Poprzedni rozdział. | Jak działa mózg - spis treści.


9.4 Podsumowanie funkcji kory

Podsumowanie udziału poszczególnych płatów kory mózgu w różnych funkcjach psychicznych.
To podsumowanie będzie później częścią ogólnego podsumowania funkcji różnych obszarów mózgu, podczepionego do mapy mózgu.

Płat potyliczny:

 • widzenie; analiza koloru, ruchu, kształtu, głębi;
 • skojarzenia wzrokowe, ocena, decyduje czy wrażenie jest analizowane i jaki jest jego priorytet.

Wyniki uszkodzeń płata potylicznego:

 • dziury w polach wzrokowych (skotoma);
 • trudności w umiejscowieniu widzianych obiektów;
 • halucynacje wzrokowe; niedokładne widzenie obiektów, widzenie aureoli;
 • trudności w rozpoznawaniu kolorów;
 • trudności w rozpoznawaniu znaków, symboli, słów pisanych;
 • trudności w rozpoznawaniu rysunków;
 • trudności w rozpoznawaniu ruchu obiektu;
 • trudności z czytaniem i/lub pisaniem.


Płat skroniowy:

 • zakręt górny i wieczko: słuch muzyczny, fonematyczny i wrażenia dźwiękowe;
 • obszar Wernickego - rozumienie mowy, gramatyka, prozodia;
 • zakręt dolny: rozpoznawanie obiektów;
 • kategoryzacja obiektów; pamięć werbalna, zapamiętywanie;
 • część podstawna: analiza zapachów

Uszkodzenia płatów skroniowych:

 • zaburzenia słuchu, rozumienia mowy i percepcji dźwięków;
 • zaburzenia wybiórczej uwagi na bodźce słuchowe i wzrokowe;
 • problemy w rozpoznawaniu widzianych obiektów; trudności w rozpoznawaniu twarzy (prozopagnozja);
 • upośledzenie porządkowania i kategoryzacji informacji werbalnych;
 • lewa półkula - trudności w rozumieniu mowy (afazja Wernickego);
 • uszkodzenia prawej półkuli moga spowodować słowotok;
 • trudności w opisywaniu widzianych obiektów;
 • zaburzenia pamięci - amnezja następcza, problemy z przypominaniem;
 • zaburzenia zachowań seksualnych;
 • zaburzenia kontroli zachowań agresywnych.

Płat ciemieniowy:

 • część górna: czucie dotyku, temperatury, bólu;
 • umiejscowienie wrażeń czuciowych;
 • prawa część dolna: pamięć robocza związana z orientacją przestrzenną, wyobraźnia, układ odniesienia względem swojego ciała konstruowany na podstawie wrażeń wzrokowych;
 • lewa część dolna: modelowanie relacji przestrzennych ruchów palców, rotacja mentalna, ocena szybkości ruchu;
 • pomiędzy i część przyśrodkowa: celowe ruchy;
 • integracja ruchu i wzroku;
 • integracja czucia i wzroku w jeden percept;
 • manipulacja obiektami wymagająca koordynacji i wyobraźni przestrzenno/ruchowej.
 • rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych.

Uszkodzenia płata ciemieniowego:

 • całkowita niepodzielność uwagi;
 • niezdolność do skupiania wzroku na określonym miejscu (apraksja wzrokowa);
 • trudności w orientacji przestrzennej;
 • trudności w integracji wrażeń wzrokowych w jedną całość (symultagnozja);
 • trudności w koordynacji ruchu oczu i rąk;
 • niezdolność do celowego działania wymagającego ruchu (apraksja), problemy w troszczeniu się o siebie;
 • lewy - niezdolność do odróżnienia kierunków, lewa-prawa
 • trudności w liczeniu (dyskalkulia) i matematyce, zarówno algebrze jak i geometrii;
 • niezdolność do nazwania obiektu (anomia);
 • okolice lewego zakrętu kątowego - niezdolność do umiejscowanienia słów pisanych (agrafia);
 • problemy z czytaniem;
 • prawy - brak świadomości niektórych obszarów przestrzenii i części ciała (jednostronne zaniedbanie);
 • anozagnozja, zaprzeczanie niesprawności;
 • trudności w rysowaniu;
 • trudności w konstruowaniu obiektów;
 • zaburzenia osobowości (zwykle lezje ciemieniowo-skroniowe).

