Czego można się spodziewać na egzaminie? Macie tu przykładowe pytania, zastanowcie się, czy potraficie na nie odpowiedzieć. Na egzaminie będą inne, szczególnie te, na które odpowiadałem w czasie wykładów. Zwykle nie ma tych informacji w notatkach. Dlatego szansa na zdanie egzaminu bez uczestniczenia na wykładach jest niewielka.
Odpowiedzi typu "słyszałem, że ... " albo "wszyscy wiedzą" proszę nie pisać! Potrzebne są konkretne argumenty.
Możecie sobie sami zrobić test, odpowiedzcie na pytania po czym zajrzyjcie do własnych notatek i sprawdźcie, czy zgadza się to z waszymi odpowiedziami ...

Większość odpowiedzi jest zupełnie nie na temat.
Pytania "dlaczego" odnoszą się do perspektywy ewolucyjnej, a więc nie należy opisywać budowy.
Oceń jaki % mózgu wykorzystujemy - 10% to stwierdzenie, a nie ocena.

  W1: Wstęp: umysł, mózg i modele.

 1. Czy umysł może zrozumieć sam siebie? Podaj argumenty za i przeciw.
 2. Co oznacza "zrozumieć"?
 3. Kto pierwszy wpadł na to, że mózg tworzy umysł?
 4. Jak to możliwe, by liczba większa dzielona przez mniejszą dała to samo co większa przez mniejszą? Dlaczego jest to dziwne?
 5. Dlaczego Leibniz miał problem ze zrozumieniem dzielenia liczb a my go nie mamy?
 6. Czy ilość może przejść w jakość, a jeśli tak to jak?
 7. Co według Kanta wynika z istnienia apriorycznych form poznania?
 8. Czy możliwy jest alternatywny język pozwalający na zdobywanie wiedzy? Jakiego rodzaju?
 9. Czego możemy się spodziewać po kognitywistyce?
 10. Jakie wnioski płyną z historii frenologii?
 11. Jakie założenia frenologii były błędne a jakie prawdziwe?
 12. Jak zdefiniowano umysł w sztucznej inteligencji?
 13. Czy twierdzenie Gödla stawia jakieś istotne ograniczenia dla zrozumienia umysłu? Dlaczego?
 14. Wymień 5 dziedzin stanowiących filary kognitywistyki.
 15. Dlaczego nie wystarczy wiedzieć wszystkiego o mózgu by zrozumieć działanie umysłu?
 16. Podaj 3 przykłady wiedzy niepewnej i 3 przykłady wiedzy, w która nie należy wątpić.
 17. Z czego wynikają ograniczenia w poznawaniu świata?
 18. Na czym polega klasyczne podejście kognitywistyczne?
 19. W jakim sensie opracowanie modelu działania umysłu oznaczać będzie jego zrozumienie?
 20. Podaj przykłady pozornych wyjaśnień, które wydają się zadowalające i hamują zadawanie dalszych pytań.
 21. Czy pytanie "dlaczego ja urodziłem się w Polsce, a nie w Chinach" ma sens? Wyjaśnij swój punkt widzenia.

  W2: Historia pojęć dotyczących umysłu.

 22. Skąd się wzięły pytania natury filozoficznej?
 23. Dlaczego interpretacja starożytnych tekstów jest taka trudna?
 24. Jakie podobieństwa można znaleźć pomiędzy teorią trzech mózgów McLeana i psychoanalizą Freuda?
 25. Jak przejawia się dylemat stabilności i plastyczności w rozwoju kultur, co sprzyjało stabilności?
 26. Co wiesz o dao? Co reprezentuje diagram Taiji? Co reprezentuje węzeł nieskończonego splątania?
 27. Czym zajmuje się filozofia Abidharmy?
 28. Jaka jest przyczyna istnienia zła w ujęciu Abidharmy?
 29. Co to jest nirwana?
 30. Czym jest człowiek w filozofii Abidharmy?
 31. Czym jest umysł w ujęciu Abidharmy?
 32. Co opisuje metafora sieci Indry?
 33. Czym był "duch" w filozofii scholastycznej?
 34. Wymień trzy rodzaje dusz Arystotelesa.
 35. Co sądził Tertulian o duszy?
 36. Jak św. Tomasz definiował duszę?
 37. Dlaczego dusza nie może być substancją prostą?
 38. Jakie były funkcje duszy i jak je dzisiaj rozumiemy?
 39. Co pozwalało wyjaśnić pojęcie duszy i dlaczego znikło z naukowych rozważań o naturze ludzkiej już w 19 wieku?
 40. Dlaczego nie można utożsamiać duszy z życiem lub osobowością?
 41. Jak John Locke zdefiniował świadomość?
 42. Jak rozumieli nieświadomość neurolodzy w 19. wieku?
 43. Jaka była rola Messmera w odkryciu nieświadomości?
 44. Jaką konstrukcję osobowości zaproponował Freud?
 45. Dlaczego neurolodzy 19. wieku wzbraniali się przed uznaniem istnienia automatyzmów w mózgu?
 46. Jak definiowali 3 dusze: Arystoteles, Freud, MacLean.

  W3: Folklor umysłu.

