Seminarium 11.10.2019

Mgr Bartosz Celmer, Katedra Informatyki Stosowanej, UMK: “Prezentacja obecnie rozważanych problemów”

Abstrakt
W czasie prezentacji chciałbym przedstawić kilka obecnie analizowanych problemów oraz zasięgnąć opinii odnośnie możliwych rozwiązań.