Seminarium 28.10.2019

Mgr Mateusz Patera, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski: “Co widzą i co czują gracze?”

Abstrakt
Tematem wystąpienia będzie projekt realizowany w Laboratorium Badań Medioznawczych UW. W przedsięwziętych badaniach analizujemy reakcje graczy na wydarzenia mające miejsce w świecie gry. Analizie podlegają reakcje graczy zarejestrowane podczas kluczowych momentów meczu (np. gol, cieszynka, rzut rożny, rzut karny, czerwona kartka itp.), które decydują o jego przebiegu, dynamice i – wedle hipotezy – także zaangażowaniu graczy. Podczas eksperymentów integrowane są cztery pomiary: okulografia (analiza ruchu gałek ocznych), facetracking (analiza prawdopodobnie przeżywanych emocji odczytywanych na podstawie mikroekspresji twarzy), GSR (analiza reakcji skórno-galwanicznej) oraz EKG (analiza elektrycznej czynności mięśnia sercowego).