 47. Co to jest nauka?
 48. Skąd się wzięła astrologia?
 49. Dlaczego ludzie wierzą w horoskopy?
 50. Jak wyjaśnić rzekome porwania przez UFO?
 51. Czy są dowody na istnienie lewitacji?
 52. Jakimi technikami badano telepatię?
 53. Czy radiesteci wykrywają cieki wodne?
 54. Na czym polega efekt eksperymentatora?
 55. Dlaczego nie należy wierzyć homeopatom?
 56. Ile waży dusza? Czy utrata wagi po śmierci świadczy o uchodzeniu duszy?
 57. Jakie jest prawdopodobne wytłumaczenie przeżyć w czasie śmierci klinicznej?
 58. Czym różni się buddyjskie pojęcie odrodzenia od reinkarnacji?
 59. Jakie jest wyjaśnienie opowieści o podróżach poza ciałem?
 60. Co i dlaczego jest groźniejsze, promieniowanie telefonów komórkowych czy ciepło kaloryfera?
 61. Jakie są przyczyny wierzeń w proroctwa i paranormalne moce?
 62. Na czym polega technika "zimnego odczytu" (cold reading)?
 63. Dlaczego "kod Biblii" wydaje się działać?
 64. Dlaczego spisek koncernów farmaceutycznych nie pozwalających wprowadzić lekarstw na raka jest nieprawdopodobny?
 65. Dlaczego nikt nie dostał jeszcze miliona dolarów nagrody za demonstracje mocy paranormalnych?
 66. Jakie czynniki powodują, że działamy nieracjonalnie?
 67. Co to jest "efekt kwaśnych winogron"?
 68. Co to jest "efekt aureoli"?
 69. Na czym polega dylemat stabilności i plastyczności koniecznej do nauki.
 70. Dlaczego korelacje nie wystarczają do ustalenia związków przyczynowych?
 71. Co to jest transhumanizm?

  W4: Manowce umysłu

 72. Na czym miała polegać synchroniczność według Junga i Pauliego?
 73. Co to jest archetyp?
 74. Czy potrafimy opisać swoje doświadczenie wewnętrzne? Jakie podejmowano próby i czym się skończyły?
 75. Czym zajmuje się psychologia humanistyczna?
 76. Czym zajmuje się psychologia transpersonalna?
 77. Czy nauka jest "monologiczna"? Czy możliwa jest translogiczna nauka?
 78. Do czego może przydać się teoria chaosu?
 79. Co to jest teoria katastrof elementarnych i do czego się przydaje?
 80. Na czym polega "paradygmat holograficzny" w teorii umysłu?
 81. Jakie aspekty umysłu próbują wyjaśnić niektórzy fizycy kwantowi? Do czego im potrzebna jest świadomość?
 82. Co to jest zasada antropiczna?
 83. Jak interpretujemy równanie P|O>=p|O>?
 84. Kiedy nie można zmierzyć dwóch własności jednocześnie? Czy można powiedzieć, że takie własności istnieją przed pomiarem? Dlaczego?

  W5: Filozofia umysłu

 85. Trzy podstawowe idee filozofów greckich.
 86. Na czym polegał problem zmienności i stałości?
 87. Jak paradoks zmienności i stałości wyjaśniała epistemologia Platona?
 88. Paradoksy Zenona: dlaczego można dogonić żółwia?
 89. Paradoksy Zenona: dlaczego strzała nie może się poruszać a jednak sie porusza?
 90. Na czym polega i o czym świadczy eksperyment z malowaniem kart?
 91. Co to jest zitterbewegung? Jak można rozumieć istnienie cząstek elementarnych?
 92. Czy cząstki elementarne zawsze istnieją w ten sam sposób?
 93. Teoria Epikura.
 94. Co to jest hylemorfizm?
 95. Co to jest teleologia?
 96. Co napisał Arystoteles o duszy?
 97. Jak epistemologia Platona rozwiązuje paradoks zmienności i stałości?
 98. Jak relację pomiędzy aktualnym i potencjalnym można rozumieć w odniesieniu do pamięci?
 99. Skoro według Platona dusza zawiera wszystkie idee, czemu ich nie pamiętamy?
 100. Jak w dzisiejszych czasach można rozumieć alegorię jaskini Platona?
 101. Jakie nauki zajmują się światem cieni a jakie rzeczywistym?
 102. Czy platonizm i konstruktywizm w filozofii matematyki nie mają alternatywy?
 103. Co głosili sofiści?
 104. Jak Hipokrates opisywał temperament? Jak się to ma do biochemii mózgu?
 105. Omówić główne poglądy Kartezjusza.
 106. Omówić główne poglądy mistrzów tajemnicy - kto to taki?
 107. Omówić główne poglądy Thomasa Hobbsa.
 108. Omówić główne poglądy Johna Locke.
 109. Jak mają się nasze wyobrażenia do nieskończenie złożonej rzeczywistości?
 110. Czy w lesie, w którym nikogo nie ma, padające drzewo wydaje dźwięk?
 111. Poglądy Georga Berkelely'a.
 112. Sceptycyzm Davida Hume'a.
 113. Co to jest asocjacjonizm?
 114. Co wniósł do kognitywistyki Baruch Spinoza?
 115. Jak David Hartley rozumiał relacje mózg-umysł?
 116. Kto to był Thomas Reid i jakie miał poglądy?
 117. Czy zapach jest w róży, czy zapach jest w umyśle?
 118. Co istotnego dla psychologii odkrył Immanuel Kant?
 119. Omówić główne poglądy Thomasa Huxley'a.
 120. Pragmatyzm Charlse'a Peirce'a.
 121. Omówić główne poglądy Williama Jamesa.
 122. Jakie są trzy składowe jaźni według Williama Jamesa.
 123. Teoria deskrypcji i jej wady.
 124. Idee Wittgensteina.
 125. Cele Koła Wiedeńskiego.
 126. Zasada weryfikacji i sens zdań.
 127. Problemy logicznego empiryzmu.
 128. Quine, Rorty i poszukiwania absolutnie prawdziwej teorii.

