Seminarium 10.12.2018

Dr inż. Michał Pierzchalski, Katedra Informatyki Stosowanej, UMK: “W poszukiwaniu neuro-dynamicznych zasad przestrzennego rozwoju poznawczego.”

Abstrakt
Zabawa z klockami stymuluje rozwój umiejętności przestrzennych, zdolności motorycznych, wyobraźni, umiejętności społecznych, języków, zdolności wczesnego czytania i pomaga dzieciom zrozumieć pojęcia matematyczne. Umiejętności przestrzenne okazały się być nie tylko niezbędne do rozwoju dziecka, ale także silnymi predyktorami przyszłych osiągnięć w dyscyplinach STEM. Ponadto umiejętności przestrzenne są plastyczne i mogą być trenowane przez osoby w każdym wieku. Zazwyczaj zajęcia z klockami przybierają formę swobodnej zabawy w przedszkolach bez formalnych akademickich celów matematycznych. Lepsze zrozumienie rozwoju umiejętności dzieci w budowaniu różnych konstrukcji z klocków mogłoby pomóc w strukturyzowaniu zabaw z manipulowaniem obiektami w celu stymulowania umiejętności przestrzennych i zwiększenia skuteczności edukacji matematycznej. Uważamy, że na podstawie wyników symulacji obliczeniowych uda nam się zweryfikować hipotezę badawczą i znajdziemy dzięki temu wskazówkę na temat neuro-dynamicznych zasad leżących u podstaw rozwoju tego typu umiejętności. Rezultaty naszych prac mogą doprowadzić do bardziej naturalistycznych terapii opartych na zrozumieniu, w jaki sposób nasze funkcje poznawcze są ściśle powiązane ze stanami fizycznymi ciała.