IDSS – Intelligent Decision Support System

System wspomagania decyzji psychometry. Pomaga zinterpretować wyniki testu psychometrycznego dzięki zastosowaniu system sztucznej inteligencji, który przedstawia swoje wnioski w postaci reguł logiki klasycznej.

 

  • Duch W, Kucharski T, Gomuła J, Adamczak R, Metody uczenia maszynowego w analizie danych psychometrycznych. Zastosowanie do wielowymiarowego kwestionariusza osobowości MMPI-WISKAD (Toruń, Marzec 1999; 650 pp., ISBN 83-231-0986-9)

 

Mamy jeszcze kilka darmowych egzemplarzy tej książki, proszę przesłać dużą ofrankowaną i zaadresowaną na swój adres kopertę, odeślemy ją z książką.

Do czego służy program?

Zadaniem programu jest wspomaganie diagnozowania na podstawie wyników przeprowadzanych testów przedstawionych w postaci liczbowej. Jeśli są to testy oparte o pewien zestaw pytań (tak jak to zwykle bywa w przypadku testów psychologicznych), to w wygenerowaniu odpowiednich liczb może pomóc program wspomagający przeprowadzanie testów, który współpracuje z programem IDSS dzięki czemu wyniki nie muszą być liczone ani wprowadzane ręcznie.
Program używa reguł logicznych (które mogą być wygenerowane z danych przez zastosowanie stosownych metod sztucznej inteligencji) do klasyfikacji wyników badań. Pozwala również traktować dane jako nieprecyzyjne z gaussowskim rozkładem prawdopodobieństwa, dzięki czemu można określić prawdopodobieństwa przynależenia do poszczególnych klas a nawet pojedynczych reguł.

Używane w programie metody

Wspomaganie diagnoz przez program IDSS polega na dokonywaniu klasyfikacji wyników badań na podstawie reguł logicznych. Klasyfikacja może być binarna tzn. można mówić po prostu o przynależności bądź nie do danej klasy, lub ciągła czyli może przedstawiać prawdopodobieństwa przynależności do poszczególnych klas. Prawdopodobieństwa te są liczone tak by przy założeniu odpowiednich rozmyć danych zachować zgodność z rzeczywistym prawdopodobieństwem. Reguły używane w programie mogą być tworzone przy użyciu metod sztucznej inteligencji. Osoby i instytucje dysponujące stosownymi zbiorami danych i zainteresowane stworzeniem podobnych reguł dopasowanych do ich potrzeb powinny skontaktować się z naszą Katedrą w celu szczegółowego omówienia celów i wygenerowania odpowiedniego zestawu reguł.

Obsługa programu

Program pozwala utrzymywać bazę danych o osobach badanych, dzięki czemu w każdej chwili można powrócić do wyników poprzednich badań pacjenta. Jedno z okienek może cały czas pokazywć nam dane pacjenta, a także pozwala na wpisanie własnego komentarza na temat aktualnie wybranego badania. Komentarz może mieć dowolną długość, więc można umieścić w bazie danych dowolnie dokładny opis badania, który będzie dostępny w każdej chwili w przyszłości, a także może być drukowany na raporcie z badania. Wszystkie okna programu przedstawione poniżej przedstawiają program w konfiguracji przystosowanej do przeprowadzania i analizy testów MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

Wyniki testów są zwykle wizualizowane jako profilogramy. Jedna z opcji programu pozwala otworzyć w specjalnym okienku taki profilogram, na którym dodatkowo można umieścić kolorowe paski oznaczające przedziału pojawiające się w regułach do których profilogram pasuje, lub też które może spełniać z niezerowym prawdopodobieństwem jeśli uznamy dane za rozmyte zgodnie z rozkładem Gaussa.

Wartości prawdopodobieństw spełniania poszcególnych reguł pokazuje nam inne okienko programu:

Kolejne okno może pokazywać prawdopodobieństwa przynależności do poszczególnych klas wyliczone na podstawie prawdopodobieństw spełniania reguł:

Można też bardziej szczegółowo przyglądać się prawdopodobieństwom spełniania reguł poprzez okienko pokazujące prawdopodobieństwa przynależenia warości poszcezgólnych cech do przedziałów pojawiających się w regułach:

Program ma również możliwość wyświetlania werbalnej interpretacji wyników badania, a także interpretacji stosowanych reguł wnioskowania.

Można też na zakończenie wydrukować raport z badania. Wszystkie lub tylko wybrane z powyżej opisanych opcji mogą zostać połączone w jedną całość jako dokument, który można wydrukować na dowolnej drukarce dostępnej w systemie operacyjnym.

Wszystkie okienka przedstawione powyżej pojawiają się wewnątrz głównego okna programu i mogą być obsługiwane w sposób typowy dla MS Windows. Można także zapamiętywać układy okien by potem je wczytywać otwierając odpowiednie okna w zapamiętanych miejscach ekranu i z zapamiętanym rozmiarem, co znacznie ułatwia pracę.

Program został wyposażony w system pomocy kontekstowej, dzięki której w każdej chwili użytkownik wciskając klawisz F1 otrzymuje na ekranie opis tej części systemu, w której uzytkownik aktulanie pracuje.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page