  W6: Filozofia umysłu - wielkie problemy

 129. Wymień przynajmniej 4 rozwiązania problemy psychofizycznego.
 130. Na czym polega okazjonalizm?
 131. Co to jest monada Leibniza?
 132. Na czym polegał parallelizm?
 133. Co oznacza stwierdzenie "umysł jest pomyłką kategorialną"?
 134. Na czym polega problem nieskończonej regresji w filozofii umysłu?
 135. Po co Bohm wprowadził rheomode i na czym to polega?
 136. Co to jest epifenomenalizm?
 137. Dlaczego mamy altruistów jak i egoistów?
 138. Dlaczego ewolucja nie zlikwidowała chorób takich jak rak?
 139. Jak rozumiał wolną wolę David Hume?
 140. Jak rozumiał wolną wolę Thomas Huxley?
 141. Jak przejawia się fatalizm w dzisiejszych czasach?
 142. Jakie są rodzaje determinizmu naukowego?
 143. Co to jest kompatybilizm?
 144. Co to jest libertarianizm?
 145. Dlaczego Freud twierdził, że człowiek nie jest panem we własnym domu?
 146. Jeśli mózgi tworzą poczucie woli działania, to w jakim sensie "ja" jestem za nie odpowiedzialny?

  W7: Filozofia kognitywna I

 147. Dlaczego behawioryzm zdominował psychologię?
 148. Na czym polegał neobehawioryzm?
 149. Co spowodowało narodziny kognitywizmu?
 150. Co to jest minimalistyczny funkcjonalizm?
 151. Co to jest komputacjonizm?
 152. Skąd w systemach formalnych może pojawić się znaczenie symboli?
 153. Podaj argumenty Turinga i jego odpowiedzi.
 154. Jak zdefiniował umysł Newell z Simonem?
 155. Dlaczego stwierdzenie "komputer liczy, a człowiek myśli" jest błędne?
 156. Jak należy porównywać mózgi i umysły z sztucznymi systemami?
 157. Co to są systemy oparte na wiedzy?
 158. Co to jest fizyczny system symboliczny?
 159. Jakie były przyczyny wprowadzenia testów IQ?
 160. Od czego zależy kompetencja programów komputerowych prowadzących rozumowanie?
 161. Wykreśl krzywe stałej kompetencji systemu grającego w szachy – co jest na osiach wykresu?
 162. Na czym polega przewaga mózgów nad programami komputerowymi?
 163. Na czym polega przewaga programów nad mózgami?
 164. Warianty filozofii kognitywnych: psychofunkcjonalizm, teoria identyczności, metodologiczny solipsyzm, różne rodzaje monizmu.

  W8: Filozofia kognitywna II - zarzuty

 165. Czy można porównać umysł do programu? Dla jakich zjawisk nie jest to dobre porównanie?
 166. Chiński pokój: Na czym polega? Jakie podano rozwiązania?
 167. Jakie wnioski wyciąga John Searle z eksperymentu z chińskim pokojem?
 168. Jak zmodyfikował ten eksperyment Hofstadter i Dennett?
 169. Jakie są warunki powstania zrozumienia w systemach naturalnych i sztucznych?
 170. Czy eksperyment z chińskim pokojem stwarza jakieś ograniczenia dla możliwości sztucznej inteligencji? Uzasadnić.
 171. Na czym polega nieobliczalność umysłu w/g Penrose'a.
 172. Jakie argumenty wysuwa Penrose za nieobliczalnością?
 173. Jakie są 4 możliwe relacje świadomości i systemów obliczeniowych wg. Penrose'a?
 174. Czy do myślenia konieczna jest świadomość?
 175. Co to jest zasada "niezmienniczości organizacyjnej"? Co z niej wynika na poziomie molekularnym?
 176. Dlaczego lepiej oprzeć filozofię kognitywną na fizyce niż automatach Turinga?

  W9: Neurofilozofia I

 177. Czemu superkomputery nie przewyższają już we wszystkim naszych mózgów?
 178. Dlaczego nie można stosować funkcjonalizmu minimalistycznego?
 179. Zjawiska psychiczne w/g Brentano obejmują ...
 180. Co to jest intencja pierwsza i intencja druga?
 181. Co to jest psychognozja?
 182. Czym miała zajmować się fenomenologia?
 183. Prawdy aprioryczne u Husserla - czy są rzeczywiście niepodważalne?
 184. Znaczenie poglądów Heideggera i jego tezy metafizyki powszedniości.
 185. Co to jest emergentyzm?
 186. Na czym polega nielokalność umysłu?
 187. Skąd powstaje znaczenie, intencjonalność?
 188. Teoria identyczności typów.
 189. Materializm eliminatywny, jakie pojęcia i dlaczego można wyeliminować?
 190. Teoria Churchlanda powstawania przekonań i rozwijania nauki.
 191. Jakie są wady metafory "mózg to komputer, umysł to program"?
 192. Czy można powiedzieć, że umysł jest bardziej doskonały niż mózg?

  W10: Neurofilozofia świadomości.

