ł DI photo gallery

Laboratorium NeuroKognitywne

PHOTO GALLERYLaboratorium neurokognitywne 2016Nagroda Marszałka 2016

Department of Informatics

PHOTO GALLERYParty na dachu, maj 2012Po ostatnim seminarium w 2008 roku ... 13? Czy aby to dobrze wróży?Po obronie Sławka Zelka (2002), od lewej Krzysztof Grąbczewski, Norbert Jankowski, Sławomir Zelek, Halina Małek, Włodzisław Duch, Lech Cyrnek, Karol Grudziński, Antoine Naud, Jan Wasilewski

W. Duch i Nao, Festiwal Nauki 2012

W. Duch i Nao , Festiwal Nauki 2012

Jan Wasilewski, Halina Małek, Włodzisław Duch, Krzysztof Grąbczewski, Jarosław Meller, Norbert Jankowski, Rafał Adamczak

W. Duch, J. Wasilewski, R. Adamczak, M. Wierzbowska

Włodzisław Duch

Jan Wasilewski

Feliks Maniakowski

Jarosław Meller

Norbert Jankowski

Antoine Naud

Rafal Adamczak

Krzysztof Grąbczewski

Na konferencji w Zakopanem

Z Einsteinem za pan brat ... w Children's Hospital Research Foundation, Cincinnati, maj 2002

Nasz szef często buja w obłokach ...

i rujnuje muzykę Bacha ...