Publications

2019
Aleksandra Mreła, A. Sokołow, Wiesław Urbaniak
The method of learning outcomes assessment based on fuzzy relations
Bull. Pol. Ac.: Tech. *67(3)*2019; 527 - 533

DOI: 10.24425/bpasts.2019.129651

A. Sokołow, Aleksandra Mreła, Mateusz Józefowicz, Krzysztof Rydel, Sebastian Meszyński
POSITIONING A MOBILE ROBOT IN A CLOSED AREA WITH A MAP OF MARKERS
J. Educ. Health Sport *9(4)*2019; 573 - 579

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.2653280

Katarzyna Pawlak-Osińska, Aleksandra Wypych, Stanisław Osiński, Henryk Kaźmierczak, Maria Marzec, J. Matulewski, Zbigniew Serafin
Vestibular Stimulation in Humans by Static Magnetic Fields of a 3T MRI Scanner – A Pilot Study
NeuroQuantology *17*2019; 28 - 36

DOI: 10.14704/nq.2019.17.04.2043

W. Duch
Autism Spectrum Disorder and deep attractors in neurodynamics 2019; 135 - 148

W. Duch
Tańczące mózgi, tańczące ciała. 2019; 91 - 107

Aleksandra Mreła, A. Sokołow, Grzegorz Śmigielski, Oleksii Sokolov, Szymon Uczciwek
THE APPLICATION OF THE FUZZY AGGREGATION NORMS TO TECHNICAL STAFF TASKS DELEGATION
J. Educ. Health Sport *9(7)*2019; 215 - 227

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3269658 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7122 http

Veslava Osińska, A. Sokołow, Aleksandra Mreła
Nonlinear Estimation of Similarity Between Scientists’ Disciplinary Profiles. Case Study
Zagadnienia Informacji Naukowej *57(2A)*2019; 12 - 27

M. Bober, P. Ablewski, S. Bilicki, M. Borkowski, M. Butt, D. Dziczek, A. Gogyan, M. Narożnik, V. Singh, A. Tonoyan, M. Witkowski, M. Zawada
Strontium Optical Atomic Clocks in KL FAMO Blue Detuned Lattice for Strontium Atoms and Project of a Continuous Active Optical Clock with Cold Strontium Atoms
2019 EFTF/IFC *1*2019; 1 - 2

DOI: 10.1109/FCS.2019.8856092

G. Gondek, P. Ablewski, Linde Bogumił B.J., Śliwiński Antoni, I. Grulkowski
14th School on Acousto-Optics and Applications. Book of Abstracts & Conference Guide 2019


2018
J. Matulewski, Bibianna Bałaj, Ewelina Marek, Łukasz Piasecki, Dawid Gruszczyński, Mateusz Kuchta, W. Duch
Moveye: Gaze Control of Video Playback
ACM Proceedings of the Workshop on Communication by Gaze Interaction 2018 *2018*2018; 4

DOI: 10.1145/3206343.3206352

A. Sokołow, dr hab Wiesława Osińska, dr Aleksandra Mreła, W. Duch
Modeling of Scientific Publications Disciplinary Collocation Based on Optimistic Fuzzy Aggregation Norms 2018; 145 - 156

W. Duch
Kurt Lewin, psychological constructs and sources of brain cognitive activity
Pol. Psychol. Forum *23(1)*2018; 5 - 19

DOI: 10.14656/PFP20180101

W. Duch
Multi-level Explanations in Neuroscience I: From genes to subjective experiences.
Acta Phys. Pol. B *49*2018; 1981 - 2010

Aleksandra Mreła, A. Sokołow
APPLICATION OF FUZZY AGGREGATION NORMS IN VOCATIONAL GUIDANCE FOR LAW GRADUATES
Bulletin of KhSAHTU *83*2018; 125 - 129

DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2018.83.0.125

P. Wcisło, P. Ablewski, K. Beloy, S. Bilicki, M. Bober, R. Brown, R. Fasano, R. Ciuryło, H. Hachisu, T. Ido, J. Lodewyck, A. Ludlow, W. McGrew, P. Morzyński, D. Nicolodi, M. Schioppo, M. Sekido, R. Le Targat, P. Wolf, X. Zhang, B. Zjawin, M. Zawada
Dark Matter Searches Within the Intercontinental Optical Atomic Clock Network
EFTF 2018 *1*2018; 322 - 325

DOI: 10.1109/EFTF.2018.8409060

P. Wcisło, P. Ablewski, K. Beloy, S. Bilicki, M. Bober, R. Brown, R. Fasano, R. Ciuryło, H. Hachisu, T. Ido, J. Lodewyck, A. Ludlow, W. McGrew, P. Morzyński, D. Nicolodi, M. Schioppo, M. Sekido, R. Le Targat, P. Wolf, X. Zhang, B. Zjawin, M. Zawada
New bounds on dark matter coupling from a global network of optical atomic clocks
Sci. Adv. *4*2018; eaau4869

DOI: 10.1126/sciadv.aau4869

M. Komorowski, Aghabeig Mansoureh, J. Nikadon, T. Piotrowski, Deszer Joanna, Bałaj Bibianna , Lewandowska Monika, Wojciechowski Jakub , Pawlaczyk Natalia, Szmytke Magdalena, A. Cichocki, W. Duch
Multi-level Explanations in Neuroscience II: EEG Spectral Fingerprints and Tensor Decompositions for Understanding Brain Activity - initial results.
Acta Phys. Pol. B *49*2018; 2011 - 2028

S. Meszyński, A. Sokołow, dr Aleksandra Mreła
From Compartments to Agents via Fuzzy Models - Modeling and Analysis of Complex Behavior of Physiological Systems
International Journal on Advances in Intelligent Systems *11*2018; 46 - 54

Aleksandra Mreła, A. Sokołow
Rankings of Students Based on Experts’ Assessment and Levels of the Likelihood of Learning Outcome Acquirement 2018; 67 - 88

Dariusz Mikołajewski, W. Duch
Brain stem modeling at a system level – chances and limitations.
Bio-Algorithms Med-Syst. *14(2)*2018; 1 - 7