 193. Scharakteryzować współczesne szkoły filozofii umysłu: neomisterianie, John Searle, Daniel Dennett i heterofenomenologia.
 194. Mary daltonistka Franka Jacksona - dlaczego rozumienie intelektualne nie wystarcza?
 195. Jak to jest być nietoperzem i co z tego wynika?
 196. Trudny problem świadomości, jego ujęcia i próby rozwiązania.
 197. Na czym polega zasada spójności strukturalnej?
 198. Na czym polega zasada organizacyjnej niezmienniczości?
 199. Czym jest świadomość potraktowana neurofilozoficzne?
 200. Dlaczego mamy wrażenia, jakie procesy w mózgu są do tego konieczne?
 201. Jak można zrozumieć qualia z neurobiologicznego punktu widzenia?
 202. Jakie wnioski dotyczące natury i struktury wrażeń wynikają z analizy procesu przepływu informacji w mózgu?
 203. Metody badań neuroetyki.
 204. Wymień podstawowe własności rozproszonych komputerowych modeli pamięci.
 205. Czy ja mam mózg czy mózg ma mnie? Jak to rozumieć?
 206. Jakiego konkretnie eksperymentu związanego ze świadomością nie potrafimy zrozumieć?

  W11: Umysł i ewolucja: zwierzęta.

 207. Kosmiczny kalendarz: ile było okresów wielkiego wymierania? Dlaczego?
 208. Na jakich zasadach opiera się proces ewolucji?
 209. Czy ewolucja to sprawa przypadku?
 210. Czy można powiedzieć, że człowiek pochodzi od małpy?
 211. Ile czasu potrzeba do wykształcenia się rybiego oka z światłoczułej plamki?
 212. Co to jest teoria rekapitulacji?
 213. Co to jest efekt Baldwina?
 214. Co mogło przyczynić się do osłabienia ludzkiego węchu?
 215. Dlaczego paw ma wielki ogon?
 216. Dlaczego zebry mają paski?
 217. Dlaczego ryby pływają w wielkich ławicach?
 218. Ile jest gatunków ssaków? Ile naczelnych? Ile człekokształtnych?
 219. Jakie zdolności poznawcze wykazują ptaki?
 220. Czy bardziej inteligentne są psy czy świnie?
 221. Jak bada się samoświadomość zwierząt?
 222. Jakie zwierzęta przeszły test Gallupa?
 223. Jakie jest podobieństwo genetyczne człowieka i małp człekokształtnych?
 224. Dlaczego kora mózgu szympansa jest 8 razy mniejsza niż u człowieka?
 225. Jaki procent zmiany DNA odpowiedzialny jest za zmienność dziedziczną człowieka?
 226. Co to jest syndrom "mądrego Hansa"?
 227. Jakie są możliwości porozumiewania symbolicznego antropoidów?
 228. Co świadczy o inteligencji społecznej szympansów?
 229. Jakie są główne różnice w możliwościach poznawczych antropoidów i ludzi?
 230. Z czego mogą wynikać różnice w możliwościach poznawczych antropoidów i ludzi?
 231. Co to jest instynkt? Jakie instynkty widać u ludzi?
 232. Jakie znasz chimery?

  W12: Umysł i ewolucja: ludzie.

 233. Paleoantropologia ludzkiego umysłu.
 234. Kiedy żył przodek hominidów i małp naczelnych?
 235. Jak nazywa się fachowo nasz gatunek? Ile lat liczą najstarsze jego szczątki?
 236. Kiedy wymarł człowiek neandertalski?
 237. Co było prawdopodobną przyczyną szybkiej ewolucji mózgu człowieka i jak dawno to nastąpiło?
 238. Czy ludzkie mózgi są znacznie większe niż można się spodziewać po wielkości człowieka?
 239. Od kiedy praludzie używali narzędzi? Jakich? Kiedy zaczęli wykorzystywać ogień?
 240. Co to jest hipoteza "mitochondrialnej Ewy"? Y-Adama?
 241. Jakie były epoki w rozwoju kultury ludzkiej?
 242. Z jakiego okresu pochodzi większość artefaktów sztuki neolitycznej?
 243. Co to jest medycyna ewolucyjna? Podaj jakieś przykłady jej odkryć.
 244. Do czego przydaje się archeoparazytologia?
 245. Co to jest imprinting? Imprinting kulturowy?
 246. Kiedy zaczęto uprawiać rośliny? Hodować zwierzęta? Jakie były tego skutki?
 247. Kiedy, gdzie i dlaczego zaczęły powstawać pierwsze miasta i jakie były tego skutki?
 248. Dlaczego delfiny nie hodują nas tylko my hodujemy delfiny?
 249. Dlaczego powstały mity o złotym wieku?
 250. Dlaczego kultury amerykańskie nie rozwinęły się tak jak eurazjatyckie?
 251. Dlaczego powstało Stonehenge? Rysunki na pustyni Naska? Piramidy?
 252. Jak można określić rasę?
 253. Co to jest eugenika? Gdzie ją wprowadzono? Dlaczego cieszy się złą sławą?
 254. Co jest podmiotem ewolucji według Williama Hamiltona?
 255. Czym zajmuje się socjobiologia?
 256. Co to jest altruizm odwzajemniony?
 257. Co głosi hipoteza czerwonej królowej i jakie są jej konsekwencje?
 258. Czemu jeszcze nie zniknęły wszystkie społeczności pierwotne?
 259. Czy powszechny dostęp do informacji spowoduje, że edukacja będzie zbędna?
 260. Na jakich zasadach opiera się memetyka?
 261. Co to jest mem, mem egzotoksyczny, membot, memoid, kompleks memetyczny?
 262. Jak memetyka ma się do neurodynamiki?
 263. Co jest fizycznym nośnikiem memów?
 264. Podaj przykłady memów.
 265. Jakie znaczenie ewolucyjne miały przepisy eliminujące osoby nieprzystające, łamiące zasady moralne?
 266. Co to jest i czym się zajmuje kulturonomika?
 267. Jakie znaczenie ewolucyjna może mieć rap?
 268. Co to jest determinizm neuronalny?

