Włodzisław Duch, Fascynujący świat programów komputerowych,  Wydawnictwo Nakom, Poznań, grudzień 1997. Informacje o nieaktualnych dowiązaniach proszę przesyłać na adress id: wduch, na serwerze is.umk.pl.

Tu są głównie linki, notatki do wykładów są tutaj.

6. Grafika z komputera  7. Informacja z komputera  8. Obliczenia przy pomocy komputera.


6.  Grafika z komputera

Magia Grafiki - grafika w WWW.
Foto Onet | E-Foto, odbitki z plików.

6.1 Podstawowe pojęcia i standardy graficzne

Trzy kategorie: grafika rastrowa (grafika bitmapowa lub malarska), grafika wektorowa i grafika prezentacyjna; rysunek techniczny, CAD, Computer Aided Design;

6.1.1 Cechy grafiki rastrowej

Obraz bitmapowy, piksel (pixel jest skrótem od angielskiego „picture element");
kolor, rodzaje koloru, dithering, modele koloru: HSB, RGB, CMYK, Pantone, Truematch

Corel Product Index

Formaty graficzne: PCX, BMP, TIF (TIFF), GIF, DIB, IMG, JPG, JPEG, MSP, TGA, WPG, WMF, PCD, DJVU, MP4, LWF ...

JPG: standard kolorowych (24-bity) zdjęć: JPG.com | JPG Optimizer | JPEG.org, informacje o JPEG2000, nowy standard oparty na kompresji falkowej.

PNG, Portable Network Graphics
DejaVu, kilka razy lepsze niż JPEG, program z AT&T | LizardTech oferuje DejaVu i format MrSID, oparty o kompresję falkową.
DejaVu - kompresja całych dokumentów, 40-80 KB na stronę daje b. dobrą jakość, oddziela tło od obrazów.
MPEG-4, również do obrazów statycznych, 2-5 razy mniejsze niż JPG, dostosowanie do strumienia przesyłania danych, możliwe interakcje z obrazami!
LuraTech, kompresja falkowa LWF do zdjęć i JPEG2000; Irfan View ma plugin do LWF.

Slajd skanowany na 1200 dpi daje plik 5 MB w formacie BMP; JPG trudny do odróżnienia (jakość 85) to ok. 300 KB, kompresja falkowa przydatna jest przy niższych jakościach obrazu.

Archiwum narzędzi dla GIFów (w tym animowanych) w Poznaniu;

ClipArt.com - najlepsze źródło grafik, fontów i zdjęć
Worth 1000 - Świetne fotomontaże
Art Today, >1.2 miliona klipów.
Barry's Clip Art Server - dużo dowiązań do grafiki wszelkiego rodzaju
animowane GIFy od Gizmo

6.1.2 Cechy grafiki wektorowej

Grafika wektorowa jest zorientowana obiektowo.
Podstawowe pojęcia: punkty kontrolne, krzywe Beziera; ścieżka, kontury, wypełnienia: jednolite, gradientowe czyli tonalne, szrafury oraz tekstury, obiekty, koperty, grupy, warstwy, tryb konturowy

Formaty graficzne: EPS, CDR, CGM, DRW, PIC, PICT, DXF, HPGL

6.1.3 Cechy grafiki prezentacyjnej

Rodzaje wykresów: słupkowe (bar graph), warianty; wykresy liniowe; wykresy tortowe; reprezentacja „radarowa"; wizualizacja danych.


6.2 Programy grafiki rastrowej

Net::art, informacje o grafice komputerowej

Obróbka kolorowych zdjęć:
Photoshop | Polski serwis Photoshopa i wortal grafiki | Grafika Komputerowa - pluginy Photoshopa | PC Resources for Photoshop Photoshop plug-ins | świetne pluginy Freda Mirandy |
Picture Publisher i Photostyler; retuszowanie, separacja barw i korekcja koloru; Kai's Power Tools (KPT) - program do efektów specjalnych.


