Seminarium 22.10.2018

Mgr Michał Meina, Katedra Informatyki Stosowanej, UMK: “Inercyjna Nawigacja Zliczeniowa wspomagana estymacją odległości przy użyciu rzadkiej infrastruktury radiolatarni UWB”

Abstrakt
Przedstawiona zostanie metoda poprawiania estymacji położenia przy użyciu systemu inercyjnej nawigacji zliczeniowej, która obarczona jest błędem akumulacyjnym. Do tego celu wykorzystane zostały radio operujące na ultraszerokim paśmie, które potrafią ustalić odległość z dokładnością do kilku centymetrów. Zaprojektowany została adaptacja filtra cząsteczkowego, która pozwala na dokonywanie poprawek na rzadkiej infrastrukturze radiowe (maksymalnie dwa radia w zasięgu)