DOI: 10.1515/bams-2018-0015

M. Bober, M. Borkowski, P. Morzyński, S. Bilicki, P. Ablewski, R. Ciuryło, M. Zawada
Photoassociation measurements to evaluate collisional shifts in strontium and prospects for clock spectroscopy with ytterbium molecules
EFTF 2018 *1*2018; 326 - 329

DOI: 10.1109/EFTF.2018.8409061

B. Zjawin, P. Ablewski, K. Beloy, S. Bilicki, M. Bober, R. Brown, R. Ciuryło, R. Fasano, H. Hachisu, T. Ido, J. Lodewyck, A. Ludlow, M. McGrew, P. Morzyński, D. Nicolodi, M. Schioppo, M. Sekido, R. Le Targat, P. Wcisło, P. Wolf, X. Zhang, M. Zawada
Analysis of optical atomic clocks readouts aimed on searches for dark-matter signatures
EFTF 2018 *1*2018; 356 - 360

DOI: 10.1109/EFTF.2018.8409068

P. Ablewski, M. Bober, M. Zawada
Reducing blackbody radiation shift uncertainty in optical lattice clocks
EFTF 2018 *1*2018; 352 - 355

DOI: 10.1109/EFTF.2018.8409067


2017
P. Krehlik, Ł. Buczek, J. Kołodziej, M. Lipiński, Ł. Śliwczyński, J. Nawrocki, P. Nogaś, A. Marecki, E. Pazderski, P. Ablewski, M. Bober, R. Ciuryło, A. Cygan, D. Lisak, P. Masłowski, P. Morzyński, M. Zawada, R.M. Campbell, J. Pieczerak, A. Binczewski, K. Turza
Fibre-optic delivery of time and frequency to VLBI station
Astron. Astrophys. *603*2017; 48 - 57

DOI: 10.1051/0004-6361/201730615

K. Bielska, S. Wójtewicz, P. Morzyński, P. Ablewski, A. Cygan, M. Bober, M. Zawada, R. Ciuryło, P. Masłowski, D. Lisak
Measurement of oxygen B–band line center frequency in reference to strontium atomic optical clock
J. Phys. Conf. Ser. *810*2017; 012024-1 - 012024-3

DOI: 10.1088/1742-6596/810/1/012024

S. Meszyński, A. Sokołow
Modeling of Complex Multiagent Behavior Using Matrix Representation
INTELLI 2017 *1*2017; 32 - 37

P. Ablewski, P. Wcisło, R. Ciuryło
The problem of numerical precision in spectral line shapes calculations
J. Phys. Conf. Ser. *810*2017; 012043

DOI: doi:10.1088/1742-6596/810/1/012043

P. Ablewski, M. Bober, M. Zawada
Towards black body radiation shift uncertainty in optical lattice clocks at 10^{−18} level at room temperatures
EFTF/IFCS 2017 *1*2017; 437 - 438

DOI: 10.1109/FCS.2017.8088916

Aleksandra Mreła, A. Sokołow
Rankings of Students Based on Experts’ Assessment of Levels of Verification of Learning Outcomes by Test Items
ICTERI 2017 *1*2017; 289 - 302

Magdalena Kmiecik, Małgorzata Gut, Bibianna Bałaj, J. Matulewski
Ocena poziomu umiejętności matematycznych na podstawie danych okulograficznych
Lingwistyka Stosowana *20*2017; 63 - 82

G. Kowzan, K. F. Lee, M. Borkowski, P. Ablewski, S. Wójtewicz, K. Stec, D. Lisak, M. E. Fermann, R. Trawiński, P. Masłowski
VIPA spectrometer calibration and comb-cavity locking schemes comparison for sensitive and accurate frequency comb spectroscopy
J. Phys. Conf. Ser. *810*2017; 012035-1 - 012035-5

DOI: 10.1088/1742-6596/810/1/012035

R. Linowiecki, J. Matulewski, Bibianna Bałaj, Agnieszka Ignaczewska, Joanna Dreszer, Magdalena Kmiecik, W. Duch
GCAF. Platforma tworzenia aplikacji kontrolowanych wzrokiem – nowy sposób przygotowywania w pełni interaktywnych eksperymentów z użyciem okulografu
Lingwistyka Stosowana *20*2017; 83 - 99

dr Dariusz Mikołajewski, W. Duch
Pień mózgu. Przybliżenie aspektów medycznych dzięki modelowaniu biocybernetycznemu. 2017

W. Duch
Why minds cannot be received, but are created by brains
SetF *5(2)*2017; 171 - 198

DOI: 10.12775/SetF.2017.014

K. Bielska, S. Wójtewicz, P. Morzyński, P. Ablewski, A. Cygan, M. Bober, J. Domysławska, M. Zawada, R. Ciuryło, P. Masłowski, D. Lisak
Absolute frequency determination of molecular transition in the Doppler regime at kHz level of accuracy
J. Quant. Spectrosc. Radiat. T *201*2017; 156 - 160

DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.07.010

Karolina Finc, Kamil Bonna, Monika Lewandowska, Tomasz Wolak, Jan Nikadon, Joanna Dreszer, W. Duch, Simone Kuhn
Transition of the functional brain network related to increasing cognitive demands.
Hum. Brain Mapp. *38(7)*2017; 3659 - 3674

DOI: 10.1002/hbm.23621

K. Finc, K. Bonna, M. Lewandowska, T. Wolak, J. Nikadon, J. Dreszer, W. Duch, S. Kühn
Transition of the functional brain network related to increasing cognitive demands.
Hum. Brain Mapp. *38(7)*2017; 3659 - 3674

DOI: 10.1002/hbm.23621


2016
T. Piotrowski, Nikadon Jan, Gutierrez David
Reconstruction of brain activity in EEG/MEG using reduced-rank nulling spatial filter
Proceedings of IEEE Statistical Signal Processing Workshop *1*2016; 1 - 5

Markowski Grzegorz, K. Grąbczewski, R. Adamczak
Oversampling Negative Class Improves Contact Map Prediction
International Journal of Pharma Medicine and Biological Sciences *5*2016; 211 - 216

dr Alexander Gravier, prof. dr Quek Hiok.Chai, W. Duch, prof. Abdul Wahab, dr J Gravier-Rymaszewska
Neural network modelling of the influence of channelopathies on reflex visual attention.
Cognitive Neurodynamics *10(1)*2016; 49 - 72

