Włodzisław Duch

Plan książek o kognitywistyce

Niestety nie znajduje czasu na dokończenie pisania tych książek ... jak tak dalej pójdzie to pewnie nie uda mi się do emerytury znaleźć na to czasu. Na razie proponuję notatki ze strony wykładu, ciągle uzupełniane.

Kognitywistyka I: Spekulacje dotyczące natury umysłu


Włodzisław Duch