VoiceLab

Katedra KIS współpracuje z firmą VoiceLab.AI z Gdańska zajmującą  się technologiami automatycznego rozpoznawania mowy. W ramach współpracy prowadzone są prace badawcze dotyczące zastosowania metod uczenia maszynowego (w tym głębokich sieci neuronowych) w tworzeniu modeli akustycznych gwarantujących wysoką skuteczność rozpoznawania mowy polskie.

Współpraca realizowana jest w ramach projektu „Opracowanie systemu Automatycznego Rozpoznawania Mowy (ARM) VoiceLab w oparciu o głębokie sieci neuronowe DNN (Deep Neural Networks) i stworzenie innowacyjnego systemu zbierania danych i treningu modeli akustycznych RAMD (Rapid Acoustic Model Development) w celu osiągnięcia super-human performance”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Strona firmy: http://www.voicelab.pl