczny Angielsko i Polski/Polsko-Angielski Wydwanictwo Lekarskie PZWL 1998 CD-ROM, 107,36 zł KMK inw. 397/98
 351. Encyclopaedia Brittanica, CD-ROM cena 976 zł KMK inw. 398/98
 352. Hart Stephen, Mowa zwierząt. Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, ISBN 83-86868-69-4 cena 9,30 zł. KMK inw. 399/98
 353. Greenfield Susan Tajemnice mózgu, Diogenes, Warszawa 1998, cena 49,90 zł KMK inw. 400/98
 354. Marek Kurzyński Rozpoznawanie obiektów, metody statystyczne Oficyna Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1997, cena 14,90 zł KMK inw. 401/98
 355. Kucinski Krzysztof abc Excela '98 Edition 2000, Krakow 1998, cena 18,70 zł KMK inw. 402/98
 356. Zbigniew Michalewicz Algorytmy genetyczne+struktury danych=programy ewolucyjne WNT Warszawa ISBN 83-204-2053-9, stron 430, cena 29,60 zł, KMK inw. 403/98
 357. Wlodzimierz Kurnik Bifurkacje dywergentne i oscylacyjne WNT Warszawa ISBN 83-204-2232-9, stron 264, cena 11,50 zł KMK inw. 404/98
 358. Jerzy Brzezinski Metodologia badan psychologicznych Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 83-01-12117-3, stron 680, cena 38 zł KMK inw. 405/98
 359. red. Paul Ekman, Richard J. Davidson Natura emocji Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-84-6, stron 400, cena 40,70 zł KMK inw. 406/98
 360. Eyssenck, Hans, Michael, Podpatrywanie umysłu. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne ISBN 83-85416-50-1, stron 286, cena 40,70 zł KMK inw. 407/98
 361. Rutkowski Leszek, red. Sieci neuronowe i neurokomputery Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej ISBN 83-85031-62-6, stron 170, cena 19,70 zł KMK inw. 408/98
 362. Zelias Aleksander, Teoria prognozy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ISBN 83-208-1081-7, stron 384, cena 26,50 zł KMK inw. 409/98
 363. Greg Perry Poznaj Office 97 w 24 godziny SAMS Publishing, 25,60 zł KMK inw. 410/98, 410a/98, 410b/98 (3 szt)
 364. Fulton Jennifer, Gertler Nat, Frontapge nie tylko dla orłów Intersoftland, 21,40 zł KMK inw. 411/98
 365. Cairns-Smith A.G. Ewolucja umysłu Amber, 24,80 zł KMK inw. 412/98
 366. Skarga Barbara, red. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, T. 2 Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 13 zł KMK inw. 413/98
 367. Skarga Barbara, red. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, T. 3 Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 19 zł KMK inw. 414/98
 368. Skarga Barbara, red. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, T. 4 Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 18,50 zł KMK inw. 415/98
 369. Skarga Barbara, red. Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, T. 5 Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 33 zł KMK inw. 416/98
 370. Mózg i układ nerwowy Kaseta wideo, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 22 zł KMK inw. 417/98
 371. Walsh Kevin, Neuropsychologia kliniczna Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, 27 zł KMK inw. 418/98
 372. Młodkowski Jan, Aktywność wizualna człowieka Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa 1998, 30 zł KMK inw. 419/98
 373. Ayer Alfred J, Filozofia w XX wieku Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, 29 zł KMK inw. 420/98
 374. Grzesiuk Lidia, red, praca zbiorowa. Psychoterapia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, 40 zł KMK inw. 421/98
 375. Haykin Simon S. Adaptive Filter Theory Prentice Hall Press, 3rd ed, 1995; ISBN: 013322760X, cena 340 zł KMK inw. 422/98
 376. Reggia James A, Ruppin Eytan, Berndt Rita (eds), Neural Modeling of Brain and Cognitive Disorders, World Scientific 1996, 425pp, ISBN: 981-02-2879-1, cena 438 zł, KMK inw. 423/98
 377. Adel K., Md. Afifi, Ronald A., Md. Bergman, Adel K. Affifi, Functional Neuroanatomy: Text and Atlas, McGraw Hill Text 1997; 500 pp, ISBN: 0070015899, cena 226 zł, KMK inw. 424/98
 378. Mai, Juergen K, Assheuer J, Paxinos G, Atlas of the Human Brain. Academic Press 1997; ISBN: 0124653618, cena 420 zł. KMK inw. 425/98
 379. Scarborough Don, Sternberg Saul (Eds), Daniel N. Osherson - series ed. An Invitation to Cognitive Science: Methods, Models, and Conceptual Issues, Vol 4. MIT Press; ISBN: 0262650460, Paperback - 960 pp, 2nd edition, 1998, cena 178 zł. KMK inw. 426/98
 380. Piattelli-Palmarini Massimo, Inevitable Illusions: How Mistakes of Reason Rule Our Minds. John Wiley & Sons; ISBN: 047115962X, Paperback - 256 pages, 1996, cena 98 zł. KMK inw. 427/98
 381. Thagard Paul R, Mind: Introduction to Cognitive Science. MIT Press; ISBN: 0262201062, 1996, cena 119 zł. KMK inw. 428/98
 382. Ullman Shimon, High-Level Vision: Object Recognition and Visual Cognition. MIT Press, June 1996, ISBN: 0262210134, cena 229 zł. KMK inw. 429/98
 383. Cherkassky Vladimir S, Mulier Filip M, Learning from Data: Concepts, Theory, and Methods. (Adaptive and Learning Systems for Signal Processing, Communications and Control Series), 442 pp, Hardcover, John Wiley & Sons 1998, ISBN 0471154938, cena 398 zł. KMK inw. 430/98
 384. R. J. Barlow, A. R. Barnett, Computing for scientists. Principles of programming with Fortran 90 and C++, ISBN 0-471-95596-5) Wiley & Sons, 1998, cena: 133 zł, KMK inw. 431/98
 385. Acton F.S, Numerical methods that usually work, ISBN 0-88385-450-3, Mathematical Association of America, 1990, Cena 166 zł KMK inw. 438/98
 386. Dawkins Richard, Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa, ISBN 83-7180-323-0, Prószyński 1998, cena 23,00 zł KMK inw. 439/99
 387. Buller Andrzej, Sztuczny mózg. To już nie fantazje, ISBN 83-7180-948-4, Prószyński 1998, cena 15,00 zł KMK inw. 440/99
 388. James Shreeve, Zagadka neandertalczyka. W poszukiwaniu rodowodu współczesnego człowieka. ISBN 83-7180-075-4, Prószyński 1998, cena 22,90 zł KMK inw. 441/99
 389. Baddeley, Alan D. Pamięć. Poradnik użytkownika ISBN 83-7180-029-0, Prószyński, Warszawa grudzień 98 272 str. cena 26,70 zł KMK inw. 442/99
 390. Gilly, Daniel i zespół O'Reilly & Associates, Inc.: Unix. Podręcznik użytkownika Systemu V i Solarisa 2.0. ISBN 83-87216-03-08, Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1997. ss. 460, cena 37,20 zł. KMK inw 443/99
 391. Chlewiński Zdzisław, red. Modele umysłu, Wybór prac. Seria: Nowe Tendencje w Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 ISBN: 83-01-12764-3, cena: 17,00 zł KMK inw 444/99
 392. Chlewiński Zdzisław, Umysł, dynamiczna organizacja pojęć. Seria: Nowe Tendencje w Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 ISBN: 83-01-12764-3, cena: 17,00 zł KMK inw 445/99, KMK inw 445a/99
 393. Crick Francis, Zdumiewająca hipoteza. Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, ISBN 83-7180-091-6 cena 19,10 zł KMK inw. 446/99
 394. Tokarska-Bakir, Joanna, Wyzwolenie przez zmysły, Leopoldinum, monografie FNP, Wrocław 1999, cena 20,00 zł KMK inw. 447/99
 395. Diamond Jarred, Trzeci szympans. PIW, Warszawa 1998, cena 32,00 zł KMK inw. 448/99
 396. Searle John, Umysł na nowo odkryty. PIW, Warszawa 1999, cena 30,00 zł KMK inw. 449/99
 397. Edelman Gerald, Przenikliwe powietrze, jasny ogień. O materii umysłu. PIW, Warszawa 1999, cena 27,00 zł KMK inw. 450/99, 450a/99 (2 egz)
 398. Heller M, Mączka J, Urbaniec J. Granice nauki, Biblios Tarnów i OBI Kraków 1977, cena zł. 11,14 KMK inw. 451/99
 399. Kloch Józef. Świadomość komputerów? Biblios Tarnów i OBI Kraków 1976, cena zł. 7,94 KMK inw. 452/99
 400. Praca Zbiorowa Przestrzenie księdza Cogito Biblios Tarnów 1977, cena zł. 12,48 KMK inw. 453/99
 401. Nelson, Stephen L. Microsoft WINDOWS 98 PL. Przewodnik od A do Z. ZNI "Mikom" Warszawa 1998, str. 223, cena 16,50 zł KMK inw. 454/99
 402. Hart-Davis, Guy. Word 97. Helion Gliwice (copyright tłum. 1997), str. 394, cena 34,10 zł KMK inw. 455/99
 403. Joe Habraken Access 97. Przewodnik egzaminacyjny. Translator s.c., str. 328, cena 36 zł ISBN 83-86149-37-X KMK inw. 456/99
 404. Laura Monsen MS Excel 97 w zastosowaniach LT&P, str. 440, cena 31,70 zł ISBN 83-87115-11-8 KMK inw. 457/99
 405. Dennett Daniel, Kinds of Minds: Towards an Understanding of Consciousness. Science Masters Series, Phoenix Paperback, 1996, ISBN: 0465073514. KMK inw. 458/99, cena ??? ok 100 zł!
 406. Horgan, John, Koniec Nauki. Wyd. Prószyński, Warszawa, 1999 KMK inw. 459/99, cena ???
 407. Hamer D, Copeland P, Geny a charakter. Wydawnictwo CIS, Warszawa 1999 KMK inw. 460/99, cena 37,30 zł
 408. Alan Simpson, Elizabeth Olson, Access 97. Wyd. Helion, cena 72 zł, KMK inw. 461/99
 409. Green David W. (Editor) Cognitive Science: An Introduction, Blackwell Pub; ISBN: 063119861X, Paperback, 416 pp (April 1996), cena 189 zł. KMK inw. 462/99
 410. Maass Wolfgang, Bishop Christopher, Pulsed Neural Networks. MIT 1999, Bradford Book, pp. 378, cena 239 zł. KMK inw. 463/99
 411. Parks R.W, Levine D.S, Long D, ed. Fundadmentals of Neural Network Modeling. MIT 1998, pp. 428, cena 270,91 zł. KMK inw. 464/99
 412. Bishop Christopher, ed. Neural Networks and Machine Learning. Springer 1998, pp. 378, cena 258,47 zł. KMK inw. 465/99
 413. Damasio A.R, Błąd Kartezjusza, Rebis 1999, seria "Nowe horyzonty", cena 23,80 zł KMK inw. 466/99
 414. Ridley Matt, Czerwona królowa. Rebis 1999, seria "Nowe horyzonty", cena 27,20 zł KMK inw. 467/99
 415. Pöppel E, Edingshaus A-L, Mózg - tajemniczy kosmos. PIW, W-wa 1998, cena 23,00 zł KMK inw. 468/99
 416. Giles Lee C, Gori Marco (Eds), Adaptive procesing of sequences and data structures, Springer 1998, cena 163,72 zł KMK inw. 469/99
 417. Scott Alwyn, Schody do umysłu. Nowa kontrowersyjna wiedza o świadomości. WNT 1999, cena 33,50 zł KMK inw. 470/99
 418. Korbicz Józef, Michaił Zacharewicz Zgurowski, Estymacja i sterowanie stochastyczne układami o parametrach rozłożonych Wyd Naukowe PWN 1991, KMK inw. 471/99, cena 7,30 zł
 419. Tadeusiewicz R, Izworski A, Majewski J, Biometria. Wydawnictwa AGH, Krakow 1993, xx.xx zł KMK inw. 472/99
 420. Robert A. Wilson and Frank Keil, eds. The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, A Bradford Book, May 1999, ISBN 0-262-23200-6, 1312 pp., 100 illus. KMK inw. 473/99, cena 469 zł.