C. Radzewicz, M. Bober, P. Morzyński, A. Cygan, D. Lisak, D. Bartoszek-Bober, P. Masłowski, P. Ablewski, J. Zachorowski, W. Gawlik, R. Ciuryło, M. Zawada
Accuracy budget of the 88Sr optical atomic clocks at KL FAMO
Phys. Scr. *91*2016; 084003

DOI: 10.1088/0031-8949/91/8/084003

G. Kowzan, K. F. Lee, M. Paradowska, M. Borkowski, P. Ablewski, S. Wójtewicz, K. Stec, D. Lisak, M. E. Fermann, R. Trawiński, P. Masłowski
Self-referenced, accurate and sensitive optical frequency comb spectroscopy with VIPA spectrometer
Opt. Lett. *41*2016; 974 - 977

DOI: 10.1364/OL.41.000974

P. Morzyński, M. Bober, P. Krehlik, Ł. Śliwczyński, M. Lipiński, E. Pazderski, A. Marecki, J. Nawrocki, P. Ablewski, B. Campbell, P. Masłowski, A. Cygan, P. Nogaś, D. Lisak, R. Ciuryło, M. Zawada
The optical Sr-88 lattice clocks and stabilized fibre links: a frequency reference for the VLBI system over a 15.5-km link and an absolute measurement of the clock transition over a 330-km link
EFTF 2016 *30th European Frequency and Time Forum (EFTF)*2016; 1

DOI: DOI: 10.1109/EFTF.2016.7477780

J. Matulewski
MVVM i XAML w Visual Studio 2015 2016

Kostiantyn Meteshkin, A. Sokołow, Olga orozova, Natalia Teplova
Integration of higher and secondary education: problems and ways of their solution on the basis of information technologies
J. Educ. Health Sport *6(7)*2016; 375 - 390

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.58067

Aleksandra Mreła, A. Sokołow
APPLICATION OF TYPE 2 FUZZY RELATIONS TO ESTABLISH LEVELS OF LEARNING OUTCOMES’ ACQUIREMENT BY STUDENTS 2016; 77 - 94

Goriacha Veronica A., A. Sokołow, Ugryumova Kateryna M., Antonyan Igor M., Roshin Yuri V., Zelensky Alexandr I., Moshel Fedor G., Nalbandian Taron A.
Forecasting of Patients Condition in the Monitoring Medical Systems on the Example of Prostate Diseases
J. Educ. Health Sport *6(5)*2016; 77 - 93

DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.51160

A. Sokołow, S. Meszyński
POSSIBLE WORLD'S STATES RECOGNITION IN AGENTS COMMUNICATION 2016; 100 - 109

Antonyan Igor M., Roshin Yuri V., Zelensky Alexandr I., Moshel Fedor G., Nalbandian Taron A, A. Sokołow, Goriacha Veronica A., Ugryumova Kateryna M.
New opportunities for diagnosis and monitoring of patients with prostate diseases
Urologia *20(3)*2016; 74 - 83

T. Piotrowski, Yamada Isao
Reduced-rank estimation for ill-conditioned stochastic linear model with high signal-to-noise ratio
J. Frankl. Inst. *353*2016; 2898 - 2928

Bibianna Bałaj, Piotr Francuz, M. Sternal, J. Matulewski
Compensation of Head Movements in the Data Registered with a Headset Eye Tracker Using the EVM Software Package
The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology *22*2016; 1 - 17


2015
Mreła Aleksandra , A. Sokołow
Zastosowanie relacji rozmytych w procesie weryfikacji efektów kształcenia na przykładzie testu z matematyki 2015; 191 - 201

Mreła Aleksandra , A. Sokołow, Katafiasz Tomasz
Types of fuzzy relations' composition applied to valdation of learning outcomes at mathematics during final high school examination 2015; 119 - 132

A. Sokołow, K. Dobosz, dr Dreszer Joanna, W. Duch, S. Grzelak, dr Komiedziński Tomasz, D. Mikołajewski, T. Piotrowski, dr Świerkowska Małgorzata, P. Weber
Spirometry Data Analysis and Monitoring in Medical and Physiological Tests
J. Educ. Health Sport *5(3)*2015; 35 - 46

DOI: 10.5281

M. Bober, P. Morzyński, A. Cygan, D. Lisak, P. Masłowski, M. Prymaczek, P. Wcisło, P. Ablewski, M. Piwiński, S. Wójtewicz, K. Bielska, D. Bartoszek-Bober, R. Trawiński, M. Zawada, R. Ciuryło, J. Zachorowski, M. Piotrowski, W. Gawlik, F. Ozimek, C. Radzewicz
Strontium optical lattice clocks for practical realization of the metre and secondary representation of the second
Meas. Sci. Technol. *26*2015; 0075201 - 0075210

DOI: doi:10.1088/0957-0233/26/7/075201

Viktoriia Shevchenko, Kostiantyn Meteshkin, Olga Morozova, A. Sokołow, Aleksndra Mreła5
Information Systems in Management of the Student Self-Education Process
International Journal of Education and Information Technology *1*2015; 1 - 10

DOI: 10.18178/IJIET

S. Meszyński, A. Sokołow
Modeling the Dynamics of Insulin-Glucose Subsystem Using a Multi-agent Approach Based on Knowledge Communication
INTELLI 2015 *2015 3 30 60053*2015; 55 - 60

G. Kowzan, Magdalena Paradowska, M. Zaborowski, M. Borkowski, P. Ablewski, S. Wójtewicz, K. Stec, T. Robaczewski, D. Lisak, R. Trawiński, P. Masłowski
Broadband CO2 measurements with a VIPA spectrometer in the near-infrared
Photonics Lett. Poland *7*2015; 78 - 80

DOI: 10.4302/plp.2015.3.08

J. Matulewski
Metody Runge-Kutty w praktyce, czyli co każdy programista powinien wiedzieć o dokładnym całkowaniu równań różniczkowych zwyczajnych
Programista *2/2015*2015; 34 - 46

Aleksandra Mreła, A. Sokołow
COMPOSITIONS OF FUZZY RELATIONS APPLIED TO VERYFICATION LEARNING OUTCOMES ON THE EXAMPLE OF THE MAJOR “GEODESY AND CARTOGRAPHY”
J. Educ. Health Sport *5(5)*2015; 183 - 192

