Institutes of Physics in Poland

Instytuty Fizyki w Polsce


Cracow: Jagiellonian University
Atomic Optics Division
Field Theory Division
Institute of Physics
Nuclear Physics Division
Particle Theory Division
Soft Condensed Matter Physics Division
Solid State Physics Division
Statistical Physics Division
 
Cracow: Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics
Department of High Energy Physics
Department of Theoretical Physics
 
Cracow: Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy
Dept of Condensed Matter Physics
Dept of Elementary Particles and Detectors
Dept of Environmental Physics
Dept of Medical Physics
Dept of Solid State Physics
Dept of Theoretical and Computational Physics
 
Gdansk: Gdansk University of Technology
Department of Luminescence and Electron Interactions
Department of Molecular Physics
Department of Physical Chemistry
Department of Physics of Electronic Phenomena
Department of Solid State Physics
Department of Theoretical and Mathematical Physics
 
Lublin: Lublin University of Technology
Department of Fundamental Electrical Engineering
 
Lublin: Marie Curie-Sklodowska University
Institute of Physics
 
Poznan: Poznan University of Technology
Institute of Physics
 
Szczecin: Technical University of Szczecin
Institute of Physics
 
Torun: Nicolaus Copernicus University
Department of Astronomy and Astrophysics
Department of Radio Astronomy
Institute of Physics
Laboratory of Solid State Optoelectronics
Torun Centre for Astronomy
 
Warsaw: Warsaw University
Department of Physics
Department of Chemistry
Division for Solid State Theory
Division for Theoretical High Energy Physics
 
Warsaw: Warsaw University of Technology
Institute of Physics
Nuclear Physics Division
 
Warsaw: Polish Academy of Sciences - Institute of Physics
X-Ray and Electron Microscopy Research
 
Wroclaw: University of Wroclaw
Institute of Theoretical Physics
Institute of Experimental Physics
Institute of Astronomy
 
Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Science
 

Other institutes & information interesting for computational physicists

Inne instytuty i informacje interesujące dla fizyków komputerowych


Polskie Towarzystwo Fizyczne

dfiz-l na serwerze fizyka.umk.pl, Dziekani Wydziałów Fizyki, Dyrektorzy Instytutów Fizyki

Warszawa: ICM, Instytut Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Computational and Math. Modeling Inst.)
Lista ośrodków superkomputerowych w Polsce (Superkomputer Centers in Poland)
Lista instytutów fizyki na świecie
Fizyka komputerowa na świecie (Computational Physics around the world)
Chemia w Polsce (Chemistry in Poland)

Science in Poland (Nauka w Polsce)
Spis jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce
Lista Instytucji Naukowych w Polsce
Komitet Badań Naukowych, lista grantow finansowanych przez KBN

Polska Akademia Nauk
Wydział III Nauk Mat-Fiz-Chem
Wydział IV Nauk TechnicznychInstytut Badań Systemowych (Institute of Systems Research) | Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering) | Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej (Institute of Theoretical and Applied Computer Science) | Instytut Podstaw Informatyki (Institute of Computer Science) | Instytut Podstawowych Problemów Techniki (Institute of Fundamental Technological Research) | Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki (International Biocybernetics Centre) |

Baza Informacji Skierowującej - firmy świadczących profesjonalne usługi informacyjne.
Bazy danych ICM: chemiczne i biomedyczne
Bazy danych dla nauki (Infobaza Gdansk)
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja im. Stefana Batorego
Lista pism importowanych do Polski (Polska Fundacja Upowszechniania Nauki)
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)
Ośrodek Transferu Innowacji

Physics journals (Pisma fizyczne)


Jeśli brakuje jakiegoś instytutu proszę o podanie adresu.            Włodzisław Duch,  id: wduch, na serwerze fizyka.umk.pl., 13.12.1999