Seminarium 25.11.2019

Mgr inż. Michał Komorowski, Katedra Informatyki Stosowanej, UMK: „Spectral Fingerprinting – odległość funkcjonalna i sieci”

Abstrakt
Poznawać ludzki mózg to odkrywać mechanizmy stojące za procesami poznawczymi, przyczynami zaburzeń psychicznych czy motywacją naszych działań. Każdy obszar ludzkiego mózgu wykazuje tendencję do aktywacji w ramach określonych wzorców, które są powiązane z powyższymi mechanizmami. Nowatorskie podejście Anny Keitel i Joachima Grossa (“Individual human brain areas can be identified from their characteristic spectral activation fingerprints”, PLoS Biol, t. 14, nr 6, s. e1002498, 2016), zwane Spectral Fingerprinting, pozwala na reprezentowanie obszarów mózgu w unikalny sposób i wgląd w ich wewnętrzną dynamikę. Długofalowym celem moich badań jest reimplementacja metody na potrzeby analiz sygnału EEG, co ma nadzieje otworzyć nowe możliwości analizy głębokich struktur podkorowych i ich dynamiki. Podczas prezentacji omówiłem najnowsze wyniki badań nad spektralnymi fingerprintami uzyskanymi na danych z The Human Connectome Project, przedstawiłem opracowaną miarę służącą do ilościowego porównywania spektralnych fingerprintów oraz nakreśliłem plany przyszłych badań.