Neuropsychologia komputerowa.

W semestrze letnim 2007 roku prowadziłem na SWPS wykład "Neuropsychologia komputerowa", przez jeden semestr (30 godzin), połączony z laboratorium (15 godzin).
Wykład ten od 2008 roku prowadzę na UMK pod tą samą nazwą "Neuropsychologia komputerowa" (przez rok jako "Modelowanie Funkcji Mózgu").

Jest to część cyklu 6 wykładów związanych z kognitywistyką.
Włodzisław Duch