Jak działa mózg – spis treści.

Słowniczek pojęć związanych z neuronaukami

Uwaga: nie są to nazwy w pełni zweryfikowane, proszę o uwagi w przypadku zauważenia jakichś błędów.
Dodałem tu połączenia do stron Wikipedii, ogólne kategorie to: Lista regionów ludzkiego mózgu, Kategoria:Neuroanatomia, Układ nerwowy człowieka, Narządy zmysłów, Ośrodkowy układ nerwowy, Mózgowie, Układ limbiczny.
Przydatny jest też słownik terminów biologicznych PWN. Polsko-anglo-łaciński słownik anatomiczny jest coraz lepszy, oraz Linguee podający obszerne przykłady i słownik Diki ma sporo anatomicznych pojęć; układ nerwowy - karty testowe.
Cognitive Atlas to ontologia pojęć dotyczących kognitywistyki.
Interaktywny atlas anatomiczny firmy IMAIOS ze zdjęciami.
Psychology Wiki jest rozwijany od 2006 roku i ma wiele krótkich artykułów na temat mózgu wraz z referencjami.

Struktury mózgu

Abducens – odwodzący
ACC = Anterior Cingulate Cortex; dACC-cACC dorsal; pcACC, pdACC, pMCC, cACC = posterior ACC; acACC, adACC, aMCC=anterior midcingulate cortex. rACC=vACC rostral=ventral; pgACC, pACC= pregenual, sgACC, sACC= subgenual Broadman fields: dACC 32+24a,b,c; rACC 32+24a,b,c+33+25
Aferentne połączenia – połaczenia wchodzące z zewnątrz, aferentacja – zbiór wchodzących połaczeń, deaferentacja – odłączenie.
Amygdalaciało (jądro) migdałowate, struktura układu limbicznego.
Amygdaloclaustral area – pole migdałowato–przedmurzowe.
Anterior – przednia
Anterior commissure – spoidło przednie
Aqueduct of midbrain - Wodociąg mózgu
Archipallium, archicortex – kora stara.
Arcuate nucleus – jądro łukowate, rdzeniomózgowie.
Arcuate fasciculus – pęczek łukowaty, wiązka łącząca obszary Wernickego i Broki

 
Basal ganglia – jądra podstawne (podstawy).
Basal forebrain – część podstawna kresomózgowia = ciało migdałowate, jądro ogoniaste i soczewkowate, ciało prążkowane, włókna spoidłowe i kojarzeniowe, torebka wewnętrzna i wieniec promienisty
Basal substance – istota podstawowa (międzykomórkowa)
Baso–laterale, część podstawowo–boczna
Basolateral amagdyloid nucleus – jądro migdałowate podstawne boczne
Basomedial amagdyloid nucleus – jądro migdałowate podstawne przyśrodkowe
BFP - Brain Fingerprint
Brain stem – pień mózgu = rdzeniomózgowie i śródmózgowie + most.
Brodmann areas - pola Brodmanna, pola cytoarchitektoniczne
Broki ośrodek – ruchowy ośrodek mowy
Bruzda centralna, bruzda Rolanda
Bulbus olfactorius, opuszka węchowa

 
Calcarin sulcus – bruzda ostrogowa (w płacie potylicznym, obszar wzrokowy)
Caudate nucleusjądro ogoniaste, część podstawna kresomózgowia, jądro układu pozapiramidowego
CA1, CA2, CA3 – obszary hipokampa
Choroid plexus - Splot naczyniówkowy (produkuje płyn mózgowo-rdzeniowy)
Central amagdyloid nucleus – jądro migdałowate środkowe
Centromedian nucleus – jądro środkowo–przyśrodkowe wzgórza
Móżdżek - Cerebellum
Cerebral crus – Odnoga mózgu
Cerebrum – mózg
Chiasma opticum, skrzyżowanie wzrokowe, część podwzgórza
Ciało kolankowate boczne, LGN, Lateral Geniculate Nucleus
Ciało modzelowate, corpus callosum, ma dziób (rostrum), kolano (genu) i pień (truncus)
Ciało prążkowane, corpus striatum – jądro ogoniaste, skorupa i gałka blada,
Ciało suteczkowate, corpus mamillare
Cingulate gyrus, zakręt obręczy, struktura układu limbicznego
Cingulate cortex, kora zakrętu obręczy, stara kora
cingulo-opercular network - sieć obręczowo-wieczkowa
Claustrum – przedmurze
Cochlear nucleus – jądra ślimakowe
Colliculus inferior, wzgórek dolny
Colliculus facialis, wzgórek twarzowy
Colliculus superior, wzgórek górny
Commissures, masywne połączenia pomiędzy półkulami, spoidła, połączenia istoty białej
Corona radiata – wieniec promienisty
Corpora mammilaria, ciała suteczkowate, struktura układu limbicznego
Corpus callosum – spoidło wielkie, ciało modzelowate
Corpus striatum – ciało prążkowane
Corpus pineale, pineal gland, szyszynka, gruczoł dokrewny
Cortical amygdaloid nucleus – jądro migdałowate korowe
Corticofugal pathways – drogi zstępujące, odkorowe
Culmen – czub
Cuneus – klinek
Crura cerebrii – konary mózgu
Cytoarchitektoniczne mapy