  B01: Mózg i umysł: rozwój.

 269. Jak zdefiniować umysł?
 270. Jak można podzielić neuronauki?
 271. Czym zajmują się neuronauki systemowe?
 272. Co wyjaśnia perspektywa ewolucyjna?
 273. Dlaczego widzimy kolory? Ile receptorów mają ludzie, ssaki morskie, ryby rafowe, motyle?
 274. Dlaczego widzimy przestrzennie? Jakim zwierzętom taka umiejętność jest przydatna i dlaczego?
 275. Do czego potrzebny jest żachwom mózg i jaki stąd wniosek?
 276. Jakie mogły być początki kolumn korowych?
 277. Co oznacza determinizm genetyczny?
 278. Czy geny zawierają pełną informację o strukturze mózgu? Dlaczego?
 279. Oszacuj całkowitą długość nici DNA w komórkach Twojego ciała i porównaj z odległością do Słońca.
 280. Oszacuj w najprostszy sposób liczbę bitów, którą może zapamiętać ludzki mózg.
 281. Jaka jest średnia masa mózgu człowieka i ile w nim jest wody?
 282. Jaka jest moc elektryczna mózgu w watach, jaką część energii zużywanej przez organizm to stanowi?
 283. Jaka moc elektryczna jest potrzebna by wszystkie neurony działały z maksymalną częstością? Co by sie wtedy stało?
 284. Ile mamy neuronów w mózgu? Ile w móżdżku? Ile synaps? Kiedy mamy ich najwięcej?
 285. Oceń liczbę prostych operacji zachodzących w mózgu w ciągu sekundy.
 286. Jaka cecha mózgu wiąże się ewolucyjnie z pierścienicami?
 287. Wymienić najważniejszych praprzodków człowieka.
 288. Kiedy wymarli neandertalczycy? Kiedy mieliśmy wspólnego praprzodka?
 289. Jak przebiega rozwój mózgu w okresie płodowym?
 290. Co to jest apopotoza i dlaczego jest konieczna?
 291. W jakim wieku liczba synaps przestaje się powiększać?
 292. Czy czynniki dziedziczne są silniejsze w przypadku alkoholizmu czy problemów z czytaniem?
 293. Dlaczego neurony nie dzielą się tak jak inne komórki?
 294. W którym miesiącu rozwoju płodowego da się rozróżnić sen i czuwanie?
 295. Jaka jest naturalna skala czasu w rozwoju płodów?
 296. Jakie argumenty podał Julian Jaynes na poparcie swojej teorii i o czym ona mówi?

  B02: Działanie mózgu: najprostsze teorie I.

 297. Oceń, jaki procent mózgu wykorzystujemy. Jaki sens można nadać temu pytaniu?
 298. Jakimi metodami bada się lateralizację funkcji mózgu?
 299. Jakie są różnice anatomiczne między półkulami mózgu?
 300. Co to jest komisurotomia i jakie wnioski płyną z badań pacjentów po takim zabiegu?
 301. Jak można scharakteryzować różnice w przetwarzaniu informacji wzrokowej lewej i prawej półkuli?
 302. Jakie są efekty uszkodzeń lewej i prawej półkuli?
 303. Jakie znaczenie ewolucyjne mogła mieć specjalizacja półkul?
 304. Co możne oznaczać nieokreślony niepokój emocjonalny?
 305. Jak można interpretować stwierdzenie: "To jeszcze do mnie nie dotarło"
 306. Jak można sprawdzić sprawność swojego spoidła?
 307. Trzy mózgi w jednym: teoria MacLeana.
 308. Jak wiąże się teoria 3 mózgów MacLeana z ideami Freuda?
 309. Hierarchia potrzeb Maslowa.
 310. Krytyka teorii MacLeana.

  B03: Działanie mózgu: najprostsze teorie II

 311. Wymień przynajmniej 3 sposoby określania płci.
 312. Rola hormonów w rozwoju mózgu.
 313. Genetyczne warianty płci.
 314. Ile mamy płci?
 315. Jakie znasz zwierzęta trzypłciowe?
 316. Trzecia płeć w rożnych kulturach.
 317. Opisać dymorfizm płciowy mózgu. Jakie jądra są tu zaangażowane?
 318. Rola hormonów płciowych.
 319. Czemu procentowo więcej jest skrzypaczek niż pianistek?
 320. O czym świadczy stosunek długości 2 do 4 palca?
 321. Dlaczego ewolucja nie wyeliminowała homoseksualizmu u zwierząt?
 322. Jakie są zalety biseksualizmu u pawianów?
 323. Dlaczego jest więcej homoseksualnych mężczyzn niż kobiet?
 324. Jakie są różnice między zdolnościami kobiet i mężczyzn?
 325. Skąd może brać się "kobieca intuicja"?
 326. Co oznacza różnica jakiejś cechy rzędu 0.5 sigma? 1 sigma?
 327. Jaki jest sens zalotów chrząszczy Tegrodera aloga?
 328. Jak wygląda współczesna wersja teorii 4 fluidów Hipokratesa?
 329. Jaka jest rola dopaminy? Acetylocholiny? Serotoniny? Noradrenaliny?
 330. Jaki jest efekt braku równowagi układów opartych na dopaminie i acetylocholinie?
 331. Jak można powiązać psychologiczne teorie osobowości i neurotransmiterami?
 332. Skąd wiemy, że prąd El Ninio istnieje już od wieków?
 333. Czym zajmuje się socjobiologia?
 334. Ewolucyjne przyczyny altruizmu.
 335. Jaki jest sens istnienia tabu z punktu widzenia socjobiologii?
 336. Jaki jest sens tabu jedzenia pochrzynu w Afryce Zachodniej?
 337. Geny i inteligencja.
 338. Co koreluje się z inteligencją?
 339. Co to jest efekt Flynna i jakie jest jego prawdopodobne wyjaśnienie?

