Seminarium 26.11.2018

Mgr Ewa Ratajczak, Katedra Informatyki Stosowanej, UMK: “Propozycja zaadresowania problemów metodologicznych dotyczących techniki HRV-biofeedback: kryterium sukcesu treningu oraz efekt placebo”

Abstrakt
Prezentacja wyników zebranych podczas realizacji projektu objętego grantem NCN Preludium 9 pt. “BrainHeart. Wpływ treningu HRV-biofeedback na dynamikę procesów uwagowych oraz myślenie dywergencyjne”. W trakcie realizacji projektu podjęte zostały próby rozwiązania niektórych problemów metodologicznych dotyczących techniki HRV-biofeedback. Stworzono nowy warunek kontrolny uwzględniający efekt placebo – Sham HRV-biofeedback oraz metodę testowania jego wiarygodności. Ponadto opracowano wskaźnik kryterium sukcesu treningu YETI, który na podstawie jakości wykonywanych treningów umożliwia kontrolę nad włączaniem do badań jedynie osób trenujących poprawnie.