Seminarium 4.11.2019

Dr inż. Michał Pierzchalski, Katedra Informatyki Stosowanej, UMK: „W poszukiwaniu zasad rozwoju poznawczego”

Abstrakt
Przedstawiono podejście do opisu rozwoju poznawczego za pomocą formalizmu matematycznego z teorii grup. Powiązano ten formalizm z reprezentacjami neuronowych odpowiedzialnymi za transformacje w przestrzeni. Autor argumentował, że na poziomie neuronowym rozwój poznawczy polega na tworzeniu się nisko-wymiarowych reprezentacji neuronowych odpowiedzialnych za różnego rodzaju transformacje. Postawił hipotezę, że ten rozwój można ująć za pomocą zasady symetrii.