  B04: Homeostaza, pień i wzgórze.

 340. Autonomiczny układ nerwowy: zadania, podział, neuroanatomia.
 341. Obwodowy układ nerwowy: zadania, podział, neuroanatomia.
 342. Centralny układ nerwowy z perspektywy rozwojowej.
 343. Centralny układ nerwowy - główne struktury i ich funkcje.
 344. Układ limbiczny - anatomia.
 345. Rola podwzgórza; rola zwojów podstawy mózgu.
 346. Co to jest anhedonia i co ją powoduje?
 347. Ogólny schemat działania mózgu w 5 bloczkach.
 348. Wymień 6 rzeczy, których potrzebujemy do przeżycia; jakie struktury mózgu za to odpowiadają?
 349. Urojeniowe zespoły błędnej identyfikacji: Capgras, Fregoli, intermetamorfoza, sobowtóra, Cotarda ... objawy i możliwe przyczyny.
 350. Jakie zmiany w mózgu mogą być przyczyną urojeń monotematycznych?
 351. Metody badania aktywności mózgu.
 352. Co można obserwować za pomocą techniki: EEG, ERP, MEG, MRI, fMRI, Spect, PET, NIRS, połączenia różnych technik?
 353. Ogólna budowa pnia mózgu.
 354. Pień mózgu i kontrola odruchów.
 355. Ośrodki oddechowe pnia mózgu.
 356. Pień mózgu: główne jądra serotoniczne, jadra noradrenergiczne.
 357. Jaka jest rola tworu siatkowatego pnia mózgu?
 358. Jak wiąże się aktywność tworu siatkowatego z typami osobowości?
 359. Czym charakteryzują się obniżone stany świadomości - wegetatywny, stan minimalnej świadomości, śpiączka - i jak się to ma do stanu pnia mózgu?
 360. Opisać przyczyny i objawy stanu zamknięcia.
 361. Śródmózgowie: jego anatomia i podstawowe funkcje.
 362. Wzgórze: po co je mamy i jak jest zbudowane?
 363. Które jądra wzgórza współpracują z układem limbicznym?
 364. Z jakimi obszarami kory łączą się różne grupy jąder wzgórza?
 365. Efekty lezji różnych dróg łączących wzgórze z korą.

  B05: Emocje.

 366. Układ limbiczny: struktury, budowa
 367. Czym są emocje, uczucia, nastrój, afekt.
 368. Czym różnią się emocje od uczuć?
 369. Czy uczucia są biologiczne, czy też są tworem społecznym?
 370. Zaburzenia emocji: depresja, dysforia, euforia, mania, hipomania.
 371. Afekt i jego zaburzenia.
 372. Teorie emocji.
 373. Struktura ciała migdałowatego.
 374. Kontrola odruchów przez środkowe jądro ciała migdałowatego.
 375. Narysuj schemat blokowy pamięci emocjonalnej.
 376. Rola kory wyspy.
 377. Układ nagrody i jego działanie.
 378. Układ motywacji.
 379. Choroby afektywne: fobie, panika, OCD, zespół Tourette'a, alekstymia.
 380. Podaj przykład powstawania jakiejś fobii i powiąż to ze zmianami w mózgu.
 381. 15. Dlaczego emocje są silniejsze od rozumu i skąd się biorą indywidualne różnice?
 382. Altruizm, empatia, szczęście - jakie mechanizmy za tym stoją?
 383. Dlaczego w ogóle mamy emocje?
 384. Co to są markery somatyczne?
 385. Jak możliwe jest nieświadome myślenie? Jak możliwe jest świadome myślenie?
 386. Kiedy nieświadome myślenie jest korzystne?
 387. Jaki był sens ewolucyjny ukrywania uczuć?

  B06: Kora nowa, czucie i wzrok.