DOI: 10.5281/zenodo.17495

A. Sokołow, S. Meszyński, Dreszer-Drogorób Joanna, Bałaj Bibianna, W. Duch, S. Grzelak, Komendziński Tomasz, D. Mikołajewski
Intelligent emotions stabilization system using standarized images, breath sensor and biofeedback – preliminary findings - short communication
J. Educ. Health Sport *5(2)*2015; 260 - 268

DOI: 10.5281/zenodo.16251

A. Sokołow, S. Meszyński, Weber Piotr, D. Mikołajewski, Dreszer Joanna, Bałaj Bibianna, S. Grzelak, W. Duch, Komendziński Tomasz
Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept
J. Educ. Health Sport *5(1)*2015; 221 - 240

DOI: 10.5281/zenodo.16252

M. Zawada, M. Bober, P. Morzyński, A. Cygan, D. Lisak, P. Masłowski, M. Prymaczek, P. Wcisło, P. Ablewski, M. Piwiński, S. Wójtewicz, K. Bielska, D. Bartoszek-Bober, R. Ciuryło, J. Zachorowski, M. Piotrowski, W. Gawlik, F. Ozimek, C. Radzewicz
Two independent strontium optical lattice clocks for practical realization of the meter and secondary representation of the second
IEEE ICTON 2015 *1*2015; 304 - 306

DOI: 10.1109/FCS.2015.7138847

J. Matulewski
Problem okien dialogowych w architekturze MVVM
Programista *6/2015*2015; 38 - 45


2014
Stefan Wermter, Cornelius Weber, W. Duch, Timo Honkela, Petia Koprinkova-Hristova, Sven Magg, Günther Palm, Allessandro E.P Villa
Artificial Neural Networks and Machine Learning -- ICANN 2014 2014

Mreła Aleksandra, A. Sokołow, Ivanow Stanisław, Prylypko Sergji
DECISION SUPPORT SYSTEMS – THE HELP FOR VOCATIONAL GUIDANCE OF LAW GRADUATES
Legea si Viata *1(265)*2014; 187 - 191

D. Borycki, J. Matulewski, Maciej Pakulski, Maciej Grabek
ASP.NET MVC. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio 2014

T. Piotrowski, Gutierrez David, Yamada Isao, Żygierewicz Jarosław
A Family of Reduced-Rank Neural Activity Indices for EEG/MEG Source Localization 2014; 447 - 458

K.A. Meteshkin , A. Sokołow, .O.I. Morozowa, W.A. Szewczenko, E.E. Pomortseva
Cybernetyczna pedagogika: IT-technologii w administracji i organizacji kształcenia i szkolenia na uniwersytetach. Teoria i praktyka. 2014

dr Mreła Aleksandra, A. Sokołow
Identification of MP Graduates’ Competences Required on the Job Market on the Base of Type-2 Fuzzy Relations
Journal of Health Sciences *04(03)*2014; 115 - 126

A. Sokołow, S. Meszyński, Gernot Groemer, Birgit Sattler, Franco Carbognani, Jean-Marc Salotti, Mateusz Józefowicz
Human-Mobile Agents Partnerships in Complex Environment
2014 IEEE SYMPOSIUM SERIES ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE PROCEEDINGS *1*2014; 126 - 133

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 7: kontrolery gier
Programista *11/2014*2014; 30 - 33

J. Matulewski
Visual Studio 2013. Podręcznik programowania w C# z zadaniami 2014

J. Matulewski
Grafika 3D czasu rzeczywistego. Nowoczesny OpenGL 2014

J. Matulewski, Maciej Grabek, Maciej Pakulski, D. Borycki
ASP.NET Web Forms. Kompletny przewodnik dla programistów interaktywnych aplikacji internetowych w Visual Studio 2014

J. Matulewski
Macierze w grafice 3D
Programista *5/2014 (24)*2014; 4 - 20

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 8: sfera, bufor indeksów i cieniowanie Phonga
Programista *12/2014*2014; 28 - 32

T. Piotrowski, Gutierrez David, Yamada Isao, Żygierewicz Jarosław
Reduced-rank neural activity index for EEG/MEG multi-source localization
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing *1*2014; 4708 - 4712

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 5: mieszanie kolorów
Programista *9/2014*2014; 26 - 29

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 4: cienie rzucane
Programista *8/2014*2014; 36 - 39

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 6: odwzorowywanie tekstur
Programista *10/2014*2014; 28 - 33

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 9: skybox i odwzorowanie otoczenia
Programista *1/2015*2014; 40 - 45

A. Sokołow, K. Dobosz, Dreszer Joanna, Bałaj Bibianna, W. Duch, S. Grzelak, Komendziński Tomasz, Mikołajewski Dariusz, T. Piotrowski, Świerkocka Małgorzata, Weber Piotr
Intelligent emotions stabilization system using standardized images, breath sensor and biofeedback : new concept
CICARE 2014 *1*2014; 48 - 55

Paweł Matykiewicz, W. Duch
Multiple inheritance problem in semantic spreading activation networks.
LNAI *8609*2014; 252 - 265

DOI: 978-3-319-09890-6

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 3: oświetlenie - model Phonga
Programista *7/2014*2014; 36 - 42

W. Duch
Komunikacja jako rezonans między mózgami 2014; 19 - 50

J. Matulewski
Wprowadzenie do Entity Framework
Programista *1/2014*2014; 6 - 12

K. Grąbczewski
Meta-Learning in Decision Tree Induction 2014

P. Morzyński, P. Wcisło, P. Ablewski, R. Gartman, W. Gawlik, P. Masłowski, B. Nagórny, F. Ozimek, Cz. Radzewicz, M. Witkowski, R. Ciuryło, M. Zawada
Line shape measurements of rubidium 5S-7S two-photon transition
J. Phys. Conf. Ser. *548*2014; 012023-1 - 012023-4

DOI: 10.1088/1742-6596/548/1/012023

T. Piotrowski, Yamada Isao
Performance of the stochastic MV-PURE estimator in highly noisy settings
J. Frankl. Inst. *351*2014; 3339 - 3350