Genuine Fractals - pozwala na powiększanie zdjęć bez utraty jakości!

Corel, część WordPerfect Corporation

Foto-iluzje, interesująca strona


6.3 Przetwarzanie obrazu i wizualizacja danych

Computer Graphics - lista laboratoriów zajmujących się wizualizacją danych
Computer Graphics World - pismo, informacje o grafice 3D, ich lista programów i sprzętu dla potrzeb grafiki

AVS ( Application Visualization System firmy Advanced Visual Systems)
apE ( animation production Environment, środowisko do tworzenia animacji firmy TaraVisuals Corporation)
DADiSP, analiza i wizualizacja danych, sygnałów i obrazów, przyjmuje dane z Excella , na PC i stacje robocze
Envision - interakcyjny system dla geofizyków
IDL - potężny pakiet do analizy i wizualizacji wielowymiarowych danych
Image Magic (Unix)
Iris Explorer (dołączany do stacji Silicon Graphics)
Khoros, Uniwersytet Nowego Meksyku, Naval Research Lab; informacje z serwera niemieckiego
SigmaPlot (Jandel Scientific), współpracuje z aplikacjami Microsoft Office
Macsyma, Maple, MathCAD i Mathematica
Noesys dla Windows 95/NT i Power Macintosh
VDE - Visualization Data Explorer, na stacje robocze IBM RS/6000, archiwum z Corenell University.
Xgobi i XGvis - wizualizacja wielowymiarowych danych, darmowe, dla systemu Unix
xv - manipulacja obrazami pod X-windows

Grapher (wykresy płaskie) lub Surfer (wykresy przestrzenne).
MapViewer (Golden Software, Inc.) - mapy cyfrowe
TexCAD, PSTricks - rysowanie w LaTeXu
Sharewarowy program GLE; Krak-Graph.


6.4 Programy do grafiki wektorowej

Adobe Illustrator, Aldus Freehand , Canvas for Windows

CorelDraw! : Corel Chart, Corel Photo-Paint, refleksy świetlny (ray tracing), efekty fotorealistyczne - CorelDream 3D i CorelMotion 3D; Corel WebDesigner

Draw Perfect , Harvard Graphics, Fractal Design Painter (Fractal Design Corp.)

Micrografx ABC Graphics Suite: Picture Publisher, Micrografx Designer, ABC Flowcharter, ABC Media Manager.

Van Gogh for Windows, polska firma Vadim

Biblioteka przestrzennych obiektów graficznych OpenGL

ChemWindows,edytor wzorów chemicznych

Xfig for Windows, wersja znanego programu unixowego do prostych rysunków.


6.5 Liternictwo komputerowe

Bitstream opracowała nową technologię fontów o nazwie TrueDoc, PFS (Portable Font Structure)

Typehause, z Digitalthread, wielki wybór fontów.
CorelDraw!

6.6 Animacja

Autodesk 3D Studio (Autodesk)

CARTOON; Desktop Animator;

Virtual fish tank, czyli writualny zbiornik z rybami!

Animowane GIFy, duży zbiór AnimationFactory


6.7 Programy do grafiki prezentacyjnej

Visual Tools for Presenters
Freelance Graphics for Windows (Lotus)
PowerPoint, Microsoft Office

MS-Graph Microsoft Harvard Graphics for Windows (SPC)


6.8 Rysunek techniczny i komputerowo wspomagane projektowanie (CAD)

6.8.1 CAD i rysunek techniczny

Autodesk, producent AutoCAD
Graf2000,
ArchiDraw to krajowy program przeznaczony głównie dla architektów, dystrybucja: firma KAN Trading Co., Ltd.
ArchiCAD firmy Graphsoft.
Pismo CAD Forum

6.8.2 Komputerowo wspomagane projektowanie

CAE, Computer Aided Engineering, CAM, Computer Aided Machinery
CIM, Computer Integrated Manufacturing
INCAD, SCHEMAIGE, Unigraphics II

SPICE, program do programowania programowalnych układów logicznych; PADS, symulator analogowych układów elektronicznych; SUSIE, symulator działania złożonych układów logicznych; EAGLE, program do projektowania obwodów drukowanych, ma polską instrukcję i pracuje nawet na PC-XT.