Płat czołowy: działanie

 • część górna - funkcje ruchowe, pierwotna kora ruchowa, kora przedruchowa, dodatkowa kora ruchowa;
 • pamięć wyuczonych działań ruchowych, np. taniec, nawyki, specyficzne schematy zachowań, wyrazy twarzy;
 • lewy płat - obszar Broki (mowa, rozumienie zachowań);
 • pola czołowe oczu (ruch gałek ocznych zależny od woli);
 • część przedczołowa: "zdawanie sobie sprawy";
 • planowanie i inicjacja działania w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrzne;
 • oceny sytuacji;
 • przewidywanie konsekwencji działań - symulacje w modelu świata;
 • konfromizm społeczny, takt, wyczucie sytuacji;
 • analiza i kontrola stanów emocjonalnych, ekspresji językowej;
 • uczucia błogostanu (układ nagrody), frustracji, lęku i napięcia;
 • lewy płat - kojarzenie znaczenia i symbolu (słowa), kojarzenie sytuacyjne;
 • pamięć robocza;
 • wola działania, podejmowanie decyzji;
 • relacje czasowe, kontrola sekwencji zdarzeń.
 • część podstawna, kora okołooczodołowa -

Efekty uszkodzeń płata czołowego:

 • utrata możliwości poruszania częściami ciała;
 • afazja Broki;
 • niezdolność do planowania wykonania sekwencji ruchów przy wykonywaniu czynności;
 • niezdolność do działań spontanicznych;
 • schematyczność myślenia;
 • "zapętlenie", uporczywe nawracanie do jednej myśli;
 • trudności w koncentracji na danym zadaniu; trudności w rozwiązywaniu problemów;
 • niestabilność emocjonalna; zmiany nastroju;
 • nieakceptowalne zachowania społeczne; zachowania agresywne;
 • lewy płat - depresja, prawy - zadowolenie;
 • prawy tylny - trudności w zrozumieniu kawałów i śmiesznych rysunków, preferencje dla niewybrednego humoru;
 • zmiany osobowości.

Płat limbiczny i jego okolice:

 • analiza wrażeń węchowych;
 • analiza wrażenia bólu;
 • kontrola negatywnych emocji; współpraca z ciałem migdałowatym;
 • skupienie uwagi;
 • reprezentacja pojęć dotyczących "ja".

Uszkodzenia:

 • złudzenia węchowe; zanik wrażeń węchowych;
 • nadpobudliwość; niepokój;
 • utrata kontroli nad emocjami;
 • wrażenia ciągłego bólu lub brak wrażeń bólowych.

Móżdżek:

 • koordynacja ruchów celowych;
 • utrzymanie równowagi;
 • regulacja napięcia mięśni;
 • pamięć niektórych odruchów;
 • wpływ na ruchy oczu.

Uszkodzenia:

 • brak koordynacji ruchów (asynergia); niezgrabność; brak precyzji ruchów;
 • problemy z utrzymaniem normalnej postawy ciała; zaburzenia równowagi;
 • trudności w ocenie zasięgu i momentu zatrzymania ruchu; trudności w łapaniu obiektów;
 • niezdolność do wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych;
 • drżenie ciała;
 • potykanie się, tendencja do przewracania i "chodzenia na szerokich nogach";
 • słabe napięcie mięśni (hipotonia);
 • niewyraźna mowa;
 • nystagmus, gwałtowne ruchy gałek ocznych.

Pień mózgu: śródmózgowie, most, rdzeń przedłużony:

 • oddychanie (most);
 • kontrola rytmu serca (rdzeń przedłużony);
 • połykanie, kaszel i odruchy wymiotne (rdzeń przedłużony);
 • odruchy zaskoczenia, podskoku (śródmózgowie);
 • kontrola systemu autonomicznego: pocenia się, cisnienia krwi, temperatury i trawienia.
 • ogólny poziom przytomności;
 • sen
 • utrzymywanie równowagi.

Efekty uszkodzeń:

 • płytki oddech i problemy w produkcji mowy;
 • trudności w połykaniu płynów i pozywienia; (dysfazia);
 • problemy z równowagą, koordynacją, ruchami;
 • kręcenie się w głowie i wymioty (vertigo);
 • trudności w postrzeganiu środowiska;
 • zaburzenia snu (bezdech, bezsenność).Następny rozdział. | Jak działa mózg - spis treści.