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 1: podstawowe koncepcje grafiki 3D
Programista *4/2014*2014; 34 - 39

J. Matulewski
Przewodnik po MonoGame, część 2: komponenty gry
Programista *6/2014*2014; 38 - 41


2013
Tomasz Dziubak, J. Matulewski
Stabilization phenomenon revisited in attosecond regime. Applicability of a regularized potential
Opt.Commun. *288*2013; 66

DOI: 10.1016/j.optcom.2012.09.063

J. Matulewski
Liczba p, algorytm BBP i typ BigInteger w C#
Programista *5*2013; 48 - 50

Tomasz Dziubak, J. Matulewski
Quantum one-dimensional Coulomb atom
Opt.Commun. *290*2013; 92

DOI: 10.1016/j.optcom.2012.10.039

Mateusz Warczak, J. Matulewski, Rafał Pawłaszek, Piotr Sybilski, D. Borycki, T. Dziubak
Programowanie równoległe i asynchroniczne w C# 5.0 2013

J. Matulewski
Podstawy mechaniki klasycznej dla programistów gier, czyli rzecz o tym,jak całkować równanie ruchu
Programista *7*2013; 60 - 63

M. Zawada, P. Ablewski, W. Gawlik, R. Gartman, P. Masłowski, P. Morzyński, B. Nagórny, F. Ozimek, Cz. Radzewicz, P. Wcisło, M. Witkowski, R. Ciuryło
Testing optical clock calibration procedures: Absolute frequency measurement of rubidium 5S-7S two-photon transitions
2013 IFCS-EFTF Proceedings *2013*2013; 402 - 404

DOI: 10.1109/EFTF-IFC.2013.6702158

J. Matulewski
Grafika 3D na urządzeniach przenośnych z systemem Android
Software Developer's J. *3/2013 (wydanie elektroniczne)*2013; 28 - 36

J. Matulewski
Samouczek testów jednostkowych w Visual Studio 2013
Programista *19*2013; 48 - 54

D. Borycki, J. Matulewski
Kontekst synchronizacji
Programista *7*2013; 54 - 56

Agnieszka Banaszak-Piechowska, Aleksandra Mreła, A. Sokołow
EXPERT SYSTEMS – THE HELP FOR VOCATIONAL GUIDANCE OF MEDICAL PHYSICS GRADUATES
Journal of Health Sciences *3(2)*2013; 115 - 129

W. Duch
Rule discovery. 2013; 1879 - 1883

Maciej Pilichowski, W. Duch
BrainGene: computational creativity algorithm that invents novel interesting names 2013; 92 - 100

W. Duch, K. Dobosz
Sieci neuronowe w modelowaniu chorób psychicznych 2013; 637 - 666

W. Duch
Meta-learning. 2013; 1293 - 1296

W. Duch
Computational Creativity. 2013; 464 - 468

W. Duch, K. Dobosz, Dariusz Mikołajewski
Autism and ADHD – Two Ends of the Same Spectrum?
Lect. Notes Comput. Sci. *8226*2013; 623 - 630

DOI: 10.1007/978-3-642-42054-2_78

A. Sokołow, Mazorchuk Maria, Dobriak Viktoria, Urbaniak Wiesław
Testing of the acquirement of student's general educational competence
Eduk. Tech. Inform. *4(1)*2013; 435 - 444

Tadeusiewicz R, Korbicz J, Rutkowski L, W. Duch
Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej. 2013

Dariusz Mikołajewski, W. Duch
Modelowanie pnia mózgu 2013; 605 - 636

W. Duch
Amuzja Wyobrażeniowa 2013; 243 - 266

A. Sokołow, dr Olga Morozowa
FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
Journal of Health Sciences *3(4)*2013; 30 - 39

Victor Starenkyi, Veronica Goryachaya, A. Sokołow, Ekatherina Ugryumova
. DIAGNOSTIC MODEL AND INFORMATION TECHNOLOGY OF CLASSIFICATION STATES IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS NSCLC (NON-SMALL CELL LUNG CANCER) PATIENTS WITH DIFFERENT METHODS OF RADIOTHERAPY AND CHEMOTHERAPY
Journal of Health Sciences *3(8)*2013; 7 - 26

W. Duch
Brains and Education: Towards Neurocognitive Phenomics. 2013; 12 - 23

T. Piotrowski, Zaragoza-Martinez Claudia Carolina, Gutierrez David, Yamada Isao
MV-PURE estimator of dipole source signals in EEG
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing *1*2013; 968 - 972

W. Duch
Mózgi i Edukacja: w stronę Neurokognitywnej Fenomiki. 2013; 1 - 14

K. Dobosz, Dariusz Mikołajewski, Grzegorz M. Wójcik, W. Duch
Simple Cyclic Movements as a Distinct Autism Feature: Computational Approach
Computer Science *14(3)*2013; 475 - 489

DOI: 10.7494/csci.2013.14.3.475


2012
T. Dziubak, J. Matulewski
An object-oriented implementation of a solver of the time-dependent Schrödinger equation using the CUDA technology
Comp. Phys. Commun. *183*2012; 800

DOI: 10.1016/j.cpc.2011.11.026

T. Maszczyk, W. Duch
Recursive Similarity-Based Algorithm for Deep Learning
Lect. Notes Comput. Sci. *7665*2012; 390 - 397

Marcin Blachnik, Mirosław Kordos, W. Duch
Extraction of prototype-based threshold rules using neural training procedure
Lect. Notes Comput. Sci. *7553*2012; 255 - 262

dr Marcin Blachnik, W. Duch, T. Maszczyk
Feature ranking methods used for selection of prototypes
Lect. Notes Comput. Sci. *7553*2012; 296 - 304

DOI: 10.1007/978-3-642-33266-1_37

Szymański Julian, W. Duch
Information Retrieval with Semantic Memory model
Cognitive Systems Research *14*2012; 84 - 100

T. Piotrowski, Yamada Isao
Performance of the Stochastic MV‐PURE Estimator with Explicit Modeling of Uncertainty
IEEE ICASSP-2012 *1*2012; 3349 - 3352

DOI: 10.1109/ICASSP.2012.6288633

Julian Szymański, W. Duch
Context Search Algorithm for Lexical Knowledge Acquisition
Control and Cybernetics *41*2012; 1 - 16