 388. Ogólne informacje: wielkość kory, typy kory.
 389. Budowa laminarna i kolumnowa kory - jakie kolumny, jak duże, jaka jest ich rola?
 390. Czy kora jest niezbędna do inteligencji?
 391. Co to jest kranioskopia, frenologia, fizjognomika, psychognomika?
 392. Czym są pęczki, obręcze, spoidła, projekcje aferentne/eferentne?
 393. Lokalizacja niektórych funkcji psychicznych.
 394. Wymienić 3 najważniejsze funkcje kory mózgu.
 395. Jakie mamy pierwotne obszary zmysłowe? Jakie wtórne? Jaka jest ich rola?
 396. Dlaczego najszybsze czasy reakcji mamy około 40 roku życia?
 397. Co to jest hydorencefalia?
 398. Jakie ograniczenia ma neuroplastyczność i czym to jest uwarunkowane ?
 399. Czy nie mając kory mózgowej można normalnie funkcjonować?
 400. Wymienić 4 kategorie bodźców czuciowych.
 401. Jakich 5 receptorów odpowiedzialnych jest za czucie?
 402. Gdzie znajduje się pierwotna kora czuciowa i jakie informacje otrzymuje?
 403. Jaka jest rola somatosensorycznych map topograficznych?
 404. Gdzie jest wtórna kora czuciowa i jaką pełni role?
 405. Gdzie leży dodatkowa kora czuciowa i jaka jest jej rola?
 406. Co to jest sterognozja? Dermoleksja? Ślepota ciała?
 407. Skąd się biorą bóle fantomowe?
 408. Jak psy widzą kolory?
 409. Dlaczego mózg Einsteina nic nam nie mówi na temat inteligencji?
 410. Co to jest optyczna ataksja i z jakimi uszkodzeniami mózgu się wiąże?
 411. Co to jest i jak się przejawia asymbolia bólu?
 412. W jaki sposób czuciowe mapy topograficzne mogą się zmieniać?
 413. Na czym polega dysmorfia ciała i co może być jej przyczyną?
 414. Jakie rodzaje wzroku spotyka się u zwierząt różnych gatunków?
 415. Na czym polega przewaga ośmiornic w budowie oczu?
 416. Wymień sprzeczne wymagania jakie natura stawia widzeniu.
 417. Komórki siatkówki.
 418. Jak wygląda szlak wzrokowy od oka do kory? Uwzględnij podział na szlak wielkokomórkowy i drobnokomórkowy.
 419. Dlaczego istnieją dwa szlaki, wielkokomórkowy i drobnokomórkowy?
 420. Jakie obszary składają się na brzuszny szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
 421. Jakie obszary składają się na grzbietowy szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
 422. Czemu nie widzimy obrazu odwrotnie?
 423. Czemu duchów nie widać w biały dzień?
 424. W procesie widzenia jaki jest wpływ informacji z siatkówki a jaki z reszty mózgu na stan kory wzrokowej?
 425. Hipoteza Ungerleidera-Mishikna.
 426. Hipoteza Milner-Goodale.
 427. Co to jest prozopagnozja i jakie uszkodzenia mózgu ją powodują.
 428. Na czym polega i z czym się wiążę agnozja kształtu? Symultagnozja?
 429. Co to jest ślepota korowa?
 430. Na czym polega ślepowidzenie i dlaczego jest możliwe?
 431. Czym różni się achromatopsja od anomii barw?
 432. Jak przejawia się zespół Charlesa Bonneta? Komu się przydarza i z czego wynika?
 433. Czemu ludzie widzą duchy tylko w ciemności?
 434. Czy niewidzialny człowiek sam mógłby widzieć? Czy mógłby słyszeć?

  B07: Kora nowa: słuch, smak, węch i inne zmysły

 435. Opisać drogi słuchowe.
 436. Pierwotna kora słuchowa i jej połączenia z innymi obszarami.
 437. Jaka jest rola wtórnej kory słuchowej?
 438. Jaka jest rola wyspy i równiny skroniowej.
 439. Co to jest tinnitus?
 440. Jakie znasz afazje?
 441. Opisać afazję nazewniczą (lub "opisać afazję xxx").
 442. Co to jest efekt Mozarta i czy naprawdę występuje?
 443. Jakie wyróżniamy działy biomuzykologii?
 444. Dlaczego mamy muzykę?
 445. Jaką muzykę preferują zwierzęta?
 446. Wymienić 5 podstawowych smaków.
 447. Ile mamy kubków/receptorów smakowych i jak długo żyją?
 448. Co wiesz o drogach wrażeń smakowych?
 449. Gdzie mieści się kora smakowa?
 450. Co to jest zespół smakosza?
 451. Ile mamy receptorów węchowych? Ile ma pies?
 452. Na czym polega szczególne przetwarzanie informacji węchowej w mózgu?
 453. Wymienić 3 drogi pobudzeń informacji węchowej.
 454. Gdzie jest pierwotna a gdzie wtórna kora węchowa? Jaka jest jej rola?
 455. Co to jest anosmia, hyposmia, dysosmia, cacosmia, parosmia, heterosmia, hyperosmia?
 456. Co to jest ageuzja, hypogeuzja, dysgeuzja, hypergeuzja?
 457. Gdzie analizowane są bodźce węchowe?
 458. Co to jest nerw zerowy? Jaka jest jego hipotetyczna rola u ludzi?
 459. Czy aromaterapia leczy?
 460. Gdzie mieści się zmysł równowagi?
 461. Jakie obszary mózgu muszą współdziałać dla utrzymania równowagi?
 462. Jak wywołać wrażenia autoskopowe? I co to takiego?
 463. Co to jest allotopagnozja, autotopagnozja, heterotopagnozja.
 464. Jak często występują synestezje?
 465. Dlaczego w niektórych mózgach powstają wrażenia synestetyczne?
 466. Jak działa zmysł pragnienia?
 467. Jak działa zmysł głodu?
 468. Zaburzenia łaknienia.
 469. Czy ludzie mogą orientować się podobnie do nietoperzy? Jak?
 470. Co to jest substytucja zmysłów? Podać przykłady.
 471. Dlaczego kora oczołodołowa jest bardzo ważna dla percepcji?
 472. Jakie obszary mózgu zaangażowane są w kontrolę ruchu?
 473. Co to są mapy ruchowe i w jakiej części mózgu je znajdziemy?
 474. Na czym polega i do czego służy kodowanie populacyjne.
 475. Wymienić główne funkcje kory przedruchowej.
 476. Co to jest stereognozja i jaka część mózgu jest za nią odpowiedzialna?

