Programy Katedry Informatyki Stosowanej

Ogólne systemy analizy danych:

Pakiet GhostMiner, powstały przy współpracy z oddziałem Fujitsu w Polsce, FQS Poland.

Wcześniejsze wersje niektórych modułów tego pakietu.

  • FSM – Feature Space Mapping – więcej
  • IncNet – sieć neuronowa typu RBF – więcej
  • SBM – Similarity Based Methods – więcej
  • SSV Tree – drzewo decyzyjne oparte o kryterium separowalności – więcej

Programy wykorzystujące metody opracowane w KIS do konkretnych zastosowań:

  • IDSS – Intelligent Decision Support System – więcej
  • TestMgr – Wspomaganie Przeprowadzania Testów – więcej