T. Piotrowski, Yamada Isao
Efficient Parallel Computation of the Stochastic MV‐PURE Estimator by the Hybrid Steepest Descent Method
Lect. Notes Comput. Sci. *7268*2012; 404 - 412

DOI: 10.1007/978-3-642-29350-4_49

J. Matulewski
Jonizacja i rekombinacja w silnym polu lasera attosekundowego 2012

M. Grochowski
Simple Incremental Instance Selection Wrapper for Classification
Lect. Notes Comput. Sci. *7268*2012; 64 - 72

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29350-4_8

A.E.P. Villa, W. Duch, P. Érdi, , F. Masulli, G. Palm
Artificial Neural Networks and Machine Learning ICANN 2012, Part I 2012

N. Jankowski
Graph-based generation of meta-learning search space
Int. J. Appl. Math. Comput. Sc *22*2012; 647 - 667

Julian Szymański, W. Duch
Context Search Algorithm for Lexical Knowledge Acquisition.
Control and Cybernetics *41*2012; 1 - 16

T. Maszczyk, W. Duch
Locally Optimized Kernels
Lect. Notes Comput. Sci. *7267*2012; 412 - 420

A. Sokołow, O. Radyvonenko, T. Korchak, O. Gololobova
EPIDEMICS PREDICTION WITH THE USE OF NEURO-FUZZY METHODS FOR TIME SERIES PROCESSING UNDER UNCERTAINTY CONDITIONS
Journal of Health Sciences *2(6)*2012; 64 - 70

Julian Szymański, W. Duch
Annotating Words Using WordNet Semantic Glosses
Lect. Notes Comput. Sci. *7666*2012; 180 - 187

A.E.P. Villa, W. Duch, P. Érdi, F. Masulli, G. Palm
Artificial Neural Networks and Machine Learning ICANN 2012, Part II 2012

Julian Szymański, W. Duch
Self Organizing Maps for categories visualization
Lect. Notes Comput. Sci. *7663*2012; 160 - 167

W. Duch, W. Nowak, J. Meller, G. Osiński, K. Dobosz, Dariusz Mikołajewski , Grzegorz M. Wójcik
Computational Approach to Understanding Autism Spectrum Disorders
Computer Science *13 *2012; 47 - 61

DOI: 10.7494/csci.2012.13.2.47

W. Duch
Mind-Brain Relations, Geometric Perspective and Neurophenomenology
American Philosophical Association Newsletter *12*2012; 1 - 7

W. Duch
Autonomy requires creativity and meta-learning
Journal of Artificial General Intelligence *3*2012; 39 - 41


2011
T. Dziubak, J. Matulewski
Three-dimensional numerical simulations in attosecond physics regime using the CUDA technology: the stabilization phenomenon
Proc. SPIE *8071*2011; 807112

DOI: 10.1117/12.887245

J. Matulewski, D. Borycki, Grzegorz Krause, Maciej Pakulski, Michał Warczak, Jacek Lewandowski, Maciek Grabek, Sławomir Orłowski
Visual Studio 2010 dla programistów C# 2011

K. Grąbczewski, N. Jankowski
Saving time and memory in computational intelligence system with machine unification and task spooling
Knowledge-Based Systems *24*2011; 570 - 588

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2011.01.003

W. Duch
Free Will and the Brain: Are we automata? 2011; 155 - 170

K. Grąbczewski
Validated Decision Trees versus Collective Decisions
Lect. Notes Comput. Sci. *6923*2011; 342 - 351

M. Grochowski, W. Duch
Fast Projection Pursuit Based on Quality of Projected Clusters
Lect. Notes Comput. Sci. *6594*2011; 89 - 97

W. Duch, K. Dobosz
Attractors in Neurodynamical Systems 2011; 157 - 161

W. Duch
Neurodynamics and the mind 2011; 3227 - 3234

N. Jankowski, K. Grąbczewski
Universal Meta-Learning Architecture and Algorithms 2011; 1 - 76

Guang Lan Zhang, Hifzur Rahman Ansari, Phil Bradley, Gavin C. Cawley, Tomer Hertz, Xihao Hu, Jim C. Huang, Nebojsa Jojic, Yohan Kim, Oliver Kohlbacher, Ole Lund, Claus Lundegaard, Craig A. Magaret, Morten Nielsen, Harris Papadopoulos, G. P. S. Raghava, Vider-Shalit Tal, Li C. Xue, Chen Yanover, Hao Zhang, Shanfeng Zhu, Michael T. Rock, James E. Crowe Jr., Christos Panayiotou, Marios M. Polycarpou, W. Duch, Vladimir Brusic
Machine Learning Competition in Immunology – Prediction of HLA class I molecules
J.of Immunological Methods *374*2011; 1 - 4

W. Duch, T. Maszczyk, M. Grochowski
Optimal Support Features for Meta-Learning 2011; 317 - 358

K. Grąbczewski
Separability of Split Value Criterion with Weighted Separation Gains
Lect. Notes Comput. Sci. *6871*2011; 88 - 98

R. Adamczak, Pillardy Jarosław, Vallat Brinda, J. Meller
Fast Geometric Consensus Approach for Protein Model Quality Assessment
J. Comput. Biol. *18*2011; 1807 - 1818

DOI: 10.1089/cmb.2010.0170

Phatak M, R. Adamczak, Cao B, J. Meller
Solvent and Lipid Accessibility Prediction as a Basis for Model Quality Assessment in Soluble and Membrane Proteins
Curr. Protein Pept. Sci. *12(6)*2011; 563 - 573

K. Grąbczewski
Unified View of Decision Tree Learning Machines for the Purpose of Meta-learning 2011; 147 - 155

Blachnik Marcin, W. Duch
LVQ algorithm with instance weighting for generation of prototype-based rules
Neural Networks *24*2011; 824 - 830

W. Duch, Dobosz Krzysztof
Visualization for Understanding of Neurodynamical Systems
Cognitive Neurodynamics *5*2011; 145 - 160

Szymański Julian, W. Duch
Induction of the common-sense hierarchies in lexical data
Lect. Notes Comput. Sci. *7063*2011; 726 - 734