 421. Jerzy Bobryk Akty świadomości i procesy poznawcze Monografie FNP Wrocław 1996, ISBN 83-85220-67-4, pp. 206 KMK inw. 474/99, cena 14,60 zł
 422. Józef Piórczyński Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia Monografie FNP Wrocław 1997, ISBN 83-85220-74-7, pp.296 KMK inw. 475/99, cena 19,00 zł
 423. Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego? Monografie FNP, Wrocław 1997, ISBN 83-85220-77-1, pp. 238 KMK inw. 476/99, cena 15,30 zł
 424. Pfaffenberger, Bryan, Slownik terminow komputerowych, Warszawa, Pruszynski i S-ka, 1999, ISBN 83-7255-000-X, cena 45.- zl, KMK inw. 477/99
 425. Isaacs, Alan, Słownik terminow fizyki, Warszawa, Pruszynski i S-ka, 1999, ISBN 83-7180-734-1, cena 39.- zł, KMK inw. 478/99
 426. Pinker Steven, How the mind works. MIT Press 1996, str xxx, cena 17,98 USD= 61 zł, KMK inw. 479/99
 427. Królikowski Z, Sajkowski M. System operacyjny UNIX dla początkujących i zaawansowanych. Wyd. Nakom, Poznań,1998,ISBN 83-85060-58-8 str. 202, cena 16,40 zł. KMK inw. 480/99
 428. Jacobson R. Microsoft Excel. Visual Basic. Krok po kroku. Wyd. RM, Warszawa,1997,ISBN 83-85216-28-3 str. 358, cena 40,70 zł. KMK inw. 481/99
 429. De Boysson-Bardies Benedicte, How Language Comes to Children. MIT Press, Bradford book, pp. 294, 19,25 USD KMK inw. 482/99
 430. Taylor John Gerald, The Race for Consciousness. MIT Press, Bradford book, pp. 380, 27.97 USD KMK inw. 482/99
 431. Jelinek Frederick, Statistical Methods for Speech Recognition, MIT Press 1998, Hardcover, 1st ed., 283pp, cena 209 zł, KMK inw. 483/99
 432. Clive Loader, Local Regression and Likelihood. Springer, pp.290, cena 305,80 zł, ISBN 0-387-98775-4 KMK inw. nr 484/99
 433. Susan Greenfield, Mózg. Wydawnictwo CiS, Warszawa 1999-11-18. pp. 184, ISBN 83-85458-70-0, cena 28,80 zł KMK inw. nr 485/99
 434. Jan Strelau, Inteligencja człowieka. Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1997, pp. 242, ISBN 83-86770-43-0, cena 24,80 KMK inw. nr 486/99
 435. Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina of Poznań. pp. 526, ISBN 83-85594-46-9, cena 38,90 zł, KMK inw. nr 487/99
 436. Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce. Media Rodzina pp. 504, ISBN 83-85594-81-7, cena 39,00 zł KMK inw. nr 488/99
 437. Anna Herzyk, Danuta Kądzielawa (red.), Związek mózg-zachowanie. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998 pp. 314, ISBN 83-227-1300-2, cena 25,70 zł KMK inw. nr 489/99
 438. Diamond Jared, Dlaczego lubimy seks? Ewolucja ludzkiej seksualności. Science Masters, CIS, Warszawa 1998, cena 26,00 zł. KMK inw. nr 490/99
 439. Gelernter David, Mechaniczne piekno. Kryterium estetyczne w informatyce. Masterminds, CIS, Warszawa 1998, cena 29,30 zł. KMK inw. nr 491/99
 440. Searl John, Umysł, język, społeczeństwo. CIS, Warszawa 1999, cena 33,30 zł. KMK inw. nr 492/99
 441. Herzyk A, Borkowska A (red), Neuropsychologia emocji. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, cena 22,00 zł KMK inw. nr 493/99
 442. Andrzej Czyżewski, Dźwięk cyfrowy, Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 1998, ISBN 83-87674-08-7, cena 60,50 zł KMK inw. nr 494/00
 443. Janusz Buga (red.) Statystyka opisowa w przykładach Politechnika Radomska, Radom 1999 ISSN 0860-9241, cena 16,80 zł KMK inw. nr 495/2000
 444. Dieter Raifenschneider Techniki trenowania umysłu Muza SA, Warszawa 1999 ISBN 83-7200-385-8, cena 33,80 zł KMK inw. nr 496/2000
 445. Stanisław Osowski Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996 ISBN 83-204-2197-7, cena 33,00 zł KMK inw. nr 497/2000
 446. Jerzy Woźnicki Podstawowe techniki przetwarzania obrazu Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1996 ISBN 83-206-1189-X KMK inw. nr 498/2000
 447. Andrzej Piegat Modelowanie i sterowanie rozmyte Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 1999 ISBN 83-87674-14-1, cena 69,90 zł KMK inw. nr 499/2000
 448. Lesław Gajek, Marek Kałuszka Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. WNT, Warszawa 2000 ISBN 83-204-2489-5, cena 32 zł KMK inw. nr 500/2000
 449. Jan Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki. T.1/T. 2/T. 3 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 ISBN 83-87957-04-6, cena 64,80 zł/ 71,20 zł /74,70 zł KMK inw. nr 501/2000; 501a/2000; 501b/2000
 450. Wojciech J. Burszta, Antropologia Kultury. Zysk i S-ka, Wydawnictwo ISBN 83-7150-322-9, cena 19,50 zł KMK inw. nr 502/2000
 451. Gerd Mietzel, Wprowadzenie do psychologii. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 ISBN 83-85416-76-5, cena 45,90 zł KMK inw. nr 503/2000
 452. Alina Kolańczyk, Czuję myślę jestem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 ISBN 83-85416-94-3, cena 29,70 zł KMK inw. nr 504/2000
 453. Mark H. Davis, Empatia. O umiejętności współodczuwania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999 ISBN 83-85416-96-X, cena 33,80 zł KMK inw. nr 505/2000
 454. Francois Jacob, Mysz, mucha i człowiek. PIW, Warszawa 1999 ISBN 83-06-02759-0, cena 26,00 zł KMK inw. nr 506/2000
 455. Luc Ferry Człowiek-Bóg czyli o sensie życia PIW, Warszawa 1998 ISBN 83-06-02673-X, cena 19,00 zł KMK inw. nr 507/2000
 456. Goleman Daniel (red.), Uzdrawiające emocje. Zysk i S-ka, Wydawnictwo ISBN 83-7150-507-8, cena 25,00 zł KMK inw. nr 508/2000
 457. Rubner Jeanne, O czym myślą mężczyźni. O czym marzą kobiety. Tajemnice mózgu człowieka. Świat książki, Warszawa 1999 ISBN 83-7227-185-2, cena 30,20 zł KMK inw. nr 509/2000
 458. Hoffman Antoni, Wokół ewolucji. PIW, Warszawa 1999 ISBN 83-06-02587-3, cena 18,00 zł KMK inw. nr 510/2000
 459. Trąbka Jan, Dusza mózgu. Wydawnictwo WAM, Kraków 2000 ISBN 83-7097-684-0, cena 28,60 zł KMK inw. nr 511/2000
 460. Andrzej Klawiter, Leszek Nowak, Piotr Przybysz (red.) Umysł a rzeczywistość. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 1999 ISBN 83-7150-554-X, cena 20,30 zł KMK inw. nr 512/2000
 461. Brian Parkinson, Andrew M. Colman (red.), Emocje i motywacja. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 1999 ISBN 83-7150-696-1, cena 15,00 zł KMK inw. nr 513/2000
 462. Peter E. Bryant, Andrew M. Colman (red.), Psychologia rozwojowa. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 1999. ISBN 83-7150-268-0, cena 10,00 zł. KMK inw. nr 514/2000
 463. Głodowski Włodzimierz, Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych. Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa 1999. ISBN 83-911498-0-3, cena 39,20 zł. KMK inw. nr 515/2000
 464. Piłat Robert, Umysł jako model świata. Wyd. IFiS PAN 1999, cena 15 zł KMK inw. nr 516/2000
 465. Thorwald J, Kruchy dom duszy. Wielka odyseja chirirgii mózgu. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, cena 36,00 zł KMK inw. nr 517/2000
 466. Sagan Carl, Świat nawiedzany przez demony. Wyd. Zysk i Ska, Poznań, cena 35 zł. KMK inw. nr 518/2000
 467. Wilson E.O, O naturze ludzkiej. Zysk i Ska, Poznań, cena 30 zł. KMK inw. nr 519/2000
 468. Dyson Freeman, Świat wyobraźni, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, cena 26 zł. KMK inw. nr 520/2000
 469. Greenspan S.I, Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji. Rebis, Nowe Horyzonty, Poznań 2000, cena 30,65 zł KMK inw. nr 521/2000
 470. Taylor J.G, Kiedy zaczął się czas. Amber, Warszawa 1997, cena 18,65 zł KMK inw. nr 522/2000
 471. Ford B.J, Czujące istoty. Amber, Warszawa 1997, cena 18,66 zł KMK inw. nr 523/2000
 472. Fortey R, Życie. Nieautoryzowana biografia. Albatros, Warszawa 1999, cena 34,25 zł KMK inw. nr 524/2000
 473. Hadley J, Staudacher C, Hipnoza. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, cena 22,75 zł KMK inw. nr 525/2000
 474. Devlin K, Żegnaj, Kartezjuszu. Prószyński i Ska, Warszawa 1999, cena 27,50 zł. KMK inw. nr 526/2000
 475. Rabiner Lawrence R., Juang B. H., Fundamentals of Speech Recognition, 496 pp. Prentice Hall, ISBN: 0130151572, cena 290,00 zł KMK inw. nr 527/2000
 476. Schrodinger E. Czym jest zycie? oraz Umysl i materia. Seria: klasycy nauki, Proszynski, ISBN 83-7180-759-7, cena 27,60 zł KMK inw. nr 528/2000
 477. Chlewiński Z i inni. Leksykon Psychologia Pamięci. Wiedza powszechna, Seria Omega, cena 25,40 zł KMK inw. nr 529/2000
 478. Marciszewski W. Sztuczna inteligencja, Znak, ISBN 83-7006-747-6, cena 13,40 zł. KMK inw. nr 530/2000
 479. Gregory R, Mózg i maszyny, Prószyński i Ska, Warszawa, cena 8,00 zł. KMK inw. nr 531/2000
 480. J. LeDoux, Mózg emocjonalny. Wyd. Media Rodzina, Poznań 2000 KMK inw. nr 532/2000
 481. Carter Rita, Tajemniczy świat umysłu, Oficyna Wydawnicza Atena 1999 KMK inw. nr 533/2000
 482. Michalski Krzysztof, Heidegger i filozofia współczesna, PIW, wyd. 2, W-wa 1998 KMK inw. nr 534/2000
 483. Świątnicki Z, Wantoch-Rekowski R, Sieci neuronowe w zastosowaniach wojskowych. Dom wydawniczy Bellona, cena 26,30 zł. KMK inw. nr 535/2000
 484. Anastasi A, Urbina S, Testy psychologiczne. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, cena zł 110,43 KMK inw. nr 536/2000