6.8.3 Diagramy i schematy

Schematy blokowe, schematy organizacyjne

Visio for Windows (Shapeware Corp.); ADS Diagrammer (Atlantic Design); Metadesign for Windows (MetaSoftware Corp.); Aldus Intellidraw (Aldus Corp.); SnapGrafx (Micrografx) ; Chartist-2 (Novagraph); ABC Flowcharter (Micrografx), Rfflow (RFF Electronics); Org Plus for Windows (Banner Blue Software); Windows Orgchart (Micrografx); Easyflow (HavenTree Software); Flow Charting (Patton & Patton Software); Turboflow (Daytron Electronics); allClear (Clear Software)


6.9 Sharewarowe i darmowe oprogramowanie graficzne

Graphics Workshop, PaintShop, PageDraw, TopDraw (Top Software)

DTP: Envision Publisher
Free Graphics Software

Obróbka cyfrowych obrazów:
Digital Camera Tools
Neat Image - fitr szumu
NeoSoft, Inc.

GFX, pismo poświęcone grafice komputerowej


6.10 Tendencje rozwojowe grafiki komputerowej

Programy do tworzenia graficznych stron WWW, np. Corel WebMaster

Graphics and analysis software
Graphics sites on the Web

Mapy: Graphic Maps, Globes | Perry-Castaneda Map Collection

Ikony: The Icon Browser (Sunsite) | Anthony's Icon Library | The Icon Browser | WWW Icons | WWW Icons and Logos | Bazar ikon |

Sztuka: Asian Arts | Illusion Works Home Page | Pacific HiTech Art Gallery | The Internet Webseum of Holography |
Domena .art w Internecie: www.art.pl

Grafika: Image Finder | Caboodles of Clip Art | The Cartoon Factory | The Doctor Fun Archive | Animki i Mangi na serwerze Sonyx w Polsce | Gismo.at zbiór grafik, sporo GIFów animowanych | DaVinci Great Grafix & Tutorial | Fullmoongraphics | Andy Art Stuff & Tutorial | Der Grafik Tutor |

Gemini Graphics | Pixel Cool Design | Website-Designs | Roxanne Anis & More | The Animfactory 10.000 Animation | Digitalthread | Grafix | Graphicdesign Miningco | Photoshop Resources |

HypArt - The Project
All Posters, galeria posterów
Secondnature - malarstwo i grafika
eVox - panoramy, wirtualna rzeczywistość
WebTV ciekawa idea ale jakoś się nie rozwija

Fotografia: Webshots, najlepsze fotografie | Foto Asia |

Edycja wideo: Muvee, najłatwiejszy program do edycji.


7.  Informacja z komputera

7.1 Kiedy potrzebne są bazy danych?

PIM (Personal Information Manager)

7.2 Podstawowe pojęcia

DBMS (od angielskiego akronimu Data Base Management Systems)

Dwa poziomy - logiczna i fizyczna struktury zapisu, pola, rekordy

Bazy bez struktury (free form database)

Relacyjne bazy danych, RDBMS, encje, atrybuty, klucze, związki encji, 1NF, czyli pierwsza forma normalna bazy danych

Repozytoria lub słowniki danych, administratora bazt danych (DBA, DataBase Administrator)


7.3 Rodzaje baz danych

DSS (Decision Support Systems); OLTP (On Line Transaction Processing), transakcje

ODBS (Open Data Base Systems)

Sieciowe bazy danych , udostępnianie baz danych przez WWW: 4th Dimension 6.0, Borland IntraBuilder 1.01, askSam Web Publisher 3.0, Oracle WebServer 2.1, Lotus Domino 4.5

Do projektowania logicznej struktury danych w hierarchicznych i sieciowych bazach danych używany jest język definicji danych (DDL, Data Definition Language) a do korzystania z systemu służy język manipulacji danymi (DML,Data Manipulation Language).

