Seminarium 29.10.2018

Mgr Michał Joachimiak, Katedra Informatyki Stosowanej, UMK: “Kompresja percepcyjna wideo 3D z użyciem mapowania istotności”

Abstrakt
Kompresja percepcyjna ma szczególne znaczenie przy sygnałach wideo, w których jakość wycinka obrazu znajdującego się poza polem widzenia może zostać obniżona, przy znikomym wpływie na subiektywną jakość obrazu, kosztem znacznego obniżenia nakładu bitów wymaganego do transmisji takiego sygnału. Przykładowymi zastosowania to kompresja wideo 3D oraz wideo 360 stopni.