Seminarium 21.11.2016

Jan Nikadon: „Rekonstrukcja aktywności bioelektrycznej mózgu na podstawie EEG–schemat badań symulacyjnych”.

Abstrakt
Seminarium poświęcone będzie schematom badań symulacyjnych stosowanych do oceny metod rekonstrukcji aktywności bioelektrycznej mózgu na podstawie elektroencefalografii (EEG). Metody te mają na celu dostarczenie wglądu do dynamiki  rządzącej funkcjonowaniem mózgu. Stosuje się je w celu poprawy rozdzielczości przestrzennej o rzędy wielkości w porównaniu z konwencjonalnym EEG z jednoczesnym zachowaniem wysokiej rozdzielczości czasowej właściwej dla EEG (t.j. pozwalają one osiągnąć rozdzielczość przestrzenną na poziome BOLD-fMRI oraz rozdzielczość czasową o rządy wielkości większą niż BLD-fMRI, dodatkowo dostarczają sygnału który jest bardziej bezpośrednim pomiarem aktywności neuronalnej niż pozostałe nieinwazyjne metody neuroobrazowania).

fig_005_000_10_sampled_locations_with_orientations_crop