Seminarium 21.10.2019

Mgr inż. Marek Orliński, Katedra Informatyki Stosowanej, UMK: “Fast Encoding Length”

Abstrakt
Metody prototypowe pozwalają na wybór instancji ze zbioru danych, które są kluczowe dla klasyfikacji (np. kNN). Pozwala to na redukcję zbioru przy zachowaniu jakości klasyfikacji.
Jedną z metod prototypowych jest Encoding Length, cechujący się złożonością O(n^3). Prezentujemy wersję Encoding Length opartą na Locality Sensitive Hashing Forests, która dorównuje oryginalnej wersji jakością, a ma złożoność O(nlogn).