Obiektowo zorientowane bazy danych; rozproszone bazy danych, replikacja, temporalne bazy danych.

7.4 Typowe cechy programów DBMS

Formularze, menu i raporty


7.5 Język zapytań SQL

SQL (Structured Query Language),czyli Strukturalny Język Zapytań: standard SQL 2 opracowany w 1992 roku, rozszerzony o ODBC w 1995 roku; standard SQL 3 wzbogacony o rozszerzenia obiektowe jest w opracowaniu i powinien sie pojawić około 1999 roku.

7.6 Przykłady i porównanie programów zarządzających bazami danych

Oracle (wg. wielkości obrotów) około 50%, Informix i Ingres około 15%

7.6.1 Systemy profesjonalne

DB/2 (IBM Canada)
Gupta SQLBase (Centura Corporation)
Informix Software Polska, w Polsce od 1994 roku
Ingres (Computer Associates, CA) , w Polsce Rodan Systems Sp. z.o.o.
Microsoft SQL Server for Windows NT
Oracle Corporation
PROGRESS Application Development Environment, w Polsce CSBI (Computer Systems Business International SA)
Adabas C, Siemens Nixdorf Polska
Sybase PL

7.6.2 DBMS dla mniejszych firm

dBase (Borland)
FoxPro (Microsoft)
Microsoft Access
Paradox (Borland)
Raima Database Manager

Standard IDAPI (Integrated Database Application Programming Interface),

ODBC ( Open Data Base Connectivity)


7.7 Bazy danych bez struktury

Lotus Agenda

7.8 Giga i Terabajtowe bazy danych

Textract, System TOPIC firmy Verity

7.9 Hiperkarta i hiperbazy

HyperCard na Macintosha

7.10 Przykłady banków danych i elektronicznych archiwów

Fundacje: fundacja im. Stefana Batorego, fundacja Sorosa,

7.11 GIS, Systemy Informacji Geograficznych


7.12 Polskie banki danych.

BIS, baza informacji skierowującej, zawiera dane o polskich firmach świadczących profesjonalne usługi informacyjne.

Business Foundation - bazy danych o polskim biznesie, oferowanych towarach, firmach poszukujących partnerów zagranicznych.

BMB Promotions - posiada bazę danych o wszystkich gminach w Polsce - wszystkie znaczące podmioty gospodarcze

CINP - Centrum Informacji Naukowej i Przemysłowej, reprezentant STN International w Polsce, bazy danych dotyczące współpracy między firmami polskimi i zagranicznymi, bazy handlowo-ekonomiczne, dostęp do światowych baz informacyjnych, bazy danych dla przemysłu chemicznego.

Dun & Bradstreet (D&B) Poland to polski oddział największej na świecie firmy (oddziały w 60 krajach, 2 miliony klientów rocznie) zajmującej się dostarczaniem informacji gospodarczych.

EUROSTART - udostępnia kilkanaście polskich baz danych przez serwis KOLIBER dostępny przez sieć pakietową POLPAK.

Giga-Teleservice - biuletyny giełdowe, informacje z rynku pieniężnego, kapitałowego i towarowego oraz system transakcyjny ogłoszeń.

GUS - Główny Urząd Statystyczny, dane statystyczne, rejestr REGON

Internet Securities dostarcza informacje inwestycyjno-finansowe o Polsce, Czechach, Rosji i krajach nadbałtyckich.

Krajowa Izba Gospodarcza, krajowe podmioty gospodarcze

KLON/JAWOR, bank informacji o organizacjach pozarządowych

LEX - krajowy system informacji prawnej

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - informacja naukowa i naukowo-techniczna.