Diagonal band – prążek przekątny
Diencephalonmiędzymózgowie
Dentate gyrus – zakręt zębaty, stara kora, w hipokampie
nucleus, jądro zębate (związane z utrzymywanie postawy ciała)
granule cells, komórki ziarniste zakrętu zębatego
DAN - Dorsal Attention Network, Grzbietowa Sieć Uwagowa: Science Direct
DICS = Dynamic Imaging of Coherent Sources
DM, Dorsal–Medial nucleus, jądro przyśrodkowo–grzbietowe
DMN - Default Mode Network, Sieć Wzbudzeń Podstawowych
Dorsal, górny (grzbietowy)

Eferentne połaczenia – wychodzące
Eminentia saccularis, wyniosłość woreczkowa
Encephalon – mózgowie: tyło, śród i przodomózgowie.
Entorhinal cortex – węchomózgowie, kora (stara) węchowa hipokampa, czołowa część kory zakrętu hipokampa
Epithalamus – nadwzgórze, część międzymózgowia
EMD - Empirical Mode Decomposition
ERS - Event Related Synchronization
ERD - Event Related Desynchronization
ERM - Event Related Mode
ERP - Event Related Potential


Falx cerebri – sierp mózgu
FEF = Frontal Eye Fields, junction of the precentral and superior frontal sulcus - pola czołowe oczy
Fimbria – strzępek, część sklepienia bliska hipokampa
Fissure – szczelina
Flocculus – kłaczek
FornixSklepienie, struktura układu limbicznego, łączy się z hipokampem.
Frenologia – pseudonauka oceniająca zdolności umysłowe na podstawie kształtu czaszki.
Frontal – czołowy
Superior frontal sulcus - górna bruzda czołowa


Globus pallidus – gałka blada, część jąder soczewkowatych
Granule cells – komórki ziarniste
Gyrus angularis – zakręt kątowy
Gyrus orbitales – zakręt oczodołowy
Gyrus – zakręt, zawój
          cinguli – zakręt obręczy
          precentralis – zakręt przedśrodkowy
          postcentralis – zakręt zaśrodkowy kory
          rectus, albo straight gyrus, zakręt prosty


Heschl's gyrus – zakret Heschla, leży w nim kora słuchowa
Hindbrain – tyłomózgowie
Hipokamp – hippocampus (po łacinie „konik morski”), róg Ammona, struktura układu limbicznego
HIPS - Horizontal Intraparietal Sulcus
Hypophysis – przysadka mózgowa
Hypothalamus – podwzgórze
Hypothalamic sulcus - Bruzda podwzgórza


IFG - Inferior Frontal Gyrus, zakręt czołowy dolny
INAH (interstitial nuclei of the anterior hypothalamus) – jądra śródmiąższowe przedniego podwzgórza
Inferior colliculus – wzgórki czworacze dolne, część śródmózgowia
Inferior temporal gyrus - zakręt skroniowy dolny.
Infundibulum – lejek, struktura łącząca przysadkę z podwzgórzem
Internal capsuletorebka wewnętrzna, oddziela jądro ogoniaste i wzgórze od jądra soczewkowatego.
Intraparietal sulcus, IPS – bruzda śródciemieniowa, sulcus intraparietalis
Inferior parietal lobule, IPL – płacik ciemieniowy dolny; Lobulus parietalis, area B39 (angular gyrus) B40 (supramarginal gyrus)
Interventricular sulcus - bruzda międzykomorowa
Insula, insular cortexwyspa, płat kory mózgu leżący w głębi bruzdy bocznej
Interthalamic adhesion - Zrost międzywzgórzowy
Istota czarna – substantia nigra, siatkowata (pars reticulata) i zbita (pars compacta)
Istota dziurkowana – substantia perforata
Istota dziurkowana tylna – interpeduncular perforated substance, substantia perforata interpeduncularis, substantia perforata posterior, posterior perforated substance


Jądro – nucleus
         czerwienne, red nucleus, nucleus ruber, część śródmózgowia, należy do nakrywki.
         migdałowate, nucleus amygdale, amygdala
         nerwu twarzowego – facial nerve nucleus
         niskowzgórzowe, nucleus subtalamicus,
         ogoniaste, nucleus caudatus, w strukturach prążkowia
         prążka przekątnego – nucleus diagonal band
         podstawne, basal ganglia, w tym substancja czarna, jądra soczewkowate
         podstawy (?), ciało prążkowane, przedmurze, jądro migdałowate
         przyśrodkowo–grzbietowe, część wielkokomórkowej i drobnokomórkowa
         półleżące, część prążkowia brzusznego, gł. struktura układu mezolimbicznego – nucleus accumbens
         szwu, raphe, w moście i rdzeniu przedłużonym
         środkowe przegrody – medial septal nucleus
         soczewkowate – nucleus lentiformis = skorupa+gałka blada, część podstawna kresomózgowia


Kolce dendrytyczne, dendritic spines
Kora okołowęchowa hipokampa, entorhinal cortex>
Kora przyhipokampalna, parahipocampal cortex
Komórki ziarniste, warstwy komórek, móżdżek i mózg
Komórki Purkinjego, „duże” komórki móżdżkowe


Lateral medullary lamina – blaszka rdzenna boczna
Lateral Inferotemporal Multimodal Area (LIMA) – boczny dolnoskroniowy obszar wielomodalny
Lateral sulcus - bruzda boczna, też bruzda Sylwiusza
Lamina terminalis – blaszka krańcowa
Lateral medullary lamina – blaszka rdzenna boczna
Lateral ventricle – komora boczna
Lentiform nucleus – jądro soczewkowate
LGB, Lateral Geniculate Body, jądra kolankowate boczne wzgórza do którego dochodzą projekcje wzrokowe, zwane inaczej LGN, Lateral Geniculate Nucleus, ciało kolankowate boczne ?
LH, lateral hypothalamus, boczne części podwzgórza
Limbic lobe – płat limbiczny
Lobus insularis, płat wyspowy
Locus coeruleus, miejsce sinawe


Mammilary bodies - ciała suteczkowate, struktura układu limbicznego
Medial geniculate body - ciało kolankowate przyśrodkowe
Medial septum, przegroda rdzeniowa
Mediana, pośrodkowa
Medulla, rdzeń
Medulla oblongata = myelencephalon, rdzeń przedłużony, rdzeniomózgowie
Medulla spinalis, rdzeń kręgowy
Meninges – opony
Mesencephalon - śródmózgowie
Mesial region – rejon konarów mózgu
Metencephalon - tyłomózgowie wtórne
Metathalamus – zawzgórze, LGB i MGB
MTL, Medial Temporal Lobe, płat skroniowy przyśrodkowy, czyli hipokamp, zakręt zębaty, zakręt hipokampa, okolice kory okołowechowej i węchowej.
MGB, Medial Geniculate Body, ciało kolankowate przyśrodkowe, jądro wzgórza do którego dochodzą projekcje słuchowe
Miejsce sinawe, locus coureulus
Międzymózgowie, zawiera wzgórze, podwzgórze, nadwzgórze i zawzgórze
Most, struktura łącząca rdzeń przedłużony z śródmózgowiem.
Most Varola, zgrubienie neuronów łączących półkule móżdżku i wychodzących z niego
Cerebellum - Móżdżek
Myelencephalon – rdzeniomózgowie
Metencephalon – tyłomózgowie wtórne
Mesencephalon – śródmózgowie


Mózg, cerebrum
Mózgowie, tworzy przodomózgowie (półkule mózgu+miedzymózgowie), śródmózgowie i tyłomózgowie
Móżdżek, cerebellum


Nakrywka - Tegmentum, część śródmózgowia
Namiot mózgu, oddziela półkule móżdżku
Neocortex, kora nowa
Neurotransmitery
Nodulus, grudka (sklepienie komory IV)
Nuclei septi, jądra przegrody
nucleus – jądro
          nucleus accumbens – jądro półleżące
          nucleus abducens, jądro odwodzące, pień mózgu
          Nucleus amygdalae, jądro migdałowe
          Nucleus caudatus, jądro ogoniaste
          Nucleus lentiformis, jądro soczewkowate = skorupa + gałka blada
          Nucleus subthalamicus, jądro niskowzgórzowe
          Nucleus reticularis thalami, NRT


Obex, zasuwka
Occipital, potyliczny
Olfactory – węchowy
          Olfactory bulb – opuszka węchowa
          Olfactory nucleus – jądro węchowe
          Olfactory islets – wyspy węchowe
          Olfactory striae – prążki węchowe
Olivae – oliwki, uwypuklenia rdzenia przedłużonego
Operculum – wieczko (czołowe, skroniowe, czołowo–ciemieniowe), przykrywa wyspę.
Orbitofrontal cortex (OFC) – kora oczodołowa-czołowa.
Orexin - hipokretyna, hormon, neuropeptyd, przeciwdziała zmęczeniu sennemu, zaburzenia w narkolepsji.


Pallidium – gałka blada, dorsal i ventral
Parabrachiales nucleus - jądra okołoramieniowe;
Parahippocampal area, pole przyhipokampowe
Parahippocampal gyrus, zakręt przyhipokampowy, zawiera hak (uncus)
Perforated substance – istota dziurkowana
Parietal – ciemieniowy
Parietal gyrus inferior, superior – płacik ciemieniowy dolny, górny
Periamygdaloid cortex – kora okołomigdałowata
Periaqueductal gray, PAG - istota szara okołowodociągowa
Perirhinal cortex, okolice okołowęchowe
Peduncle, konar
          Peduncular fasciculus – pęczek konarowy
          Peduncular loop – pętla konarowa
Perigenual anterior cingulate cortex – przykolankowa przednia część zakrętu obręczy (?)
Perifornical nucleus – jądro okołosklepieniowe
Pień mózgu – brain stem
Pineal gland - Szyszynka
Piramida – pyramis, struktura w rdzeniu przedłużonym
Piriform cortex – kora gruszkowata (okolice migdałowate)
Pituitary gland - przysadka mózgowa
Planum temporale – wieczko, płaszczyzna lub równina skroniowa, skojarzeniowy obszar słuchowy.
Płat –lobe
          czołowy (frontalis)
          Płat ciemieniowy (parietalis)
          Płat limbiczny
          Płat potyliczny (occipitalis)
          Płat skroniowy (temporalis)
Płacik ciemieniowy dolny, górny – parietal gyrus inferior, superior
PPRF – Pontine paramedian reticular formation, część formacji siatkowatej
Podpora, podkładka – subiculum, część hipokampa
Podwzgórze – hypothalamus, brzuszna część międzymózgowia, autonomiczny ukł. nerwowy
Pons – most, struktura pnia mózgu
Pontine respiratory group, pneumotaxic center - ośrodek pneumotaksji
Posterior – tylna
PCC - Posterior Cingulate Cortex, tylny zakręt obręczy
Primary auditory cortex (PAC) – pierwotna kora słuchowa
Prążkowie – striatum = jądro ogoniaste i skorupa
Precuneus, Praecuneus - przedklinek
Prefrontal cortex – przedczołowa
Propriocepcja – recepcja sygnałów z mięśni
Prosencephalon – przodomózgowie = między + kresomózgowie
Prosopagnosia – niezdolność do rozpoznawania twarzy
Przysadka mózgowa – pituitary gland, hypophysis, gruczoł dokrewny
Pulvinarpoduszka, największe, tylne jądro wzgórza
Putamen – skorupa, część jądra soczewkowatego
Pyramis – piramida, w rdzeniu przedłużonym


Raphe – jądra szwu
Radiatio optica – promienistość wzrokowa
Red nucleus, jądro czerwienne
RAS, Reticular Activating System – twór siatkowaty; ARAS wstępujący twór siatkowaty
Rdzeń kręgowy – medulla spinalis
Rdzeń przedłużony – medulla oblongata
Retrosplenial cortex, RSC - kora pomiędzy formacją hipokampa i płatem ciemieniowym, za tylną częścią ciałą modzelowatego, BA 28 i 29.
Rhinencephalon – węchomózgowie
Rhombencephalon – tyłomózgowie = rdzeniomózgowie + tyłomózgowie wtórne


Septum – przegroda, struktura układu limbicznego
Septal area – pole przegrodowe
Septum pellucidum - przegroda przezroczysta
Serotonina – jeden z najważniejszych neurotransmiterów.
Sklepieniefornix.
Skorupa – putamen, część jądra soczewkowatego
Splenium – płat
Spoidło tylne - posterior commissure.
Spoidło wielkie - corpus callosum
STG – superior temporal gyrus, zakręt skroniowy górny
Striatum – prążkowie = jądro ogoniaste i skorupa
STS – superior temporal sulcus, bruzda skroniowa górna
Subiculum – podpora
Substancja czarna – substantia nigra, część jąder podstawy mózgu, siatkowata (pars reticulata) i zbita (pars compacta)
Substantia innominata – istota bezimienna (lub nieokreślona), zawiera jądro Meynerta
Subthalamus – niskowzgórze
Sulcus, sulci cerebri – bruzdy mózgu
Szyszynka - Pineal gland
         Sulcus centralis, bruzda środkowa
         Sulcus calcarinus, bruzda ostrogowa
         Sulcus cinguli, szczelina obręczy
         Sulcus collateralis, bruzda poboczna
         Sulcus lateralis, bruzda boczna (Sylwiusza)
         Sulcus lunatus, bruzda półksiężycowata
         Sulcus parietooccipitalis, bruzda ciemnieniowo–potyliczna
         Superior temporal sulcus, górna bruzda skroniowa
Superior colliculus, wzgórki czworacze górne, część śródmózgowia (inaczej tectum)
Superior parietal cortex – górna kora ciemieniowa
Superior Parietal Lobule, SPL, area B5 i B7 - górny płacik ciemieniowy
Superior temporal gyrus (STG) – zakręt skroniowy górny
Superior temporal sulcus (STS) – bruzda skroniowa górna
Superior longitudinal fasciculus - pęczek podłużny górny
Suplementary motor area (SMA) – dodatkowe pole ruchowe
Supramarginal gyrus – zakręt nadbrzeżny
Suprachiasmatic nucleus – jądro nadskrzyżowaniowe, regulacja rytmów okołodobowych
Sylvian fissure – szczelina boczna Sylwiusza
Synestezja – synesthesis
Synestezja – synesthesis
System limbiczny (układ limbiczny) – limbic system
Szczeliny mózgu – fissura cerebri
Szyszynka, gruczoł dokrewny – corpus pinneale, pineal gland,


Śródmózgowie, midbrain, mesencephalon, opiera się na moście i zawiera wzgórki czworacze (część pokrywy, czyli tectum), nakrywkę oraz konary mózgu.


Tapetum – obicie
Tectum – pokrywa
Tectal plate /a> - Pokrywa śródmózgowia
Telencephalon – kresomózgowie, mózg bez pinia i móżdżku.
Tegmentum mesencephali – nakrywka śródmózgowia
Temporal – skroniowy
Temporal Pole Superior, TPS - BA38, biegun skroniowy górny
Temporo-occipital junction (TOJ) – skrzyżowanie skroniowo-potyliczne
Temporo-parietal junction (TPJ) – skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe
Thalamuswzgórze
               thalamus dorsalis, wzgórze grzbietowe,
Tonsil - migdałek móżdzku
tractus olfactorius, pasmo węchowe
Trochlear nerve – nerw bloczkowy
Tuber cinereum – guz popielaty, część podwzgórza
Twór siatkowaty, system aktywacji w tworze siatkowatym, Reticular Activiating System, RAS
Tyłomózgowie, tworzy most, rdzeń przedłużony i móżdżek


Uncus, hak
Uncinate fasciculus - pęczek haczykowaty


Vagus - błędny
VA, ventral anterior nuclei – brzuszno–przednie jądro wzgórza
VL, ventral lateral nuclei – brzuszno–boczne jądro wzgórza
Ventral – brzuszny
Ventricles – komory wypełnione płynem mózgowo–rdzeniowym
VPL, Ventral–Posterior Lateral nuclei – brzuszno–przednio–boczne jądro wzgórza do którego dochodzą projekcje czuciowe, sygnały bólu i sygnały termiczne.
Ventrolateral preoptic (VLPO) nucleus – jądro przedwzrokowe brzuszno–boczne podwzgórza, regulacja snu, połączenia z ciałem migdałowatym
VTA, ventral tegmental area – brzuszna część nakrywki śródmózgowia
Ventromedial - brzuszno-przyśrodkowe.
Vermis, robak, struktura przylegająca do móżdżku
Vestibular – przedsionkowy
Visual Word Form Area, VWFA – obszar wzrokowej formy słów (lewa bruzda skroniowo–potyliczna)