W. Duch, Dobosz Krzysztof
Attractors in Neurodynamical Systems 2011; 157 - 161

A. Sokołow, Morozowa Olga, Urbaniak Wiesław
Methods for Refining Assessment of Test-Takers Based on Item Response Theory Model
TASK Quarterly *15(2)*2011; 191 - 202

W. Duch, K. Dobosz
Visualization for Understanding of Neurodynamical Systems
Cognitive Neurodynamics *5*2011; 145 - 160

DOI: 10.1007/s11571-011-9153-1


2010
Karthikeyan Swaminathan, R. Adamczak, Aleksey Porollo, J. Meller
Enhanced prediction of conformational flexibility and phosphorylation in proteins.
Adv. Exp. Med. Biol. *680*2010; 307 - 319

Jarosław H. Bauer, J. Matulewski
Numerical investigation of strong-field photoionization rates
Phys. Rev. A. *82*2010; 053418-1 - 053418-9

J. Matulewski, Bartosz Turowski
Programowanie aplikacji dla urządzeń mobilnych z systemem Windows Mobile 2010

N. Jankowski, K. Grąbczewski
Increasing efficiency of data mining systems by machine unification and double machine cache
Lect. Notes Comput. Sci. *6113*2010; 380 - 387

M. Matuszak, J. Matulewski
Czyń CUDA (część 2) - Programowanie i optymalizacja jądra
Software Developer's J. *1*2010; 40 - 45

K. Grąbczewski, N. Jankowski
Task Management in Advanced Computational Intelligence System
Lect. Notes Comput. Sci. *6113*2010; 331 - 338

dr Karol Grudziński, M. Grochowski, W. Duch
Pruning Classification Rules with Reference Vector Selection Methods
Lect. Notes Comput. Sci. *6113*2010; 347 - 354

K. Dobosz, W. Duch
Understanding Neurodynamical Systems via Fuzzy Symbolic Dynamics
Neural Networks *23*2010; 487 - 496

DOI: 10.1016/j.neunet.2009.12.005

T. Maszczyk, M. Grochowski, W. Duch
Discovering Data Structures Using Meta-learning, Visualization and Constructive Neural Networks 2010; 467 - 484

J. Matulewski, D. Borycki, P. Pepłowski, D. Szlag
Visual C++. Gotowe rozwiązania dla programistów Windows 2010

T. Dziubak, J. Matulewski
Stabilization of one-dimensional soft-core and singular model atoms
Eur. Phys. J. D *59*2010; 321

J. Matulewski, T. Dziubak, M. Sylwestrzak
Grafika. Fizyka. Metody numeryczne. Symulacje fizyczne z wizualizacją 3D 2010

T. Maszczyk, W. Duch
Support Feature Machine for DNA Microarray Data
Lect. Notes Comput. Sci. *6086*2010; 178 - 186

T. Maszczyk, W. Duch
Triangular visualization
Lect. Notes Comput. Sci. *6113*2010; 445 - 452

T. Maszczyk, W. Duch
Almost Random Projection Machine with Margin Maximization and Kernel Features
Lect. Notes Comput. Sci. *6353*2010; 40 - 48


2009
J. Matulewski
Czyń CUDA (część 1) - Architektura
Software Developer's J. *12*2009; 60

M. Grochowski, W. Duch
Constructive Neural Network Algorithms that Solve Highly Non-Separable Problems 2009; 49 - 70

T. Dziubak, J. Matulewski
Recombination of an atomic system in one, two, and three dimensions in the presence of an ultrastrong attosecond laser pulse:A comparison of results obtained using a Coulomb and a smoothed Coulomb potential
Phys. Rev. A. *79*2009; 043404

W. Duch, T. Maszczyk
Almost random projection machine
Lect. Notes Comput. Sci. *5768*2009; 789 - 798

W. Duch, T. Maszczyk
Universal learning machines
Lect. Notes Comput. Sci. *5864*2009; 206 - 215

M. Grochowski, W. Duch
Constrained Learning Vector Quantization or Relaxed k-separability
Lect. Notes Comput. Sci. *5768*2009; 151 - 160


2008
J. Matulewski
.NET 3.0 - Projektowanie interfejsu aplikacji dla Windows Vista
Software Developer's J. *3/2008*2008; 22 - 30

M. Grochowski, W. Duch
Projection Pursuit Constructive Neural Networks Based on Quality of Projected Clusters
Lect. Notes Comput. Sci. *5164*2008; 754 - 762

T. Jahołkowski, J. Matulewski
ASP.NET w Visual Web Developer 2008. Ćwiczenia 2008

T. Maszczyk, W. Duch
Support Vector Machines for visualization and dimensionality reduction
Lect. Notes Comput. Sci. *5163*2008; 346 - 356

W. Duch
Review of: Robot Brains. Circuits and Systems for Conscious Machines, book by Pentti O. Haikonen (Wiley 2007)
IEEE Trans/ Neural Net. *19(5)*2008; 925 - 926

M. Grochowski, W. Duch
A Comparison of Methods for Learning of Highly Non-Separable Problems
Lect. Notes Comput. Sci. *5097*2008; 566 - 577

T. Maszczyk, W. Duch
Comparison of Shannon, Renyi and Tsallis Entropy used in Decision Trees
Lect. Notes Comput. Sci. *5097*2008; 643 - 651

J. Matulewski
C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ 2008

K. Dobosz, W. Duch
Fuzzy Symbolic Dynamics for Neurodynamical Systems 2008; 471 - 478

J. Matulewski
C# 3.0 i LINQ
Software Developer's J. *4/2008*2008; 26 - 33

J. Matulewski, S. Baranovskii, P. Thomas
Simulation of the Coulomb gap evolution in the Coulomb glass
Phys. Status Solidi C *5*2008; 694

J. Matulewski
Stała Archimedesa
Matematyka *5/2008*2008; 302 - 306

J. Matulewski
LINQ to SQL
Software Developer's J. *6/2008*2008; 24 - 33

J. Matulewski
LINQ to XML
Software Developer's J. *7/2008*2008; 48 - 55

J. Matulewski, S. Baranovskii, P. Thomas
The influence of the water surrounding on a long-distance electron transport in the DNA
Phys. Status Solidi C *5*2008; 714


