TestMgr – wspomaganie wykonywania testów


System wspomagający przeprowadzanie testów psychometrycznych (m.in. przez skanowanie formularzy z odpowiedziami) i ich wstępną interpretację.

Do czego służy program?

Zadaniem programu jest wspomaganie przeprowadzania testów opartych o zestawy pytań. Program został stworzony przede wszystkim z myślą o testach psychologicznych, więc jest w stanie znacznie ułatwić pracę wszystkim tym, którzy przeprowadzają testy, na które osoba badana odpowiada “tak” lub “nie” a potem na podstawie udzielonych odpowiedzi naliczają wartości skal, które z kolei służą do wystawiania diagnoz czy dokładniejszej interpretacji. Program zarządza bazą danych, w której przechowuje wszystkie informacje o badanych osobach i wynikach kolejnych testów. Dzięki temu zachowywana jest cała historia przeprowadzanych badań, a więc w każdej chwili mamy możliwość szybkiego odnalezienia dowolnych wyników z przeszłości. Co więcej ta sama baza może być używana przez program wizualizacyjny wykorzystujący metody sztucznej inteligencji dla wspomagania diagnozowania (IDSS – Intelligent Decision Support System).

Program pozwala:

  • wczytywać automatycznie odpowiedzi badanego z zeskanowanego arkusza odpowiedzi
  • przeprowadzać test przy użyciu komputera
  • wprowadzać ręcznie odpowiedzi z arkusza
  • oglądać na ekranie profilogramy

Program jest w pełni konfigurowalny (można zdefiniować własne pytania, skale i tabele przeliczeniowe) dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy testów. Okienka przedstawione na tej stronie pokazują program w zastosowaniu do testów MMPI (Minessota Multiphasic Personality Inventory).

Obsługa programu

W specjalnym oknie dialogowym można wykonywać podstawowe operacje edycji bazy danych. Można dodać nowego badanego, wprowadzić kolejne badanie, poprawić dowolne dane o pacjentach czy badaniach, a także usuwać niepotrzebne dane.

To samo okienko służy do wyboru badania, którego wyniki chcemy wprowadzać, czy analizować.
Wyniki badania mogą też zostać zeskanowane z arkuszy, na których osoba badana udzielała odpowiedzi. Wówczas dane o pacjencie i badaniu oraz wyniki badania zostaną automatycznie umieszczone w bazie danych. Arkusz, na którym osoba badana zaznacza odpowiedzi przedstawiony jest poniżej:

Opcja komputerowego przeprowadzania testu otwiera okno, w którym osoba badana będzie mogła udzielić odpowiedzi zaznaczając odpowiednie pola myszką lub przy użyciu strzałek z klawiatury:

Odpowiedzi mogą też zostać sprawnie wprowadzone do specjalnych tabeli przy użyciu klawiatury:

Program został wyposażony także w prostą wizualizację wyników badania, która jest dostępna w głównym oknie dialogowym jako profilogram: