Systemy operacyjne (semestr zimowy 2019)

Laboratoria komputerowe odbywają się

  • w poniedziałek w godz. 1000-1200 w sali PK1.
  • w poniedziałek w godz. 1800-2000 w sali PK1.

Zadania do wykonania na laboratorium (J. Kobus)
Quizy

Adres bazowego repozytorium na serwerach studenckuch:

/git/so19/<nazwisko>

Adres zdalny repozytorium:

<user>@ameryk.fizyka.umk.pl/git/so19/<nazwisko>

Notatki z wykładu Systemy Operacyjne (J. Kobus) PDF
Materiały do zajęć Wprowadzenie do UNIX (M. Grochowski) HTML PDF

Kurs Basha
Advanced Bash-Scripting Guide
Podstawy programowania w powłoce BASH
Bash - WikiBook
Greg's Wiki BashFAQ Bash Pitfalls Bash Guide Bash Sheet
BashOneLiners.com - „jednolinijkowce”
Bash One-Liners Explained: Part 1 Part 2 Part 3
Porównanie Bash i tcsh: Command Shells Comparision
HowTo: Use Bash Parameter Substitution Like A Pro
getopts
The Bash-Hackers Wiki
learnshell.org - interactive Shell Programming tutorial

Execute BASH Shell Script Online
Easy and Quick way to run Bash Script Online
explainshell.com - analiza on-line poleceń powłoki
www.shellcheck.net - analiza on-line skryptów sh/Bash

Sciaga UNIX Toolbox
Ściąga - polecenia linii komend More Linux Commands
Introduction to Linux: A Hands on Guide
Linux - wprowadzenie (WikiBook) (polskie tłumaczenie, niestety niekompletne)
Open-AGH - System Unix
Unix/Linux Command Cheat Sheet
All the Best Linux Cheat Sheets
Ultimate collection of Linux/Unix cheat sheets
Polecenie UNIX ściąga
Commands & Utilities - The Single UNIX® Specification, Version 2

Efektywne programowanie w AWK Arnold D. Robbins Common threads: Awk by example Part 1, Part 2 Part 3
AWK – Become an expert in 60 minutes
The GNU Awk User's Guide
Awk, Nawk and GNU Awk Cheat Sheet PDF TXT DOC

Sed one liners Part 1 Part 2 Part 3
Sed Stream Editor Cheat-Sheet PDF TXT DOC
the sed $HOME

Regex Crossword
regex tester
Kvalley Computers and Internet -- RegEx Evaluator
Sprawdzacz wyrażeń regularnych (Regular expressions checker)
Regular_expression
Regular Expression Basic Syntax Reference
Regular Expressions - User Guide

PuTTY (Win)
git git GUI clients
VirtualBox
WinSCP
Cygwin
Real VNC Viewer Tight VNC
MobaXterm The complete toolbox for remote computing

Emacs podstawowe komendy HTML, PDF)
Vim - podstawowe komendy (HTML, PDF)

Emacs - manual
Emacs wiki
Emacs for Vi users
Emacs Cheat Sheet

Graphical vi-vim Cheat Sheet and Tutorial
VIM adventures Interaktywny tutorial VI
Beginner's guide to Vi Improved (vim)

git - dokumentacja
git ready learn git one commit at a time by Nick Quaranto
git cheat sheet by GitHub Education

Hierarchia systemu plików System plików /proc Pliki katalogu /proc/
Coreutils - dokumwntacja
UNIX core commands
The Linux Programmer's Guide
The Single UNIX® Specification, Version 2

Materiały przygotowujące do certyfikatu LPIC-1

Linux Professional Institute
LPIC-1 Overview

Sieć LAN na WFAiIS (Regulamin korzystania z sieci wydziałowej)
Przydatne proste skrypty dla linuxa