 485. Hayden Mat, Poznaj sieci komputerowe w 24 godziny. Intersoftland, Warszawa 1999, cena zł 31,77 KMK inw. nr 537/2000
 486. Lowe Doug, Sieci komputerowe dla opornych IDG Books, Warszawa 1996, cena zł 29,79 KMK inw. nr 538/2000
 487. Nowakowski Z, Sikorski W, Informatyka dla gimnazjalisty. Mikom, Warszawa 2000, cena zł 15,84. KMK inw. nr 539/2000
 488. Gołąb Bogusław, Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, wyd. 4 252 str., 170 x 240, opr. miękka foliowana ISBN 83-200-2385-8 Cena sprzedaży: 68.00 zł KMK inw. nr 540/2000
 489. Fix J.D. Neuroanatomia. Urban & Partner, Wrocław 1997, wyd. 1 444 str., 170x240, opr. miękka foliowana, ISBN 83-85842-81-0, Cena 52.00 zł KMK inw. nr 541/2000
 490. Scully James H. Psychiatria, Urban & Partner, Wyd. Medyczne, Wrocław 1998 cena 46 zł. KMK inw. nr 542/2000
 491. Fauconnier Gilles Mappings in Thought and Language Cambridge Univ Pr (Pap Txt); Paperback - 250 pages (March 1997) ISBN: 0521599539, cena 97,50 KMK inw. nr 543/2000
 492. Comrie Bernard (Editor), The World's Major Languages. Paperback Rep edition (August 1990) Oxford Univ Press; ISBN: 0195065115, cena 249 zł KMK inw. nr 544/2000
 493. Dröscher Vitus B. Ludzkie oblicze zwierząt PIW, Przełożył Andrzej Guzek wyd. I,ISBN 83-06-02743-4, Cena: 28 zł KMK inw. nr 545/2000
 494. S. Grof, Przygoda odkrywania, KMK inw. nr 546/2000
 495. C. Sagan, Rajskie smoki, KMK inw. nr 547/2000
 496. R. Leakey, R. Lewin, Szósta katastrofa, KMK inw. nr 548/2000
 497. Jan L. Harrington, SQL dla każdego. MIKOM, Warszawa 2000 ISBN 83-7279-036-1, pp. 234, cena 24 zł KMK inw 549/2000
 498. Białasiewicz, J.T, Falki i aproksymacje zł 35, KMK inw 550/2000
 499. Diamond Jarred, Strzelby, zarazki i maszyny. Prószyński i S-ka, zł 45 KMK inw 551/2000
 500. Damasio Antonio, Tajemnica świadomości, Rebis, Nowe Hotyzonty, cena 33 zł KMK inw 552/2000
 501. R.L. Schwartz, T. Chiristiansen, Perl, wprowadzenie. Helion, cena 38,20 zł. KMK inw 553/2000
 502. L. Wall, T. Chiristiansen, R.L. Schwartz, S. Potter, Programowanie w Perl. Helion, cena 80,00 zł. KMK inw 554/2000
 503. John Daintith (red.) Słownik Chemii Prószyński i S-ka, Warszawa 2000 ISBN 83-7180-742-2, pp. 494, cena 36,75 zł KMK inw. 555/2000
 504. Michael Groh, Dan Madoni, Thomas Wagner Access 7.0 Pl dla Windows 95, tom I i II Wydawnictwo: Exit, ISBN 83-85451-81-1 pp. 424+258, cena 45,09 zł KMK inw. 556/2000
 505. PowerPoint 97 Wydawnictwo Medium ISBN 83-87683-03-3, pp. 166, cena 19,80 zł KMK inw. 557/2000
 506. Lois Patterson Excel 97 w 24 godz. Intersoftland 1998, ISBN 83-86861-45-2, pp. 352, cena 29,97 zł. KMK inw. 558/2000
 507. MS Excel 5 dla Windows Microsoft Press, ISBN 83-85769-87-0 pp. 326, cena 27 zł, KMK inw. 559/2000
 508. Greg Perry Język C w przykładach Wydawnictwo Mikom, ISBN 83-72-79-064-7 pp. 488, cena 46,90 zł KMK inw. 560/2000
 509. Anna Struzińska-Walczak, Krzysztof Walczak Nauka programowania dla ... Wydawnictwo W & W, ISBN 83-910597-4-X pp. 284, cena 18,63 zł KMK inw. 561/2000
 510. Neural Computation, ISSN 0899-7667 12 razy rocznie (1 tom, 12 zeszytów) Ref 37946528, 2000 Band 12 cena KMK (1/3): 1884,63 zł KMK inw. nr 562/2000
 511. Jerzy Cytowski, Metody i algorytmy sztucznej inteligencji w cyfrowym przetwarzaniu sygnalow. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999, wyd. 1, s. 157, ISBN 83-7101-423-6 KMK inw. nr 563/2000
 512. Elżbieta Hajnicz, Reprezentacja logiczna wiedzy zmieniajacej sie w czasie. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1996, wyd. 1, s. 294, ISBN 83-7101-288-8 KMK inw. nr 564/2000
 513. Adam Mrozek, Leszek Plonka, Analiza danych metoda zbiorow przyblizonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999, wyd. 1, str. 158, ISBN 83-7101-414-7 KMK inw. nr 565/2000
 514. Konrad Wojciechowski, System z niepewnoscia ograniczona. Model, analiza i modyfikacja. Podejmowanie decyzji i reguly decyzyjne. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998, wyd. 1, s. 287, ISBN 83-7101-396-5 KMK inw. nr 566/2000
 515. Leonard Bolc, Krzysztof Dziewicki, Piotr Rychlik, Andrzej Szalas, Wnioskowanie w logikach nieklasycznych. Automatyzacja wnioskowania. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998, wyd. 1, s. 159, ISBN 83-7101-403-1 KMK inw. nr 567/2000
 516. Antoni Koscielski, Teoria Obliczen. Wyklady z matematycznych podstaw obliczen. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. Wroclaw 1997, ISBN 83-229-1696-5 KMK inw. nr 568/2001
 517. Ryszard Tadeusiewicz, Pawel Moszner, Andrzej Szydelko, Teoretyczne Podstawy Informatyki. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej. ISBN 83-87513-45-8 KMK inw. 569/20001
 518. Cichosz Paweł, Systemy uczące się. WNT 2000, cena 55,10 zł KMK inw. nr 571/2001, 571a/2001 (drugi ezgz.)
 519. Nusse H.E, Yorke J.A, Dynamika. Badania numeryczne. WN PWN 1998, cena 18,50 zł KMK inw. nr 572/2001
 520. Józef Lubacz, red. W drodze do społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 1999, cena 31,80 zł KMK inw. nr 573/2001
 521. Michał Czajkowski Internet Explorer 5.0 Helion, ISBN 83-7197-194-X, pp. 644, cena 57,15 zł KMK inw. 574/2001
 522. Jennifer Niederst HTML Leksykon kieszonkowy Helion, ISBN 83-7197-366-7, pp. 136, cena 9,36 zł KMK inw. 575/2001
 523. Cary N. Prague, Michael R. Irwin Access 2000 Biblia IDG Books, ISBN 83-7243-036-5, pp. 1114, cena 122,13 zł KMK inw. 576/2001
 524. S. Konturek Fizjologia człowieka tom IV - Neurofizjologia Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 1998, wyd. 6 333 str., ISBN 83-233-1103-X, Cena 30.00 zł KMK inw. 577/2001
 525. Patrice-Anne Rutledge i in. Poznaj PowerPoint 2000pl Mikom, ISBN 83-7279-039-6, pp. 514, cena 55,17 zł KMK inw. 578/2001
 526. Greg Perry Poznaj MS Office 2000 ... Intersoftland, Warszawa 2000, pp. 408, cena 47,97 zł, ISBN 83-86861-90-8 KMK inw. 579/2001
 527. Ned Snell, Poznaj Tworzenie stron Webowskich ... Intersoftland, Warszawa 2000, pp. 334, cena 45,54 zł, ISBN 83-7260-018-X KMK inw. 580/2001
 528. Gigerenzer Gerd, Adaptive Thinking: Rationality in the Real Worldord University Press, New York, 2000, Cena 239 zł KMK inw. 581/2001
 529. Gigerenzer Gerd, Todd Peter M, ABC Research Group, Simple Heuristics That Make Us Smart. Evolution and Cognition Series, Oxford University Press 1999 (paperback), Cena 120 zł KMK inw. 582/2001
 530. Arabas Jarosław, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. WNT 2001, cena 42,90 zł KMK inw. 583/2001
 531. Vasta Ross, Haith Marshall M, Miller Scott A, Psychologia dziecka WSiP 2001, wyd. II, s. 728, ISBN: 83-02-05892-0, cena 120 zł KMK inw. 584/2001
 532. Wulff David M. Psychologia religii. WSiP 1999, ISBN: 83-02-07030, wyd. I, s. 640, cena 80 zł, KMK inw. 585/2001
 533. Sternberg Robert J. Wprowadzenie do psychologii. WSiP 1999, wyd. I, s. 324, ISBN: ISBN 83-02-07568-X, Cena 50 zł, KMK inw. 586/2001
 534. Anderson John R. Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. WSiP 1998, wyd. I, s. 544, ISBN: 83-02-06913-2, Cena 32 zł, KMK inw. 587/2001
 535. Sternberg R.J, Psychologia poznawcza. WSiP 2001, str. 430, Cena 50 zł. KMK inw. 588/2001
 536. Loshin D, Superkomputery bez tajemnic. Mikom, str. 260, Cena 3.60 zł, KMK inw. 589/2001
 537. Płoski Z, Słownik informatyka, komputer i Internet Europa, Wyd. II, str. 650 + CD-ROM, Cena 55,60+2.38 zł, KMK inw. 590/2001
 538. Droscher V, Świat, w którym żyją zwierzęta. ??, Cena 35,00 zł, KMK inw. 591/2001
 539. Libet Benjamin, Anthony Freeman, Keith Sutherland, J. K. B. Sutherland (Eds); The Volitional Brain: Towards a Neuroscience of Free Will, Paperback - 298 str (9/2000) Imprint Academic; ISBN: 0907845118; cena 129 zł KMK inw. 592/2001
 540. Gardenfors Peter Conceptual Spaces: The Geometry of Thought MIT Press 2000; Hardcover - 317 p. ISBN: 0262071991; cena 162,70 zł KMK inw. 593/2001
 541. Arthur Koestler, The Act of Creation, Arkana Paperback ed (6/1990); ISBN: 0140191917, cena ?? zł Our Price: 11.96 \$ KMK inw. 594/2001
 542. Arthur Koestler The Sleepwalkers: A History of Man's Changing Vision of the Universe; Arkana Paperback - 623 str (6/1990); ISBN: 0140192468, cena ?? zł Our Price: 11.96 \$, KMK inw. 595/2001
 543. Jagota Arun, Data Analysis and Classification for Bioinformatics. Bioinformatics By The Bay Press; ISBN: 0970029705, 91 str (8/2000), cena ?? zł KMK inw. 596/2001
 544. Bott Ed, Windows 2000 Pro dla każdego Helion, 42,84 zł KMK inw. 597/2001
 545. Baldi Pierre , Soren Brunak, Sren Brunak. Bioinformatics : The Machine Learning Approach (Adaptive Computation and Machine Learning) MIT Press; ISBN: 026202506X, Hard, 400 pp, 2nd ed (8/2001), cena 257 zł. KMK inw. 598/2001
 546. Mansfield Victor, Synchronicity, Science and Soul-Making. Paperb, 270 pp (9/1995), Open Court Publishing Company; ISBN: 0812693043, Cena 120 zł KMK inw. 599/2001
