Seminarium 6.11.2017

Marek Orliński: „t-SNE Enhancements“.

Abstrakt
Algorytmiczne i implementacyjne ulepszenia wprowadzone do LSH Barnes-Hut t-SNE – autorskiego wariantu wielokrotnie nagradzanej metody wizualizacyjnej t-SNE.