  B08. Pamięć

 477. Rodzaje pamięci, podział pod różnymi względami.
 478. Jaka jest pojemność pamięci roboczej i jakie obszary mózgu są dla niej kluczowe?
 479. Co to jest LTP i LTD?
 480. Czym różni się hieprmnezja od hipertymezji?
 481. Co to jest reminiscencja?
 482. Jak mózg realizuje pamięć epizodyczną?
 483. Anatomia pamięci: narysuj główne obszary mózgu związane z różnymi rodzajami pamięci.
 484. Pamięć epizodyczna.
 485. Pamięć semantyczna.
 486. Jakie znasz zaburzenia pamięci?
 487. Jaki mechanizm odpowiedzialny jest za amnezję wsteczną? Jaki za następczą?
 488. Dlaczego w starszym wieku lepiej pamięta się zdarzenia sprzed lat niż niedawne?
 489. Co to jest paramnezja powielająca?

  B09. Złożone czynności psychiczne

 490. Wyższe czynności psychiczne i ich mózgowa realizacja.
 491. Organizacja ośrodków mózgu związanych z mową.
 492. Jakie funkcje związana z mową realizowane są przez półkulę dominująca a jakie przez przeciwległą?
 493. O czym mówi hipoteza Sapira-Whorfa i czy jakie argumenty ją popierają?
 494. Czym objawiają się parafazje i jakie uszkodzenia mózgu je powodują?
 495. Co to jest anomia kolorów i jakie uszkodzenia ją powodują?
 496. Jaka jest funkcja korowych struktur przyśrodkowych?
 497. Co to jest syndrom fałszywej pamięci?
 498. Jakie obszary mózgu zaangażowane są w rozumienie pojęć matematycznych?
 499. Co to jest dyskalkulia i z jakimi uszkodzeniami mózgu jest związana?
 500. Jakie struktury zaangażowane są w procesy planowania?
 501. Do czego w procesach myślenia potrzebna jest mowa?
 502. Jakie cechy mózgu korelują się pozytywnie z inteligencją.
 503. Kreatywność i jej korelaty biologiczne.
 504. Jakie procesy mogą być odpowiedzialne za talent artystyczny?
 505. Jakie trzy obszary w mózgu związane są z humorem?
 506. Inteligencja płynna i skrystalizowana.
 507. Na czym polega teoria kreatywności Campbella?

  B10. Wola, moralność, miłość.

 508. Jakie obszary mózgu zaangażowane są w procesy podejmowania decyzji?
 509. Czy można poznać decyzję zanim człowiek ją podejmujący stanie się jej świadomym? Jak?
 510. Jakie eksperymenty prowadził Libet i co z nich wynika?
 511. Przy jednoczesnym drażnieniu słabym prądem kory S1 do której dochodzi sygnał z lewego palca i drażnieniu palca prawej ręki, które wrażenie odczuwamy wcześniej i dlaczego tak się dzieje?
 512. Jakie aktywacje mózgu mogą ujawnić najwcześniejsze decyzje i ile czasu trwa ich uświadomienie?
 513. Jakie obszary mózgu pozwalają nam uświadomić sobie własne działanie?
 514. Dlaczego skrzyżowania skroniowo-potylicznego jest ważne dla poczucia sprawstwa?
 515. Czy racjonalnie podejmowane decyzje są zawsze najlepsze?
 516. Gdzie mieści się poczucia "Ja", osobowość w mózgu?
 517. Czy "ja" jest monolitem? Jakie aspekty można wyróżnić i z jakimi procesami w mózgu są związane?
 518. Od czego zależą indywidualne różnice skłonności do trzymania się swoich przekonań?
 519. Dlaczego mamy psychopatów?
 520. Co jest naturalną podstawą moralności i jakie eksperymenty o tym świadczą?
 521. Jakie zasady ustalono w badaniach nad dylematami moralnymi?
 522. Korelaty różnych rodzajów miłości.
 523. Rola wazopresyny.
 524. Czym jest stan flow?
 525. Jak wygląda neurobiologia szczęścia.

  B11. Mózgi i świadomość.

 526. Jakie rodzaje świadomości można rozróżnić?
 527. Co to jest kontrastywna heterofenomenologia?
 528. Teoria globalnej przestrzeni roboczej.
 529. Dlaczego mózg nie może być tylko odbiornikiem świadomości?
 530. Czy można zmierzyć świadomość?
 531. Dlaczego zachowujemy tożsamość chociaż nasze ciało się ciągle zmienia?
 532. Na czym polega hipnoza? Jakie są możliwe hipotezy z nią związane?
 533. Jak zdefiniować umysł?
 534. Jak zdefiniować świadomość?

  B12. Neuropsychologia

 535. Rodzaje agnozji.
 536. Z czego wynika agnozja kolorów i czym się różni od anomii kolorów?
 537. Zespół nieuwagi stronnej w mózgu.
 538. Dlaczego możliwa jest aleksja bez agrafii?
 539. Jak możliwa jest anozognozja?
 540. Z jakimi uszkodzeniami mózgu wiąże się nabyta socjopatia?
 541. Kontrola rytmów okołodobowych w mózgu.
 542. Po co nam sen?
 543. Jakie mamy fazy snu?
 544. Jakie znasz zaburzenia snu?

Trudny test na myślenie:
Żaden czarodziej nie jest członkiem Akademii Magii.
Wszyscy członkowie Akademii Magii to magicy.
Co konkretnie możesz powiedzieć o relacji między czarodziejami i magikami.
Odpowiedzi typu "może być" nie są właściwe, musi być konkretnie i jednoznacznie.

Humor zeszytów, czyli ciekawostki z poprzednich egzaminów z "Wstępu do kognitywistyki"

Powrót do wykładów