IncNet – sieć neuronowa typu RBF

Sieć neuronowa, która będzie częścią profesjonalnego systemu analizy danych o roboczej nazwie GhostMiner rozwijanego aktualnie przez naszą Katedrę w kooperacji z firmą FQS Poland. Tymczasem polecamy lekturę tutorialu poświęconego w dużej mierze narzędziom wymienionym na tej stronie.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page