Poprzedni rozdział | Jak działa mózg - spis treści.


7.2 Wzgórze

Wzgórze (thalamus) jest największą częścią miedzymózgowia.
Wzgórze to centralna stacja przekaźnikowa: dochodzą do niego informacje czuciowe od wszystkich zmysłów oprócz węchu.
Większość połączeń ma z korą mózgu, mniej z jądrami podstawy i podwzgórzem.

Wzgórze pełni kluczową rolę w integracji informacji czuciowych i ruchowych, w procesach uwagi i kontrolowania dostępu do danych czuciowych, poprzez pętle korowo-wzgórzowe.
Wzgórze współpracując z pniem mózgu i z korą ma wpływ na to, jakie informacje docierają do kory i jak mocno uaktywniane są różne obszary i sposoby jej działania.
Część wzgórza zalicza się do układu limbicznego.


Ogólne umiejscowienie wzgórza w mózgu.

Wzgórze dzieli się na kilka obszarów:

Uszkodzenia poduszki po dominującej stronie mózgu mogą prowadzić do rzadkiej afazji uczuciowej; częściej do problemów ze skupianiem uwagi oraz zespołu pomijania stronnego (podobnie jak uszkodzenia kory ciemieniowej, która prawdopodobnie jest zbyt słabo pobudzana).

Jądra wzgórza.


Kora łączy się z różnymi częściami wzgórza - kto narysuje dobry schemat?


Izhikievich & Edelman, PNAS 2008

W skład wzgórza wchodzi też:

Następny rozdział | Jak działa mózg - spis treści.