PESEL , Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Reuters Polska uruchomił w 1993 roku profesjonalny serwis informacji gospodarczych Polish Financial News Service.

Teleadreson, baza danych o firmach

TIP, czyli Towarzystwo Informacji Profesjonalnej, grupuje firmy specjalizujące się w udostępnianiu informacji.

WWW Technology - różne bazy danych

Brokerzy informacji

7.13 Tendencje rozwojowe

Integracja: OLE oraz DocObjects, bazy wiedzy.

Komputery masowo równoległe (MPP), LIMD ( Large-scale In Memory Database), Digital i Oracle.


8.  Obliczenia przy pomocy komputera.

8.1 Arkusze kalkulacyjne


VisiCalc (VisiCorp), pierwszy arkusz
Excel (Microsoft)
Lotus 1-2-3 , Lotus Improv
Quattro Pro (Borland)
SuperCalc, CA-Compete, Lucid 3D, AsEasyAs

8.2 Modelowanie ekonomiczne i finansowe

Do celów edukacyjnych polecić można arkusz Cruncher (Davidson & Associates)


Gauss, Mathematica
Simula, Powersim lub Simulink (Matlab)
Matematyka i zastosowania: The Penn State Mathematics Information Server
Internet Center for Mathematics Problems (MathPro)
CSC Mathematical Topics (Finland)
Virtual Library of Mathematics (Florida State University)
FINWeb, modelowanie finansowe

Mathtools, technical computing portal


8.3 Obliczenia statystyczne


Statgraphics (Manugistics Inc) STATG-PL (polskie litery w opisie wykresów)
CSS STATISTICA (StatSoft Inc.)
Data Desk (Majih)
Minitab (Minitab Inc)
SPSS  (SPSS Inc.), pakiet Systat
StatLib, czyli wszystko o programach statystycznych
SAS Institute - programy do wspomagania podejmowania decyzji, data mining
język S dla obliczeń statystycznych.
S-Plus (Mathsoft)
StatXact, LogXact (Cytel)

Statystyka na serwerze wystarczy załadować swoje dane.


8.4 Obliczenia numeryczne

Fortran | C | Pascal

Mathtools, technical computing portal

Biblioteki numeryczne:   NAG ( Numerical Algorithms Group), IMSL.

Netlib Repository at UTK/ORNL
Matlab (Mathworks) | Mathtools - kompilator M -> C++ i inne narzędzia do Matlaba | Ahlea - pattern recognition toolbox | FALCON - Fast Array Language COmputatioN, dopalacz do Matlaba
MathCAD (Mathsoft, Inc)
Scilab, porównywalny z Matlabem, darmowy pakiet dla Windows 95/NT
TKSolver firmy Universal Technical Systems, Inc. (UTS)


8.5 Obliczenia symboliczne

Języki operujące matematycznymi symbolami
Obliczenia symboliczne: informacje ogólne z Yahoo i SymbolicNet

Axiom (IBM), wyrósł z systemu Scratchpad;
Derive (Soft Warehouse)
Macsyma (Inc)
Maple (Waterloo Maple Inc)
Matlab firmy MathWorks, translator mcc, czyli z MATLABA do C
Mathcad, AXUM, S-Plus, programy firmy Mathsoft
Mathematica, Wolfram Research | obliczanie całek przez WWW
Musimp; Reduce (jeden z najstarszych języków do obliczeń symbolicznych);
Theorist - podobny do Derive

Dystrybucja wielu pakietów symbolicznych i statystycznych w Polsce: firma Gambit | firma ABB Poland (Matlab)


Włodzisław Duch, Fascynujący świat programów komputerowych,  Wydawnictwo Nakom, Poznań, grudzień 1997. Informacje o nieaktualnych dowiązaniach proszę przesyłać na adress id: wduch, na serwerze is.umk.pl.

Tu są głównie linki, notatki do wykładów są tutaj.