 547. Durbin Richard (Editor), A. Krogh, G. Mitchison (Contributor), S. Eddy (Contributor) Biological Sequence Analysis : Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids Paperback - 350 pages Reprint edition (July 1, 1999), cena 138,30 Cambridge Univ Pr (Pap Txt); ISBN: 0521629713 KMK inw. 600/2001
 548. Gusfield Dan, Algorithms on Strings, Trees, and Sequences: Computer Science and Computational Biology. Hardcover - 534 pages 1st edition 1997, Cena 283,50 zł Cambridge Univ Press; ISBN: 0521585198 KMK inw. 601/2001
 549. Brown T.A., Genomy. Wyd. Naukowe PWN 2001, cena 95 zł KMK inw. 602/2001
 550. Stephen Forte et al. Access 2000, Księga eksperta. Wydawnictwo Helion ISBN 83-7197-132-X, pp.714, cena 75,24 zł KIS inw. 603/2001
 551. M. Kopertowska, I. Szymacha. Ćwiczenia z Access 2000. Wydawnictwo Mikom ISBN 83-7279-009-4 pp. 128, cena 14,40 zł KIS inw. 604/2001
 552. Liberty J., C++ od podstaw (zawiera CD-ROM), Wydawnictwo Translator, Warszawa, 2001, ISBN 83-86149-71-X, cena: 48.38, KIS inw. 605/2001
 553. Mantegna R. N., Stanley H. E., Ekonofizyka, PWN, Warszawa, 2001, ISBN 83-01-13524-7, cena: 38.00, KIS inw. 606/2001
 554. Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa, 1999, ISBN 83-204-2323-6, cena: 24.90, KIS inw. 607/2001
 555. Kerninghan B. W., Ritchie D. M., Jezyk ANSI C, WNT, Warszawa, 2001, ISBN 83-204-2647-2, cena: 40.90, KIS inw. 608/2001
 556. Pang T., Metody obliczeniowe w fizyce, PWN, Warszawa, 2001, ISBN 83-01-13511-5, cena: 38.00, KIS inw. 609/2001
 557. Derfler F. J. Jr., Sieci komputerowe dla każdego, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2001, ISBN 83-7197-415-9, cena: 49.40 zł, KIS inw.610/2001
 558. Wojtaszczyk P., Teoria falek, PWN, Warszawa, 2000, ISBN 83-01-13322-8, cena: 25.70, KIS inw.611/2001
 559. Donald B., Oancea G., Visual Basic 6 od podstaw (zawiera CD-ROM), Wydawnictwo Translator, Warszawa, 2001, ISBN 83-86149-69-8, cena: 50.92, KIS inw.612/2001
 560. Krupka J., Morawski R. Z., Opalski L. J., Wstęp do metod numerycznych, Oficyna Wyd. Politechniki Warsz. 1999, ISBN 83-7207-150-0, cena: 14.80, KIS inw.613/2001
 561. Michalewicz Zbigniew, David B. Fogel How to Solve It : Modern Heuristics Hardcover - 480 pages, December 1999, cena 170,30 zł. Springer Verlag; ISBN: 3540660615; KIS inw.614/2001
 562. C++ Księga eksperta cena zł 83.20, KIS inw.615/2001
 563. Metody sztucznej inteligencji cena zł 17,70 zł, KIS inw.616/2001
 564. Dyson Freeman, Słonce, genom, internet. cena zł 18,10, KIS inw.617/2001
 565. Metody opisu statystycznego cena zł 21,90, KIS inw.618/2001
 566. SQL serwer 7 w 24 godziny cena zł 61,10, KIS inw.619/2001
 567. Maruszewski Tomasz, Psychologia poznania. ISBN 83-87957-51-8, 432 strony, oprawa twarda, format B5 cena: 54.70 zł KIS inw.620/2001
 568. Autor: Buss David M. Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje. 340 stron, ISBN 83-87957-41-0, wyd 1, Gdańskie Wyd. Psycholog. 2001, cena: 60.80 zł. KIS inw.621/2001
 569. G. Lakoff, M. Johnson. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books 1999. ISBN 0-465-05673-3, cena 118 zł. KIS inw.622/2001
 570. Joaquin M. Fuster, Memory in the Cerebral Cortex. Paperback - 376 pages (6/1999), cena 116,90 zł MIT Press; ISBN: 0262561247 KIS inw.623/2001
 571. M-Marsel Mesulam (Editor), Principles of Behavioral and Cognitive Neurology, Hardcover - 540 str, 2nd ed (2/2000), cena 402 zł Oxford University Press; ISBN: 0195134753 KIS inw.624/2001
 572. Michael S. Gazzaniga, The Mind's Past. Paperback - 263 pages (9/2000), cena 64,20 zł, University of California Press; ISBN: 0520224868 KIS inw.625/2001
 573. Brown Collin M, Hagoort Peter, The Neurocognition of Language. ISBN: 0-19-852448-X, paperback, 410 str, cena 178 zł, Oxford Univ. Press; 1999, KIS inw.626/2001
 574. S.T. Wierzchoń, Sztuczne systemy immunologiczne. Teoria i zastosowania Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001, cena 45,60 zł. KIS inw.KIS 627/2002
 575. M.A. Kłopotek, Inteligentne wyszukiwarki internetowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001, cena 54,20 zł. KIS inw.KIS 628/2002
 576. George Lakoff, Rafael E. Núnez, Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. New York: Basic Books, 2000, 493 pages ISBN: 0-465-03770-4, cena 133,80 zł KIS inw.KIS 629/2002
 577. Kisilewicz J, Język C w środowisku Borland C++. Oficyna Pol. Wrocławskiej, wyd. 3. Wrocław 2000, cena zł 20.30 KIS inw.KIS 630/2002
 578. Burk, Robin K, Horvath, David. Unix, Internet. Ksiega eksperta. Wyd. Helion (1999) s.1195, cena 128 zl. KIS inw.KIS 631/2002
 579. Donald E. Knuth, Sztuka Programowania. WNT 2002, Tomy 1-3, cena 296,40 zł KIS inw.KIS 632a/2002, 632b/2002, 632c/2002
 580. Ingwer Borg, Patrick Groenen, Modern Multidimensional Scaling. Theory and Applications Springer Series in Statistics, 471 pp, 1996, cena 259 zł KIS inw.KIS 633/2002
 581. Paul Dubois, MySQL. Mikom, 2000 ISBN 83-7279-070-1, pp. 720, cena 60,27 zł KIS inw. 634/2002
 582. Józef Kukuczka, Relacyjne bazy danych. Wyd. Prac. Komp. Jacka Skalmierskiego, 2000 ISBN 83-86644-50-8, pp. 88, cena 6,89 zł KIS inw. 635/2002
 583. Rebecca M. Riordan, Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. Wydawnictwo RM, Warszawa 2000. ISBN 83-7243-103-5, pp. 276, cena 41,47 zł KIS inw. 636/2002
 584. Greg Gibson, Spencer V. Muse, A Primer of Genome Science. Sinauer Associates, MA, 2001, ISBN: 0-87893-234-8, 347 pp, cena 251,30 zł KIS inw. 637/2002
 585. David Hand, Heikki Mannila, Padhraic Smyth, Principles of Data Mining, MIT Press 2001, cena 224,80 zł KIS inw. 638/2002
 586. Joseph LeDoux, Synaptic Self. How are brains become who we are. Viking 2002, cena 216,50 zł KIS inw. 639/2002
 587. S.B. Lippman, Model obiektu w C++ Wyd Naukowo-Techniczne, 26.60 zł. KIS inw. 640/2002
 588. Umberto Eco, W poszukiwaniu języka uniwersalnego. Wyd. Marabut, 56.90 zł KIS inw. 641/2002
 589. Steven Pinker, Jak działa umysł, Książka i wiedza, 71.30 zł KIS inw. 642/2002
 590. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT 2001, ISBN 83-204-2683-9, pp. 526, cena 53,60 zł, KIS inw. 643/2002
 591. C.J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000, ISBN 83-204-2541-7, pp. 918, cena 73,60 zł, KIS inw. 644/2002
 592. Judith S. Bowman, Sandra L. Emerson, Marcy Darnovsky, Podręcznik języka SQL, WNT 2001, ISBN 83-204-2596-4, pp. 404, cena 67,20 zł, KIS inw. 645/2002
 593. C. J. Date, Hugh Darwen, SQL. Omówienie standardu języka, WNT 2000, ISBN 83-204-2503-4, pp. 530, cena 62,40 zł, KIS inw. 646/2002
 594. A. Niederliński, Regułowe Systemy Ekspertowe, Wyd. Prac. Komp. Jacka Skalmierskiego 2000, cena 36,60 zł, KIS inw. 647/2003
 595. Andrzej Łachwa, Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji, Akademicka Oficyna Wydawnicz EXIT, 46,60 zł KIS inw. 648/2003
 596. Pentti O. Haikonen The Cognitive Approach to Conscious Machines, Imprint Academic pp. 284, cena 119,20 zł ISBN 0907845428 KIS inw. 649/2003
 597. Daniel L. Schacter, Elaine Scarry Memory, brain and belief Harvard University Press pp. 349, cena 95,40 zł ISBN 0-674-00061-7 (cloth) ISBN 0-674-00719-0 (pbk.) KIS inw. 650/2003
 598. Larry R. Squire, Daniel L. Schacter Neuropsychology of Memory The Guilford Press pp. 519, cena 240,30 zł ISBN 1-57230-731-5 (hard) KIS inw. 651/2003
 599. Kathy Ivens, Conrad Carlberg Excel 2002 PL wyd. Helion s. 704, cena 71,10 zł KIS inw. 652/2003
 600. Freeman Walter, How Brains Make Up Their Minds (Maps of the Mind). Columbia Univ Press 2001, ISBN 0-231-12008-7 cena 221,40 zł KIS inw. 652a/2003
 601. Daniel L. Schacter The Seven Sins of Memory Houghton Mifflin Company 2001 ISBN 0-618-04019-6 KIS inw. 653/2003
 602. Christos H. Papadimitriou Złożoność Obliczeniowa WNT 2002, s.540, cena 58.60 zł ISBN 83-204-2659-6 KIS inw. 654/2003
 603. J.D. Uhlman, J. Widom Podstawowy wykład z systemów baz danych WNT 2001, s.528, cena 63.70 zł ISBN 83-204-2683-9 KIS inw. 655/2003
 604. A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Uhlman Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia WNT 2002, s.752, cena 151.20 zł ISBN 83-204-2656-1 KIS inw. 656/2003
 605. Ian Sommerville Inżynieria oprogramowania WNT 2003, s.688, cena 61.30 zł ISBN 83-204-2795-9 KIS inw. 657/2003
 606. Bruce Eckel Thinking in Java Helion 2003, s.912, cena 82.20 zł ISBN 83-7361-133-9 KIS inw. 658/2003
 607. A.V. Aho, J.D. Uhlman Wykłady z informatyki (z przykładami w języku C) Helion 2003, s.846, cena 77.00 zł ISBN 83-7361-138-X KIS inw. 659/2003
 608. Hans Ladanyi SQL Księga eksperta Helion 2000, s.880, cena 85.50 zł ISBN 83-7197-120-6 KIS inw. 660/2003
 609. Khalid Sayood Kompresja danych Wydawnictwo RM 2002, s.634, cena 103.10 zł ISBN 83-7243-094-2 KIS inw. 661/2003
 610. Andrew Troelsen Język C# i platforma .NET Mikom 2003, s.888, cena 105.90 zł ISBN 83-7279-228-3 KIS inw. 662/2003
 611. Lucjan Piela Idee Chemii Kwantowej WN PWN, Warszawa 2003, s. 1139, cena 71.91 zł ISBN 83-01-14000-3 KIS inw. 665,666,667/2003
 612. Skoyles J.R, Sagan D, Up From Dragons: The Evolution of human intelligence. cena 129,10 zł. ISBN 0-07-137825-1 KIS inw. 668/2003