Wernickego obszar, kora skroniowa, słuch
Wodociąg mózgu - Aqueduct of midbrain Wzgórki czworacze górne, superior colliculus
Wzgórze, thalamus, międzymózgowie, czucie
Wzgórze grzbetowe, thalamus dorsalis


Zakręt, gyrus, wyniosła fałda mózgu
               Zakręt czołowy dolny, środkowy, górny – frontal gyrus, inferior (IFG), middle (MFG), superior (SFG)
               Zakręt czołowy górny – marginal gyrus
               Zakręt hipokampa – hippocampal gyrus
               Zakręt językowaty – gyrus lingualis
               Zakręt językowaty, zakręt potyliczno–skroniowy, przyśrodkowy – lingual gyrus
               Zakręt kątowy – angular gyrus
               Zakręt klinowo–językowy przedni, tylny – cuneolingual gyrus, anterior, posterior
               Zakręt nadbrzeżny – supramarginal gyrus
               Zakręt obręczy – callosal gyrus
               Zakręt podspoidłowy, zakręt przykrańcowy – subcallosal gyrus
               Zakręt potyliczno–skroniowy boczny, przyśrodkowy – occipitotemporal gyrus (lateral, medial)
               Zakręt prosty – gyrus rectus
               Zakręt przedśrodkowy – precentral gyrus
               Zakręt przyhipokampowy – gyrus parahippocampalis
               Zakręt wrzecionowaty – fusiform gyrus
               Zakręt zaśrodkowy – postcentral gyrus
               Zakręt zębaty – dentate gyrus płat limbiczny, formacja hipokampa
               Zakręt skroniowy dolny, środkowy, górny – temporal gyrus, inferior (ITG), middle (MTG), superior (STG)


Żyła wzgórzowo–prążkowiowa górna – vena thalamostriata superior


Neuropsychologia


Amnezja wsteczna, retrogradna, retrogade amnesia
Amnezja następcza, anterogradna, anterogade amnesia
Anosagnozja – anozognozja, czyli brak świadomości upośledzenia
Anosognosia – anozognozja, brak poczucia choroby
Aphasia – afazja, czyli utrata zdolności używania mowy i pisma.
Apraxia – Apraksja, zaburzenie wykonywania celowych ruchów i czynności
Agnostic alexia – aleksja agnostyczna, ślepota słowna, niemożność rozpoznawania słów przy zdolności do rozpoznawania liter.
Agrafia – utrata zdolności pisania

Diplopia – podwójne widzenie, wynikające z braku synchronizacji dwuocznej, obraz może być przesunięty w różny sposób.
Dysfagia – trudności z przełykaniem.
Dyslexiadysleksja, trudności w nauce czytania i pisania.
Dyzatria – zaburzenia mowy z powodów neurologicznych lub uszkodzenia mięśni.

Metamorfozja – zniekształcenie odbieranych wrażeń wzrokowych.

Motor alexia – niezdolność do głośnego czytania

Paragnozja lub agnozja wzrokowa

Sensory alexia – aleksja czuciowa.

Simultanagnozia – niezdolność do całościowego widzenia przedmiotów, skupianie się na jednej z cech

Inne

FSM, Feature Space Mapping, sieć na funkcjach separowalnych
GW, Global Workspace, Globalna Przestrzeń Robocza (pamięć robocza)
MLP, Mulitleayer Perceptron, Perceptron Wielowarstwowy
RBF, Radial Basis Function, sieć na radialnych funkcjach bazowych
TNGS, Theory of Neuronal Group Selection, teoria selekcji grup neuronalnych

 

5–HT – serotonina, neurotransmiter.
ACh – acetylocholina, neurotransmiter.
apoptoza – zaprogramowana śmierć neuronów (komórek).
BDNF – brain–derived neurotrophic factor, mózgowy czynniki neurotroficzny.
CCK – cholecystokinina
DA – dopamina
enkefalina – neuropeptyd–neurotrasmiter
EPSP – pobudzający potencjał postsynaptyczny.
GABA – kwas gammaaminomasłowy – neurotransmiter.
neurotrasmitery, neuroprzekaźniki – substancje pośredniczące w przekazywnaiu impulsów nerwowych.
NA – noradrenalina, neurotransmiter.
NGF – neuron growth factor.
NT3 – neurotrofina 3
peptydy, łańcuchy aminokwasów
somatostatyna, neurotransmiter

 

Filozofia umysłu

Epifenomenalizm
Funkcjonalizm
Kognitywizm
Okazjonalizm
Qualia – jakości wrażeń.


Jak działa mózg – spis treści.