Programowanie Proceduralne

W semestrze zimowym 2019/2020 wykład odbywa się w każdy wtorek g. 8-10 w auli COK.

Wykład w całości - plik będzie aktualizowany na bieżąco w trakcie postępów wykładu.

  • Trochę historii komputerów i programowania.
  • Podstawowe pojęcia,
  • Języki programowania - historia, klasyfikacja.
  • Środowiska programistyczne.
  • Pliki źródłowe: hello.c
  • Struktura kodu.
  • Zmienne - deklaracja i inicjalizacja.
  • Najważniejsze operatory: arytmetyczne, relacji i logiczne
  • Funkcje: printf(), scanf().
  • Instrukcje sterujące: if, else, while
  • Przykłady programów: pole koła, silnia
  • Komentarze w C
  • Standardy C (ANSI C vs. C99)
  • Graficzna postać kodu: wcięcia
  • Pliki źródłowe:
  • Anatomia funkcji.
  • Deklaracje i definicje funkcji.
  • Parametry formalne i aktualne.
  • Zmienne na stosie.
  • Zmienne globalne i lokalne.
  • Funkcje i procedury.
  • Biblioteki standardowe.
  • Biblioteka math.h
  • Rekurencja(rekurencja(rekurencja)) vs. iteracja
  • Przykłady algorytmów: alg. Euklidesa (NWD), wyznaczanie liczb pierwszych, wzór Herona (pole trójkąta), wyznaczanie silni, elementy ciągu Fibonacciego
  • Pliki źródłowe:
  • Tablice - deklaracja, inicjowanie, indeksowanie, operator [].
  • Tablice jako argumenty funkcji.
  • Typowe przykłady użycia tablic: wczytywanie wartości, kopiowanie
  • Struktury - deklaracja, operator dostępu ., inicjowanie struktur
  • Typ struct jako argument funkcji
  • Struktura jako wartość zwracana z funkcji
  • Przykłady algorytmów:
   • przeszukiwanie liniowe
   • przeszukiwanie liniowe z wartownikiem
   • wyznaczanie środka masy układu punktów materialnych
  • Pliki źródłowe:
   • przeszukiwanie.c - przeszukiwanie liniowe
   • przeszukiwanie2.c - przeszukiwanie liniowe z wartownikiem
   • wyznaczanie środka masy układu punktów:
    • sm1.c - punkt materialny reprezentowany jako tablica float punkt[4]
    • sm2.c - punkt materialny reprezentowany przez strukturę struct punkt
    • sm3.c - punkt materialny reprezentowany przez strukturę zawierającą tablicę struct punkt
    • sm4.c - układ punktów reprezentowany przez tablicę struktur float punkt[]
    • sm6.c - układ punktów reprezentowany przez strukturę z tablicą punktów struct chmura
  • Adresy, wskaźniki, zmienne wskaźnikowe, typ wskaźnikowy.
  • Deklaracje zmiennych wskaźnikowych.
  • Operator referencji & i dereferencji *
  • Wskaźniki jako argumenty funkcji.
  • Wskaźniki jako wartość zwracana z funkcji.
  • Co wspólnego mają wskaźniki i tablice?
  • Przykłady algorytmów:
   • jednoczesne znajdowanie elementu największego i najmniejszego w ciągu
   • wyznaczanie najczęściej występującego elementu w ciągu
  • Pliki źródłowe:
   • wyznaczanie największej i najmniejszej liczby całkowitej:
   • wyznaczanie dominanty w ciągu liczb całkowitych
  • Bit, bajt i kody bitowe
  • Pozycyjne systemy liczbowe
  • Reprezentacja liczby całkowitej i rzeczywistej w komputerze
  • Limity typów liczbowych.
  • Niedokładności przy obliczeniach zmiennopozycyjnych
  • Przykłady algorytmów:
   • zapis liczby w innym systemie pozycyjnym
  • Pliki źródłowe:
   • dec2all.c zamiana do innego systemu liczbowego
  • Reprezentacja znaków, kod ASCII
  • Łańcuchy znakowe
  • Formatowanie za pomocą printf() i scanf()
  • Przykłady algorytmów:
   • wyszukiwanie wzorca
  • Pliki źródłowe:
   • strindex.c wyszukiwanie wzorca metodą naiwną i Boera-Moore'a
  • Operatory bitowe, przesunięcie bitowe
  • Operator rzutowania
  • Operator warunkowy ?:
  • Wszystkie operatory i ich priorytety
  • Przykład: szyfrowanie XOR, maski bitowe
  • Pliki źródłowe:
   • szyfr-xor.c szyfrowanie tekstu za pomocą operacji XOR
  • Plik i format pliku
  • Systemy plików
  • Strumienie
  • Podstawowe operacje na strumieniach w C
  • Pliki źródłowe:
  • Co było a czego nie było na wykładzie?
  • Wstęp do inżynierii oprogramowania.
  • Kilka dobrych rad
  • O stylu i standardach kodowania
  • Obsługa błędów w C

Zagadnienia do testu

 • Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Język ANSI C
 • Maciej M. Sysło, „Algorytmy”, WSiP, Warszawa, 2002.
 • David Griffiths, Dawn Griffiths, „Rusz głową! C”, Helion, Gliwice, 2013.
 • (prawie) wszystkie książki na temat języka C

Ściąga dotycząca programowania w C w Visual Studio
C reference
Programming C (wikibook) (wersja polska)
Alfabetyczny spis funkcji biblioteki standardowej ANSI C (tzw. libc) w wersji C89
ANSI C for Programmers on UNIX Systems
The International Obfuscated C Code Contest

Visual Studio Express (MS Windows)
Visual Studio - wystarczy darmowe Visual Studio Community 2017 Eclipse z wtyczką CDT (GNU Linux, MS Windows)
NetBeans IDE C and C++ Development
Bloodshed Software - Dev-C++ (MS Windows) Nie rozwijany od 2005 !!
Rozwijana nieoficjalna wersja DevC++ Orvel DevC++
Code::Blocks (GNU Linux, MS Windows, Mac OS X)
Kdevelop KDE Development Environment (GNU Linux)
Anjuta DevStudio IDE for C and C++, written for GTK/GNOME (GNU Linux)
Relo (MS Windows)
Turbo C version 2.01 (MS Windows)
CodeLitle - A Free, open source, cross platform C,C++,PHP and Node.js IDE

Ideone - Kompilator online
OnlineGDB
jdoodle
Compile and Execute C Online
paiza.io Online C Compiler