 613. Nauka programowania w systemie Delphi cena 20,97 ISBN KIS inw. 669/2003
 614. Przyklady zastosowan Delphi cena 21,60 ISBN KIS inw. 670/2003
 615. Nauka Programowania systemow baz danych cena 19,70 ISBN KIS inw. 671/2003
 616. Nauka programowania dla poczatkujacych cena 13,77 ISBN KIS inw. 672/2003
 617. S. Pinker, The blank slate. Cena 69,60, ISBN 0-14-027605-X, KIS inw. 673/2003.
 618. Sekrety Windows. cena 19,00, ISBN ??, KIS inw. 674/2003
 619. Peter M. Plantec, Virtual Humans: A Build-It-Yourself Kit, Complete With Software and Step-By-Step Instructions. Publisher: AMACOM; Book and CD-ROM edition (Nov2003), ISBN: 0814472214, Paperback: 288 pages Cena 180,50 zł KIS inw. 675/2004
 620. Urszula Żegleń, Filozofia umysłu. Wyd Adam Marszałek, Toruń 2003, ISBN: 83-7322-157-3 Cena 33,0 zł KIS inw. 676/2004
 621. Teoria et Historia Scientiarum Vol VII/2003/1 Embodiment and awareness. Nicholaus Copernicus Press, Toruń 2003, Cena 33,0 zł KIS inw. 677/2004
 622. Teoria et Historia Scientiarum Vol VII/2003/1 Unconscious cogniton and perception. Nicholaus Copernicus Press, Toruń 2003, Cena 15,0 zł KIS inw. 678/2004
 623. Jacek Fisiak, red. Nowy słownik polsko-angielski, angielsko-polski Fundacji Kościuszkowskiej. ISBN: 83-7052-574-1, Rok wydania: 2003 T. 1 1760 str., T. 2 1288 str. Cena 239 zł (T. 1 + T. 2 + CD) KIS inw. 679a/2004 i 679b/2004
 624. Gary Marcus. The Algebraic Mind: Integrating Connectionism and Cognitive Science. Paperback: 240 pages ; Cena 85,30 zł, Publisher: MIT Press; Reprint edition (March 1, 2003) ISBN: 0262632683, KIS inw. 680/2004.
 625. Susan Blackmore, Maszyna Memowa. Wyd. REBIS Dom Wydawniczy 2002, str. 392, ISBN: 83-7301-267-2 Seria: Nowe Horyzonty KIS inw. 681/2004.
 626. Stuart J. Russell, Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition) Prentice Hall; 2nd edition (December 20, 2002), ISBN: 0137903952 Hardcover: 1132 str; Cena 320,10 zł, s KIS inw. 682/2004.
 627. Austin, James H. Zen and the Brain. Toward an Understanding of Meditation and Consciousness . MIT Press, July 1999, ISBN 0-262-51109-6 872 pp., 27 illus. Cena 159.90 zł KIS inw. 683/2004.
 628. Borowik Barbara, Pamięci asocjacyjne. MIKOM 2002, Cena 40.00 zł KIS inw. 684/2004.
 629. Churchland, Patricia Smith, Brain-Wise: Studies in Neurophilosophy Paperback: 438 pages, MIT Press; Dec 2002), ISBN: 026253200X, Cena 124,40 zł KIS inw. 685/2004.
 630. Shultz, Thomas R. Computational Developmental Psychology. Cambridge, MA: MIT Press, 2003, 322 pp, ISBN 0-262-19483-X, cena 183,20 zł KIS inw. 686/2004.
 631. Gary F. Marcus , The Birth of the Mind: How a Tiny Number of Genes Creates the Complexities of Human Thought. Publisher: Basic Books; (December 16, 2003), ISBN: 0465044050, cena 165,40 zł KIS inw. 687/2004.
 632. Cary N. Prague, M. R. Irwin, Access 2003 PL. Biblia, Helion, 1352 pp, ISBN 83-7361-381-1, cena 136 zł, KIS inw. 688/2004.
 633. Morton K., Numerical Solution of Partial Differential Equation, cena 97,71 zł, KIS inw. 689/2004
 634. Fulford, Modelling with Differential and Difference Equations, cena 109,22 zł, KIS inw. 690/2004
 635. Press, Numerical Recipes in C++, 2nd ed., cena 206,93 zł, KIS inw. 691/2004
 636. Quarteroni, Scientific Computing Equations with MATLAB, cena 170,30 zł, KIS inw. 692/2004
 637. Sevgi, Complex Electromagnetic Problems and Numerical Simulation Approaches, cena 319,01 zł, KIS inw. 693/2004
 638. Adam Drozdek C++ Algorytmy i Struktury Danych Helion 2004, cena 56.10 zł KIS inw. 695/2004
 639. Richard Neapolitan, Kumarss Naimipour Podstawy algorytmów z przykładami w C++ Helion 2004, cena 60,80 zł KIS inw. 696/2004
 640. Janusz Biernat Metody i układy arytmetyki komputerowej Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2001, cena 18,30 zł KIS inw. 697/2004
 641. Plomin Robert, McGuffin Peter, McClearn Gerald M., DeFries John C. Genetyka zachowania (Behavioral Genetics) ISBN: 83-01-13568-9, 462 str, wyd. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN 2001 cena 39,40 zł KIS inw. 698/2004
 642. Tesser Abraham, Suls Jerry M., Felson Richard B. Ja i tożsamość. ISBN 83-89120-92-5, format B5, oprawa miękka Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne cena 39,40 zł KIS inw. 699/2005
 643. Gregory Richard L., Colman Andrew M. Czucie i percepcja. Zysk i Ska 2003, Cena: 15.70 zł. KIS inw. 700/2005
 644. David Gamon, Allen D. Bragdon, Co potrafi twój mózg. Wyd. Klub Dla Ciebie 2003, ISBN: 83-87025-20-8, Cena: 16.90 zł. KIS inw. 701/2005
 645. Lawrence C. Katz, Manning Rubin, wyd. Klub Dla Ciebie 2004, Neurobik. Zadbaj o kondycję mózgu ISBN: 83-88729-94-2, Cena: 17.60 zł. KIS inw. 702/2005
 646. Jean Berko Gleason, Nan Bernstein Ratner Psycholingwistyka. Gdańskie Wyd. Psychologiczne 2004. Cena: 70.30 zł. KIS inw. 703/2005
 647. Jagodzińska Maria, Rozwój pamięci w dzieciństwie. Gdańskie Wyd. Psychologiczne 2003. Cena: 39.40 zł KIS inw. 704/2005
 648. Lachowicz-Tabaczek Kinga. Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004 ISBN 83-89574-33-0, Cena: 34.70 zł. KIS inw. 705/2005
 649. Gopnik Alison, Meltzoff Andrew N, Kuhl Patricia K, Naukowiec w kołysce wyd. Media Rodzina 2004, ISBN: 83-7278-118-4, Cena: 25.40 zł KIS inw. 706/2005
 650. Dobroczyński Bartłomiej, Ciemna strona psychiki. Geneza i historia idei nieświadomości. Wydawnictwo Uniw. Jagielonskiego 2001 Cena: 18.10 zł KIS inw. 707/2005
 651. Mościskier Andrzej. Natura ludzka i problem przestępczości. Wyd akademickie Żak 2001, ISBN: 83-88149-40-7. Cena: 21.90 zł KIS inw. 708/2005
 652. Pinker Steven, Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, Gdańskie Wyd. Psychologiczne 2004, ISBN 83-89574-77-2 Cena: 70.30 zł KIS inw. 709/2005
 653. Pevzner Pavel A. Computational Molecular Biology. An algorithmic approach. MIT Press 2001, cena 214,60 zł KIS inw. 710/2005
 654. Chlewiński Zdzisław, Falkowski Andrzej, Francuz Piotr, Wnioskowanie przez analogię w procesach kategoryzacji. Tow Naukowe KUL, Lublin 1995, cena: 6.70 zł. KIS inw. 711/2005
 655. Informator Nauki Polskiej, OPI 2004, CD-ROM, Cena 126.60 zł. KIS inw. 712/2005
 656. Nęcka Edward, Inteligencja. Geneza - Struktura - Funkcje. 2003 Cena: 29.50 zł KIS inw. 713/2005
 657. Judycki Stanisław, Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego. Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, stron: 434, ISBN: 83-7306-183-5, cena 35.60 zł. KIS inw. 714/2005
 658. Fred Dretske, Naturalizowanie umysłu, wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004, stron: 189, ISBN: 83-7388-048-8, cena 29,50 zł. KIS inw. 715/2005
 659. Stan Franklin, Artificial Minds (Bradford Books) Paperback: 464 pages, MIT Press, 1997, ISBN: 0262561093, cena 123,60 zł KIS inw. 716/2005
 660. Gerald Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku Wydawnictwo FORUM, Warszawa 2004, cena 51,80 zł KIS inw. 717/2005
 661. Phillip Johnson-Laird, Komputer i umysł. Wstep do nauk poznawczych. Wyd. Protext, Poznań 1999, cena 16,60 zł KIS inw. 718/2005
 662. Karl Popper, John C. Eccles, Móg i jaźń. T. 1-3. Wyd. Protext, Poznań 1999, cena 33,30 zł KIS inw. 719/2005
 663. A.D. Baxewanis, B.F.F. Ouellette (red.), Bioinformatyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, ISBN 83-01-14211-1, pp. 490, cena 63,20 zł, KIS inw. 720/2005
 664. Józef Bremer, Jak to jest być świadomym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, ISBN 83-7388-069-0, pp. 372, cena 28,50, KIS inw. 721/2005
 665. S. R. Otto, J. P. Denier, An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB, Springer 2005, ISBN 1-85233-919-5, pp. 464, cena 115,85 zł, KIS inw. 722/2005
 666. Phil Gregory, Bayesian Logical Data Analysis for the Physical Sciences, Cambridge University Press 2005, ISBN 0-521-84150-X, pp. 468, cena 255,17 zł, KIS inw. 723/2005
 667. Zygmunt Vetulani, Komunikacja człowieka z maszyną, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004, pp. 344, cena 41,80 zł, ISBN 83-87674-66-4, KIS inw. 724/2005
 668. Dominic Widdows, Geometry and Meaning, CSLI Publications, Stanford, California, ISBN 1-575-86448-7, pp. 320, cena 97,45 zł, KIS inw. 725/2005
 669. Leszek Rutkowski, Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14529-3, pp. 436, cena 40,90 zł, KIS inw. 726/2005
 670. Carl Zimmer, Soul Made Flesh: The Discovery of the Brain, Free Press, 2004, pp. 367, ISBN 0743230388, cena: 99,80 zł, KIS inw. 727/2005
 671. Jeff Hawkins, Sandra Blakeslee, Istota inteligencji. One Press, Helion 2006, cena 30,40 zł, 23,73 zł KIS inw. 728/2006, 728a/2007
 672. Gregory Hallock Smith, Practical Computer-Aided Lens Design, Willmann-Bell, Inc., ISBN 943396-57-3, pp. 428, cena 265 zł, KIS inw. 729/2006
 673. Schacter Daniel L. Siedem grzechów pamięci. PIW 2003 Cena: 25.40 zł KIS inw. 730/2006
 674. Gardner Howard, Kornhaber Mindy L., Wake Warren K. Inteligencja. Wielorakie perspektywy. 2001 Cena: 20.30 zł KIS inw. 731/2006
 675. Jacek Koronacki, Jan Ćwik, „Statystyczne systemy uczące się” Wyd Naukowo-Techniczne 2005, str. 292, cena 29.60 zł *2, KIS inw. 732/2006 i 732a/2006
 676. Edward Nęcka, Janek Sowa, Człowiek - umysł - maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji. Znak 2005, Cena 27.70 zl KIS inw. 733/2006
 677. Lewis Michael, Haviland-Jones Jeannette M. Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN 83-89574-62-4, Cena 80.30 zl KIS inw. 734/2006
 678. Gary G. Matthews, Neurobiologia. Od Cząstek i Komórek do Układów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ISBN: 83-200-2452-8, r. 2000, Cena 65.10 zł KIS inw. 735/2006
 679. Ł. Domańska, Więźniowie podzielonej przestrzeni. Zaburzenia uwagi w pomijaniu stronnym. 2004 Cena: 20.90 zł KIS inw. 736/2006
 680. Tom Stafford, Matt Webb, 100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu. Helios, ISBN: 83-7361-893-7, Cena 34,70 zł, KIS inw. 737/2006