2007
J. Matulewski
ASP.NET 2.0, ADO.NET 2.0 i AJAX
Software Developer's J. *7/2007*2007; 44 - 57

J. Matulewski
ASP.NET 2.0, część 3 - Estetyka stron ADO.NET 2.0
Internet Maker *5/2007*2007; 54 - 56

M. Duszyński, J. Matulewski
XNA - zarządzana platforma do gier
Software Developer's J. *12/2007*2007; 48 - 53

J. Matulewski, S. Orłowski
Technologie ASP.NET i ADO.NET w Visual Web Developer 2007

M. Grochowski, W. Duch
Learning Highly Non-separable Boolean Functions Using Constructive Feedforward Neural Network"
Lect. Notes Comput. Sci. *4668*2007; 180 - 189

J. Matulewski
ASP.NET 2.0, część 2 - Inżynieria ADO.NET 2.0
Internet Maker *4/2007*2007; 50 - 52

J. Matulewski
ASP.NET 2.0, część 1 - Strony w VWD
Internet Maker *3/2007*2007; 46 - 48

J. Matulewski
Nieskończenie długa sekunda
Wiedza i Życie *05*2007; 32 - 35

T. Dziubak, J. Matulewski
An object-oriented C++ implementation of Davidson method for finding a few selected extreme eigenpairs of a large, sparse, real, symmetric matrix
Comp. Phys. Commun. *177*2007; 676

J. Matulewski
Tuning witryny ASP.NET 2.0
Software Developer's J. *8/2007*2007; 64 - 69

J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba
Recombination of an atomic system with a short-range potential in the presence of ultrastrong attosecond laser pulses: ab initio numerical simulations in one and two dimensions
Eur.Phys. J.-Spec. Top. *144*2007; 155


2006
J. Matulewski, S. Baranovskii, P. Thomas
Simulation of the phononless hopping in a Coulomb glass
Phys. Status Solidi C *3*2006; 279

J. Matulewski
Active Data Objects 2.0 - "ASP.NET 2.0 a bazy danych"
PC World Komp. *10*2006; 16 - 19

J. Matulewski
Przechowywanie danych - XML - "Bazy danych - XML w .NET 2.0"
PC World Komp. *10*2006; 40 - 43

J. Matulewski
Visual Web Developer 2005 - "Budowa aplikacji w VWD 2005"
PC World Komp. *10*2006; 12 - 15

J. Matulewski
Akademia Visual Studio 2005 - "Wielka migracja 2005 (Przenoszenie projektów C# 1.0 do Visual Studio 2005)"
PC World Komp. *06*2006; 160 - 163

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Wielowątkowe C# (Aplikacje wielowątkowe na platformie .NET)"
PC World Komp. *02*2006; 144 - 147

J. Matulewski
Windows Vista dla programistów - "Przyszłość platformy .NET"
PC World Komp. *10*2006; 51 - 54

J. Matulewski
ABC Delphi 2006 2006

J. Matulewski
Akademia Visual Studio 2005 - "Ogólnie jest lepiej (Typy parametryczne w C# 2.0)"
PC World Komp. *03*2006; 150 - 154

J. Matulewski
Visual C# 2005 Express Edition. Od podstaw 2006

J. Matulewski, A. Raczyński, mgr Łukasz Rębarz, J. Zaremba
Recombination in strong laser fields: Manifestation of a slow drift
Phys. Rev. A. *74*2006; 013410

J. Matulewski
C++Builder 2006. 222 gotowe rozwiązania 2006

B. Lutkowski, J. Przewłocki, S. Orłowski, K. Górska, N. Żelazna, J. Matulewski
Diagnostyka sprzętu komputerowego 2006


2005
J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Kolekcje .NET (Struktury danych w języku C#)"
PC World Komp. *12*2005; 168 - 171

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Forma choinkowa (Co można zrobić z oknem w C#?)"
PC World Komp. *13*2005; 114 - 117

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Liczby zespolone w C# (Typy C# w praktyce)"
PC World Komp. *09*2005; 158 - 163

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Cztery plusy"
PC World Komp. *08*2005; 142 - 143

J. Matulewski, K. Żebrowski, J. Ratkowski
Firestarter 1.0.3 - Graficzna nakładka na Linuxowy firewall. "Ogień pod kontrolą"
CHIP *04*2005; 148

K. Żebrowski, J. Ratkowski, J. Matulewski
Firewall. Szybki start 2005

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Szybko i bez błędów (Błyskawiczne projektowanie aplikacji w środowiskach programistycznych C#)"
PC World Komp. *08*2005; 144 - 149

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Klasy i struktury w C# (Definiowanie typów w C#)"
PC World Komp. *09*2005; 155 - 157

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Bezbłędne aplikacje (Debugowanie kodu w Visual C#)"
PC World Komp. *10*2005; 182 - 185

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Fraktale w C# (Działanie struktury Complex)"
PC World Komp. *10*2005; 179 - 181

J. Matulewski, S. Baranovskii, P. Thomas
Effects of dynamic disorder on the charge transport via DNA molecules
Phys. Chem. Chem. Phys. *7*2005; 1514

J. Matulewski
Platforma .NET/Kurs C# - "Kolory postępu (Projektowanie komponentów w Visual C#)"
PC World Komp. *11*2005; 178 - 182


2004
N. Jankowski, M. Grochowski
Comparison of Instances Seletion Algorithms I. Algorithms Survey.
Lect. Notes Comput. Sci. *3070*2004; 598 - 603

M. Grochowski, N. Jankowski
Comparison of Instance Selection Algorithms II. Results and Comments.
Lect. Notes Comput. Sci. *3070*2004; 580 - 585


2003
J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba
Adiabatic stabilization against photoionization in a constant magnetic field
Phys. Rev. A. *68*2003; 045401

J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba
Dynamics of strong-field photoionization in two dimensions for short-range binding potentials
Phys. Rev. A. *68*2003; 013408


2000
J. Matulewski, A. Raczyński, J. Zaremba
Drift of the scattered wave packet in strong-field atomic stabilization
Phys. Rev. A. *61*2000; 043402/1 - 7


1997
W. Duch
Why minds cannot be received, but are created by brains
SetF *5(2)*1997; 171 - 198

DOI: 10.12775/SetF.2017.014