Viser Toolbox

Nanyang Technological University Logo

Współpraca z prof. Cheong Siew Ann z Nanyang Technological University w Singapurze w celu utworzenia pakietu oprogramowania w środowisku Matlab służącego do wizualizacji, segmentacji, klasteryzacji i analizy trajektorii układów dynamicznych oraz złożonych danych statycznych.
Współpraca została rozpoczęta w roku 2011.

Dedykowana strona oprogramowania Viser wraz z przykładami i publikacjami dotyczącymi zaimplementowanych metod znajduje się pod adresem:
http://www.is.umk.pl/~kdobosz/visertoolbox