 681. Aleksandra Tokarz, Dynamika procesu twórczego, Wyd Uniw. Jagielloński, ISBN: 83-233-1950-2, cena 29 zł, KIS inw. 738/2006
 682. C.E. Lunneborg, Data Analysis by Resampling: Concepts and Applications. Duxbury Press CB 2000 ISBN/ISSN: 0-534-22110-6, Cena 238,21 zł KIS inw. 739/2006
 683. Givens, Geof H. / Hoeting, Jennifer A. Computational Statistics, Wiley Series in Probability and Statistics 1. Edition - February 2005 ISBN 0-471-46124-5, Cena 345,11 zł KIS inw. 740/2006
 684. M. Otey, Microsoft SQL Server 2005, nowe możliwości. Helion 2005, cena 29,90 zł, KIS inw. 741/2006
 685. John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń PWN, Cena: 54,20 zł, KIS inw. 742/2006
 686. A.D. Baxevanis (red.), B.F.F. Ouellette (red.) Bioinformatyka PWN, Cena: 62,70 zł, KIS inw. 743/2006
 687. Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik Matematyka konkretna PWN, cena 62,70 zł, KIS inw. 744/2006
 688. Krzysztof Kozłowski Modelowanie i sterowanie robotów PWN, Cena: 28,40 zł, KIS inw. 745/2006
 689. Kenneth A. Ross, Charles R.B. Wright Matematyka dyskretna PWN, Cena: 63,70 zł, KIS inw. 746/2006
 690. Robin J. Wilson Wprowadzenie do teorii grafów PWN, Cena: 27,10 zł, KIS inw. 747/2006
 691. Betty Edwards. Rysunek, odkryj talent dzięki prawej półkuli mózgu. Aha!, Cena 35,60 zł, KIS inw. 748/2006
 692. Longstaff A. Krótkie wykłady z neurobiologii, Wyd Nauk. PAN 2006, cena 37,40 zł, KIS inw. 749/2006
 693. Birch Ann, Psychologia rozwojowa w zarysie od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, cena 12,10 zł, KIS inw. 750/2006
 694. Matt Ridley, O pochodzeniu cnoty, Rebis 2000, ISBN: 83-7120-765-4, cena 21,10 zł, KIS inw. 751/2006
 695. Nęcka Edward, Sowa Janek, Człowiek - umysł - maszyna. Rozmowy o twórczości i inteligencji, Wyd. Znak 2005, cena 27,70 zł, KIS inw. 752/2006
 696. Martin L. Hoffman, Empatia i rozwój moralny. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 35,90 zł, KIS inw. 753/2006
 697. Felson Richard B., Suls Jerry M., Tesser Abraham Ja i tożsamość, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 32,40 zł, KIS inw. 754/2006
 698. Griffin Donald R. Umysły zwierząt. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 35,90 zł, KIS inw. 755/2006
 699. Timothy P. McNamara, Semantic Priming. Perspectives from Memory and Word Recognition Psychology Press, cena 177 zł, KIS inw. 756/2006
 700. Robert de Levie, Advanced Excel for Scientific Data Analysis, Oxford University Press, pp. 620, ISBN 0-19-515275-1, cena 202,05 zł, KIS inw. 757/2006
 701. Francisco Ayala Darwin and Intelligent Design, Fortress Press, 2006, cena 28,60 zł KIS inw. 758/2007
 702. Loyal Rue Religion Is Not About God: How Spiritual Traditions Nurture Our Biological Nature and What to Expect When They Fail, Rutgers, 2006, cena 96,50 zł KIS inw. 759/2007
 703. Melvin Konner The Tangled Wing: Biological Constraints on the Human Spirit, Owl Books, 2003, cena 163,80 zł KIS inw. 760/2007
 704. Hand David, Mannila Heikki, Smyth Padhraic Eksploracja danych WNT 2005, cena 82,91 zł KIS inw. 761/2007
 705. Daniel Siegel, The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are, The Guilford Press, 2001, cena 130,10 zł KIS inw. 762/2007
 706. Scott Atran, In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion, Oxford University Press, 2004, cena 88,77 zł KIS inw. 763/2007
 707. Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin, 2006, cena 103,80 zł KIS inw. 764/2007
 708. Dan Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Viking 2006, cena 94,20 zł KIS inw. 765/2007
 709. Sophia Ananiadou and John McNaught, Editors, Text Mining for Biology and Biomedicine, Boston : Artech House, 2006 ISBN 1-58053-984-X, 302 pages, cena 218,10 zł KIS inw. 766/2007
 710. G.A. Ferguson, Y. Takane. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2007 r. ISBN: 978-83-01-14042-7, Cena 42.48zł KIS inw. 767/2007
 711. Paul Churchland, Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb mózgu, Wyd. Aletheia, Warszawa 2002, cena 34.18zł KIS inw. 768/2007
 712. Cz. Domański, K. Pruska, Nieklasyczne metody statystyczne Cena 46.24 zł KIS inw. 769/2007
 713. I. Mayer, Simple theorems, proofs, and derivations in quantum chemistry. Kluver Academic, Cena 391.07 zł KIS inw. 770/2007
 714. Jos Thijssen, Computational Physics, 2n ed, CUP 2007, Cena 225 zł KIS inw. 771/2007
 715. Terrence Sejnowski, Liars, Lovers, and Heroes: What the New Brain Science Reveals About How We Become Who We Are, Harper Paperbacks, 2003, Cena 50 zł KIS inw. 772/2007
 716. Bogdan Sadowski Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006 r, cena 27,66 zł KIS inw. 773/2007
 717. Leo Breiman (Author), J. Friedman (Author), R. Olshen (Author), C. Stone, Classification and Regression Trees, Chapman & Hall/CRC; New Ed (1984), cena 247,20 zł KIS inw. 774/2007
 718. Timothy T. Rogers and James L. McClelland Semantic Cognition. A Parallel Distributed Processing Approach MIT Press March 2006, cena 109,20 zł, KIS inw. 775/2007
 719. Chorbak Dariusz, Fortran. Praktyka Programowania. Mikom 2003, cena 17,22 zl KIS inw. 776/2007
 720. Roger Penrose, Droga do rzeczywistości. Wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem Proszynski i Ska, cena 82,03 zł KIS inw. 777/2007
 721. Manfred Spitzer, Jak uczy się mózg. WN PWN, Warszawa, 2007 r. cena 42,46 zł, KIS inw. 778/2007
 722. Jacob Goldenberg, David Mazursky, Creativity in Product Innovation Hardcover, Cambridge Uni Press 2002, cena 180,90zł KIS inw. 779/2007
 723. D.L. Felten, R. F. Józefowicz, Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Urban & Partner 2007, Cena 73.92 zł. KIS inw. 780/2007
 724. S.S. Bagui, R.W. Earp, SQL dla SQL Server 2005, wprowadzenie. Helion 2005, cena 29,92 zł, KIS inw. 781/2007
 725. S. Coombes and P. C. Bressloff (eds). Bursting: The Genesis of Rhythm in the Nervous System. World Scientific Press (2005), cena 254,40 zł KIS inw. 782/2007
 726. D. Kincaid and W. Cheney, Analiza numeryczna. WNT 2006, cena 96,95 zł, KIS inw. 783/2008
 727. W. R. Stevens, UNIX programowanie usług sieciowych 1, API: gniazda i XTI. WNT 2002, cena 101,14 zł, KIS inw. 784/2008
 728. W. R. Stevens, UNIX programowanie usług sieciowych 2, komunikacja międzyprocesowa. WNT 2001, cena 75,33 zł, KIS inw. 785/2008
 729. D. E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci, WNT 2003, cena 104,63 zł, KIS inw. 786/2008
 730. Andrzej Daniluk, RS 232C. Praktyczne programowanie. Helion 2007, cena 45,56 zł, KIS inw. 787/2008
 731. J. P. Mueller, COM+ kompendium programisty. Helion 2002, Cena 40,12 zł, KIS inw. 788/2008
 732. USB Uniwersalny interfejs szeregowy. Helion 2005, Cena 16,80 zł, KIS inw. 789/2008
 733. Eliot Lise, Co tam się dzieje. Jak rozwija się mózg i umysł dziecka w pierwszych pięciu latach życia, Media Rodzina 2003 Stron 696, ISBN: 8372780323, Cena 26,66 zł, KIS inw. 790/2008
 734. Louann Brizendine, Mózg kobiety, Wydawca: VM Group, 978-83-60072-70-7, 280 str, Cena 32,45 zł, KIS inw. 791/2008
 735. Mózg i jego umysły, Wioletta Dziarnowska, Andrzej Klawiter, Wydawca:Zysk i S-ka 2007, str 414, ISBN:978-83-7298-883-6, Cena 31,39 zł, KIS inw. 792/2008
 736. Bragdon A.D. Kiedy mózg pracuje inaczej. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 83-89574-07-1, Cena 9,80 zł, KIS inw. 793/2008
 737. Kosslyn Stephen M., Rosenberg Robin S. Psychologia mózg, człowiek, świat. Wydawnictwo ZNAK wydanie 2006r. ISBN: 83-240-0734-2, Cena 77,65 zł, KIS inw. 794/2008
 738. Gamon David, Bragdon Allen D. Trenuj swój mózg Sześć obszarów inteligencji praktycznej. Wydawca: Medium, 2003, ISBN: 8387025194, Cena 22,32 zł, KIS inw. 795/2008
 739. Schiffer Federic, Wszyscy mamy dwa umysły. Dwoistość mózgu, rozwój osobowości. Santorski Jacek, 2003, ISBN: 8388875396, Cena 24,18 zł, KIS inw. 796/2008
 740. Herzyk Anna, Szepietowska Małgorzata, Daniluk Beata, Zawadzka Ewa, Pamięć jawna i ukryta a dysfunkcje mózgu. Między świadomym a nieświadomym. UMCS, 2004, ISBN: 8322722508, Cena 10,50 zł, KIS inw. 797/2008
 741. Damasio Antonio, W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek i czujący mózg, Rebis 2005, ISBN: 8373014322, Cena 20,30 zł, KIS inw. 798/2008
 742. Daniel G. Amen, Zadbaj o mózg, Rebis 2007, ISBN: 9788373018822, Cena 25,13 zł, KIS inw. 799/2008
 743. Stephen Juan Zagadki mózgu. Via Medica 2007, ISBN: 9788360072844, Cena 24,00 zł, KIS inw. 800/2008
 744. Od neuronu do (samo)świadomości Bernard Korzeniewski. ISBN: 83-7337-954-1, Proszynski, Warszawa, Cena 14,85 zł, KIS inw. 801/2008
 745. Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Lepe, Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy uzyciu programów w języku C#. Polska Akademia Umiejętności, ISBN 978-83-60183-53-3, cena 75 zł KIS inw. 802/2008
 746. Maria Pąchalska, Rehabilitacja Neuropsychologiczna, Wyd. UMCS, Lublin 2008, cena 39.06 zl. KIS inw. 803/2008
 747. Flanagan Owen, The Problem of the Soul: Two Visions of Mind and How to Reconcile Them, Basic Books 2003, cena 43 zł, KIS inw. 804/2008
 748. Wrycza Stanisław, UML 2.1. Ćwiczenia ISBN: 978-83-246-0612-2, Helion 2007, cena 15.12 zł KIS inw. 805/2008
 749. Goddard Blythe Sally, Harmonijny rozwój dziecka. Świat Książki 2006 ISBN: 8324701389, cena 17.39 zł. KIS inw. 806/2008
 750. Tomaszewska-Adamarek A, Windows Vista PL, ilustrowany przewodnik Helion 2007, cena 12.54 zł KIS inw. 807/2008
 751. Mendarala D, Szeliga M, ABC systemu Windows Vista PL, Helion 2007, cena 18.27 zł KIS inw. 808/2008
 752. Bogdanowicz Marta Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria - diagnoza - terapia. Wydawnictwo Centrum Metodycznej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2000, Wyd. 2, cena 21.78 zł KIS inw. 809/2008
 753. Maas Violet F. Integracja sensoryczna a neuronauka– od narodzin do starości, Wydawnictwo: Fundacja Innowacja 2007, ISBN: 83-86169-52-4, cena 41.89 zł KIS inw. 810/2008
 754. Kaja Barbara (red.) Diagnoza dysleksji Stron: 190 ISBN: 83-7096-476-1 Wydawnictwo: Akademia Bydgoska 2003, cena 29.10 zł KIS inw. 811/2008
 755. Cieszyńska Jagoda, Korendo Marta, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia. Wydawca: Wydawnictwo Edukacyjne 2007, ISBN: 978-83-89434-19-7, cena 48.90 zł KIS inw. 812/2008
 756. Perdita Stevens UML. Inżynieria oprogramowania. Helion 2007, Wyd. 2, cena 21.99 zł, KIS inw. 813/2008
 757. Owen Flanagan. The Really Hard Problem: Meaning in a Material World. MIT Press 2007, cena 71.50 zł KIS inw. 814/2008
 758. Holger Feshke i inn (eds) Computational many-particle physics. Springer 2008, cena 307 zl, KIS inw. 815/2008
 759. Łucja Domańska, Aneta Borkowska (red.) Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wydawca UMCS, cena 36.27 zł KIS inw. 816/2008
 760. red. W. Pisula, Psychologia porównawcza, Wyd Naukowe PWN, cena 42.03 zł, KIS inw. 817/2008
 761. E. Necka, J. Orzechowski, B. Szymura Psychologia Poznawcza, Wyd Naukowe PWN, cena 46.47 zł, KIS inw. 818/2008
 762. Obrazy w Umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią Francuz Piotr red Wydawnictwo: SCHOLAR 2007, ISBN: 9788373832466, cena 36.00 zł, KIS inw. 819/2008
 763. Sarah-Jane Blakemore, Uta Frith. Jak uczy się mózg, Wydawnictwo UJ 2008, cena 27.75 zł, KIS inw. 820/2008
 764. Rolak L.A, Sekrety neurologii Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008, wyd. 2, cena 70.40 zł KIS inw. 821/2008
 765. Robert Piłat, Doświadczenie pojęciowe. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, cena 19.41 zł, KIS inw. 822/2008
 766. Uta Frith, Autyzm, wyjaśnienie tajemnicy. GWP 2004, cena 48,76 zł. KIS inw. 823/2008
 767. Ryszard Kinalski, Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji. MedPharm Polska 2008, cena 52,31 zł. KIS inw. 824/2008
 768. Underwood Geoffrey (red.) Utajone poznanie. Poznawcza psychologia nieświadomości Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 41.30 zł. KIS inw. 825/2008
 769. L.J. Cozolino, Neuronauka w psychoterapii. 26.25 zl KIS inw. 826/2008
 770. Maria Jagodzińska, Psychologia Pamięci, cena 52.36 zl KIS inw. 827/2008
 771. Aniruddh D. Patel, Music, Language, and the Brain. cena 167.00 zl KIS inw. 828/2008
 772. Rubin H. Landau, Manuel J. Paez, Cristian C. Bordeinau, Computational Physics, Wiley-VCh, 2007, cena 317 zl, KIS inw. 830/2008
 773. Christer Ericson, Real-Time Collision Detection, Morgan Kauffman Publishers, cena 221,12 zl, KIS inw. 831/2008
 774. Krzyśko M., Wołyński W. Górecki T., Skorzybut M. Systemy uczące się. Rozpoznawanie wzorców analiza skupień i redukcja wymiarowości WNT, cena 32,78 zl, KIS inw. 832/2008
 775. Tomas Akenine-Moller, Eric Haines, Naty Hoffman, Real-Time Rendering, 3rd ed, AK Peters, cena 336,42 zł, KIS inw. 833/2008
 776. Michael Thaut, Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications (Studies on New Music Research). Routledge 2007, cena 100.50 zł, KIS inw. 834/2008
 777. Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of Music and the Brain, Vintage Books, Revised and Expanded Edition 2008, cena 51.20 zł, KIS inw. 835/2008
 778. Dennis Genpo Merzel and Bernie Glassman, The Path of the Human Being: Zen Teachings on the Bodhisattva Way Shambala 2003, cena 51.20 zł, KIS inw. 836/2008
 779. Daniel J. Levitin, This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession, PLUME 2007, cena 53.60 zł, KIS inw. 837/2008
 780. Dan Ariely, Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. Harper-Collins 2008, cena 84.60 zł. KIS inw. 838/2008
 781. G. Temple, C. Johnson, Animals in Translation, Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior. Harvest Books 2006, cena 57.40 zł. KIS inw. 839/2009
 782. Chantal Sicile-Kira and Temple Grandin, Autism Spectrum Disorders: The Complete Guide to Understanding Autism, Asperger's Syndrome, Pervasive Developmental Disorder, and Other ASDs Paperback - Sep 7, 2004, cena 63.60 zł. KIS inw. 840/2009
 783. Birchwood Max, Jackson Chris, Schizofrenia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. ISBN 83-89574-38-1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 20.30 zł. KIS inw. 841/2009
 784. Gavin Reid , Janice Wearmouth (red.). Dysleksja. Teoria i praktyka. ISBN: 978-83-89574-59-6, wyd. I, 2008 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 62.71 zł. KIS inw. 842/2009
 785. Droit Roger-Pol 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, ISBN 83-89574-47-0, cena 20.30 zł. KIS inw. 843/2009
 786. Kalat James Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, cena 73.98 zł. KIS inw. 844/2009
 787. Chlewiński Zdzisław, Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007, cena 69.30 zł. KIS inw. 845/2009
 788. Martin L. Hoffman Empatia i rozwój moralny. ISBN 83-60083-12-6, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 34.30 zł. KIS inw. 846/2009
 789. Lachowicz-Tabaczek Kinga, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. ISBN 83-89574-33-0, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 26.52 zł. KIS inw. 847/2009
 790. Kolańczyk Alina, Jankowska Aleksandra, Serce w rozumie. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu ISBN 83-89574-66-7, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 26.52 zł. KIS inw. 848/2009
 791. Maruszewski Tomasz, Pamięć autobiograficzna. ISBN 83-60083-04-5, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007, cena 23.10 zł. KIS inw. 849/2009
 792. red. M.Fajkowska, M.Marszał-Wiśniewska, G.Sędek Podpatrywanie myśli i uczuć. Zaburzenia i optymalizacja procesów emocjonalnych i poznawczych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 33.32 zł. KIS inw. 850/2009
 793. Jodzio Krzysztof, Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008, cena 32.40 zł. KIS inw. 851/2009
 794. Darby David, Walsh Kevin Neuropsychologia kliniczna Walsha. ISBN: 978-83-60083-02-4, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, wyd. V; 2008, cena 67.93 zł. KIS inw. 852/2009
 795. P. Kulczycki, Estymatory jądrowe w analizie systemowej. WNT, Warszawa, 2005, cena 26.66 zł. KIS inw. 853/2009
 796. P. Kulczycki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk (red.) Techniki informacyjne w badaniach systemowych. WNT, Warszawa, 2007, cena 52.31 zł. KIS inw. 854/2009
 797. Andrzej Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. T. 1-2 Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 r, cena 42.89 zł. KIS inw. 855/2009
 798. Borkowska A.R., Domańska Ł. (2006) Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: PWN, cena 32.15 zł. KIS inw. 856/2009
 799. Kolańczyk Alina Czuję, myślę, jestem. Świadomość i procesy psychiczne w ujęciu poznawczym. ISBN 83-85416-94-3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 35.25 zł. KIS inw. 857/2009
 800. Taylor Kathleen, Pranie mózgu. Świat Książki, cena 19.56 zł. KIS inw. 858/2009
 801. Aronson Elliot, Tavris Carol, Błądzą wszyscy (ale nie ja) Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania? Wydawnictwo SWPS Academica, 2008, cena 34.18 zł. KIS inw. 859/2009
 802. Niedźwieńska Agnieszka. Samoregulacja w poznaniu i działaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cena 22.45 zł. KIS inw. 860/2009
 803. Randall W. Engle (red.), Grzegorz Sędek (red.), Ulrich von Hecker (red.), Daniel N. McIntosh (red.), Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia. Seria: Nowe Tendencje w Psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN i Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa, 2006 r, cena 42.89 zł. KIS inw. 861/2009
 804. David A. Milner, Melvyn A. Goodale, Mózg wzrokowy w działaniu. Tłumaczenie: Grzegorz Króliczak Wyd. Naukowe PWN, Seria: Biblioteka Psychologii Współczesnej, 2008, cena 50.05 zł. KIS inw. 862/2009
 805. Zaleśkiewicz Tomasz Przyjemność czy konieczność? Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka ISBN 83-89574-65-9, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 23.02 zł. KIS inw. 863/2009
 806. Broks Paul, Niedostępny świat. Podróż w głąb umysłu. ISBN 83-60083-99-1, Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 27.20 zł. KIS inw. 864/2009
 807. Daniel T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Seria: Informatyka – Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 r, cena 42.89 zł. ISBN: 83-01-14836-5, KIS inw. 865/2009
 808. Piskorz Zbigniew, Zaleśkiewicz Tomasz, Psychologia umysłu. ISBN 83-89120-49-6, wyd.1, Gdańsk 2003, cena 23.06 zł. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, KIS inw. 866/2009
 809. Philip G. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Wyd. Naukowe PWN, Seria: Biblioteka Psychologii Współczesnej, 2008, cena 42.89 zł. KIS inw. 867/2009
 810. Temple Grandin, Thinking in Pictures, Expanded Edition: My Life with Autism. Vintage Books 1995, cena 61.00 zł. KIS inw. 868/2009
 811. John Rowman, Mick Cooper (red), Jekyll i Hyde. Wielorakie Ja we współczesnym świecie. ISBN: 978-83-89574-96-1, Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, cena 41.8 zł. KIS inw. 869/2009
 812. Elementy robotyki humanoidalnej. Projekt głowy humanoidalnej - Paladyn. Piotr Kaźmierczak, Krzysztof Luks, Lech Polkowski PJWSTK 2005, cena 35 zł KIS inw. 870/2009
 813. Leonard Laurence B. SLI - specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. O dzieciach, które nie potrafią mówić. ISBN 83-60083-05-3, 2006 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, , cena 36.72 zł KIS inw. 871/2009
 814. Felson Richard B., Suls Jerry M., Tesser Abraham, Ja i tożsamość. ISBN 83-89120-92-5, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cena 29.92 zł KIS inw. 872/2009
 815. Michał Heller, Czy fizyka jest nauką humanistyczną. Biblos Tarnów, ISBN 83-86889-63-2, cena 9.68 zł. KIS inw. 873/2009
 816. Jacek Dębiec, Mózg i matematyka. Biblos Tarnów, ISBN 83-7332-060-1, cena 11.25 zł. KIS inw. 874/2009
 817. Michał Heller, Sens życia i sens wszechświata Biblos Tarnów, Wyd. 2, 2008, ISBN 978-83-733259-2-0, cena 15.00 zł. KIS inw. 875/2009
 818. Marek Walesiak, Eugeniusz Gatnar, Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. WN PWN 2009, Cena 35,73 zł KIS inw. 877/2009
 819. Sipser Michael, Wprowadzenie do teorii obliczeń. ISBN: 978-83-204-3436-1 WNT 2009, Cena 43.25 zł, KIS inw. 878/2009
 820. Lior Rokach, Oded Maimon, Data Mining with Decision Trees: Theory and Applications, World Scientific Publishing Company, Cena 262 zł, KIS inw. 880/2009
 821. Sean Spence, The actor's brain: Exploring the cognitive neuroscience of free will, OUP, 2009 , Cena 187 zł, KIS inw. 881/2009
 822. Piotr Jaśkowski. Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł. Wydawnictwo: Vizja Press & IT, Cena 74,25 zł, KIS inw. 882/2009
 823. Bartłomiej Świątczak, Treść umysłu, wyd. UMK, 2008, Cena 16.90 zł, KIS inw. 883/2009
 824. Waldemar Skrzypczak, Analog-Based Modeling of Meaning Representations in English, wyd. UMK, 2006, cena 22.75 zł, KIS inw. 884/2009
 825. Edyta Lorek-Jezińska, Teresa Siek-Piskozub, Katarzyna Więckowska (ed.), Worlds in the Making. Constructivism and Postmodern Knowledge, wyd. UMK, 2006, cena 40.30 zł. KIS inw. 885/2009
 826. Gigerenzer Gerd, Intuicja. Inteligencja Nieświadomości. Prószyński i Ska 2009, Cena 27,55 zł. KMK inw. 886/2009
 827. Daniel C. Dennett Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości. Prószyński i S-ka 2007, cena 17.94 zł, KMK inw. 887/2009
 828. Neuropsychologia, Redakcja naukowa: Krzysztof Jodzio Nowe Tendencje w Psychologii, PWN, cena 42.43 zł, KMK inw. 888/2009
 829. Ograniczenia poznawcze. Starzenie się i psychopatologia Redakcja naukowa: Randall W. Engle, Grzegorz Sędek, Ulrich von Hecker, Daniel N. McIntosh, Nowe Tendencje w Psychologii, PWN, cena 42.43 zł, KMK inw. 889/2009
 830. Gary Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu Sopot 2009, cena 26.91 zł, KMK inw. 890/2009
 831. Dariusz Doliński, Wiesław Łukaszewski, Tomasz Maruszewski, Rafał K. Ohme, Manipulacja Seria: Bliżej psychologii, listopad 2009, Sopot, cena 22.77 zł, KMK inw. 891/2009
 832. Richard E. Nisbett, Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej? Seria: Mistrzowie Psychologii, wrzesień 2009, Sopot, cena 26.91 zł, KMK inw. 892/2009
 833. Poczobut Robert, Między redukcją a emergencją. Seria FNP: Wrocław 2009, cena 21 zł, KMK inw. 893/2009
 834. S. Edelman, Computing the Mind: How the Mind Really Works Oxford University Press, USA, cena 218 zł KMK inw. 894/2009
 835. Robert Piłat, O istocie pojęć. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007, cena 24.27 zł, KIS inw. 895/2010
 836. Waldemar Dos Passos, Numerical Methods, Algorithms and Tools in C#, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton (FL), 2010, ISBN: 978-0-8493-7479-1. Cena 289.- zł, KIS inw. 896/2010
 837. Red: Magdalena Śmieja, Jarosław Orzechowski. Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Wydawnictwo Naukowe PWN 2008, cena 28,26 zł KIS inw. 897/2010
 838. Douwe Draaisma, Rozstrojone umysły. PIW 2009, cena 30,99 zł KIS inw. 898/2010
 839. Martin Lindstrom, Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy. Znak 2009, cena 17,54 zł, KIS inw. 899/2010
 840. Piotr Francuz, Robert Mackiewicz. Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów Wydawnictwo Wydawnictwo KUL 2005 r, cena 37,50 zł. KIS inw. 900/2010
 841. Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów. Warszawa 2010, Wyd. Scholar, 28.44 zł KIS inw. 901/2010
 842. Matthieu Ricard, W obronie szczęścia. Wydawca: Czarna Owca Warszawa 2005, cena 22,43 zł, KIS inw. 902/2010
 843. Bruce Eckel, Thinking in java, Edycja Polska, ISBN 83-246-0111-2, Wydawnictwo HELION, cena 68,00 zł, KIS 903/2010.
 844. Luke Welling, Laura Thomson, PHP i MySQL Tworzenie stron WWW, Vademecum profesjonalisty, ISBN: 978-83-246-0821-8, Wydawnictwo HELION, cena 68,60 zł, KIS 904/2010
 845. Katy Börner, Atlas of Science, MIT Press, cena 97.65 zł KIS 905/2011
 846. Julie Steele. Beautiful Visualization: Looking at Data through the Eyes of Experts. ISBN-10: 1449379869, Cena 194,25 zł KIS 906/2011
 847. Edward R. Tufie. Envisioning Information. ISBN-13: 9780961392116, cena 180.60 zł, KIS 907/2011
 848. Stephen Few. Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis. ISBN-10: 0970601980, Cena 145,95 zł. KIS 908/2011
 849. Jerzy Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice. Wydawnictwo Homini, Listopad 2010, ISBN: 978-83-61568-21-6, Cena 22.07 zł KIS 909/2011
 850. David McCandless, The Visual Miscellaneum: A Colorful Guide to the World's Most Consequential Trivia. Collins Design, 2009, cena 102.90 zł KIS 910/2011
 851. Józef Bremer, Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych Kraków: Aureus, 2008, cena 32.00 zł KIS 911/2011
 852. Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein, 50 wielkich mitów psychologii popularnej Wydawnictwo: CiS , Styczeń 2011, ISBN:978-83-61710-03-5, Cena 26.91 zł, KIS 912/2011.
 853. Martin Lindstrom, BRAND sense - marka pięciu zmysłów. Wydawnictwo ONE Press 06/2009, ISBN: 978-83-246-1924-5, Cena 35.94 zł, KIS 913/2011
 854. Susan M. Weinschenk, Kliknij tu! Wykorzystaj neuromarketing w projektowaniu WWW, ISBN: 978-83-246-2746-2 Cena 28.60 zł, KIS 914/2011
 855. R. Douglas Fields, The Other Brain [Kindle Edition], Cena 46.51 zł, KIS 915/2011 (na Kindle)
 856. Harrington Anne, Wewnętrzna siła. Umysł, ciało i medycyna Wydawca: CiS Warszawa 2008 ISBN: 978-83-85458-23-4 Cena: 43,05 zł KIS 916/2011
 857. Korzeniowski Bernard, >From neurons to self-consciousness. How the brain generates the mind. Humanity Books 2011, Cena 34,65 zł, KIS 917/2011
 858. Klemm W.R, Core Ideas in Neuroscience. Benecton Press 2007, cena 72.57 zł, KIS 918/2011 (e-Book)
 859. R.D. Precht. Kim jestem. A jeśli już, to na ile? Wydawnictwo Zyski S-ka 2009, cena 26.02 zł KIS 919/2011
 860. R. Douglas Fields, Drugi mózg. Rewolucja w nauce i medycynie Wydawnictwo: Prószyński I S-Ka ISBN: 978-83-7648-649-9, cena 32.42 zł KIS 920/2011
 861. D.T. Larose, Metody i modele eksploracji danych Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, cena 38.26 zł, KIS 921/2011
 862. P. Johnson-Laird, How We Reason. Oxford University Press 2009 [Kindle Edition] $13.79, cena 46.33 zł KIS 922/2011
 863. David J. Chalmers, Świadomy umysł. Cena 42,43 zł KIS 923/2011
 864. Antonio Damasio Jak umysł zyskał jaźń. Konstruowanie świadomego mózgu. Rebis, Cena 27,93 zł KIS 924/2011
 865. Frith Chris, Od mózgu do umysłu Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Cena 32,75 zł KIS 925/2011
 866. Tim Hurson, Genialny umysł Jak myśleć i działać kreatywnie. Cena 26.21 zł KIS 926/2011
 867. Koronacki Jacek, Mielniczuk Jan. Statystyka dla Studentów Kierunków Technicznych i Przyrodniczych. Cena 42,75 zł, KIS 927/2011
 868. K. Cieślak-Blinowska, J. Zygierewicz, Practical Biomedical Signal Analysis Using MATLAB. Series: Series in Medical Physics and Biomedical Engineering, CRC Press 2011. Cena 355,95 zł, KIS 928/2011
 869. R.A. Horn, C.R. Johnson, Matrix analysis, CUP Press 1985 Cena 189,00 zł, KIS 929/2011
 870. Ben Goldacre, Lekarze, naukowcy, szarlatani. Od przerażonego pacjenta do świadomego konsumenta Wyd. Helion 2011, cena 37,15 zł. KIS 930/2011.
 871. W. Sotwin, Jak działa wola, czyli dynamika umysłu. Academica SWPS 2011, cena 27,56 zł. KIS 931/2011.
 872. A. Stachurski, Wprowadzenie do optymalizacji OWPW 2009, cena 30,09 zł. KIS 932/2012.
 873. Sue Gerhardt, Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. ISBN: 978-83-233-2807-0, rok: 2010, cena 27.56 zł. KIS 933/2012.
 874. Oliver Sacks, Oko umysłu, Wydawnictwo: Zysk i S-ka 2011, cena 30.99 zł. KIS 934/2012
 875. R.A. Horn, C.R. Johnson, Topics in matrix analysis, CUP 2008, cena 233.10 zł. KIS 935/2012
 876. Pacholik-Żuromska Anita, Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Rok wydania: 2011, Cena 24 zł, KIS 936/2012
 877. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowaska, Moc narrativum, Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2008, cena 13,86 zł. KIS 937/2012
 878. Magdalena Kamińska. Niecne memy. Dwanaście wykładów o sztuce internetu! Poznań, Wyd. 2011, cena 25,54 zł. KIS 938/2012
 879. Michel Desmurget, Teleogłupianie: O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci). Wyd. Czarna Owca, Warszawa 2012, cena 27,53 zł; KIS 939/2012
 880. Józef Bremer, Adam Chuderski, Pojęcia. Universitas Kraków, 2012, cena 32.85 zł; KIS 940/2012
 881. Disalvo David, Mózg incognito Wojna domowa w twojej głowie, Carta blanca, cena 24,09 zł, KIS 941/2012
 882. Disalvo David, Mózg na manowcach. Dlaczego oszukujemy, udajemy i ulegamy pokusom? Carta blanca, cena 27,53 zł, KIS 942/2012
 883. Srivastava, Ashok N. (ed). Advances in Machine Learning and Data Mining for Astronomy. Chapman and Hall/CRC 2012, Print ISBN: 978-1-4398-4173-0, cena 303 zł, KIS 943/2013
 884. Thompson, Michael, Lynda. Neurofeedback. Wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej. Biomed Neurotechnologie, cena 260 zł, KIS 944/2013
 885. Pinker S. Better angels of our nature. Pinguin 2011, cena 70 zł, KIS 945/2014
 886. Putko, A. Dziecięca ‘teoria umysłu’ w fazie jawnej i utajonej a funkcje wykonawcze.. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2008, cena xx zł, KIS 946/2014


Kindle Books - osobna lista książek bez nośników materialnych, powinna być bez numerów:

 1. R. Douglas Fields, The Other Brain [Kindle Edition], Cena 46.51 zł, KIS 915/2011 (na Kindle)
 2. P. Johnson-Laird, How We Reason. Oxford University Press 2009 [Kindle Edition] $13.79, cena 46.33 zł KIS 922/2011
 3. Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow. Cena 13.79 USD, electronic Kindle version.

Zamówione: